Ski Fotball

Rekrutteringsplan

Rekrutteringsplan

Rekrutteringsplan og overgang til ungdomsfotball

 

Oppstart 6-årslag

Når klubben skal rekruttere spillere til klubben for første gang deler vi ut en invitasjon til alle barnehager i Ski med info om at vi skal starte opp og hvordan de kan melde inn sitt barn. Her inviterer vi også foreldre til et oppstartsmøte to uker før oppstartsdag. På møtet informeres det om klubben og hvordan vi driver, og om hvilke forventninger de kan ha til oss, og hvilke vi har til dem som foreldre. Vi registrer også de som vil være trenere og lagledere på lagene.

 

Vi gjør klart hos NFF Oslo for et klubbnært kurs for Grasrottreneren del 1 til det kommende trenermøtet, slik at alle som har meldt seg som trenere skal ha gjort e-læringen hjemme før det neste møtet. På kurs/møtedag gjennomgås teorien for Grasrottreneren Delkurs 1, og alle trenerne får en innføring i treningsøkta.no når man samtidig planlegger første halvdel av sesongen.

Oppstartsansvarlig har ansvaret og følger øktene, men det er trenerne som står for gjennomføring. Kursveileder gjennomfører praksis med den enkelte trener på de påfølgende øktene uken etter teorien er gjennomført.

Klubben inviterer ca. en måneds tid etter oppstart alle barnehagene i Ski til åpen fotballdag i idrettsparken med ansatte i klubben, dette er også mtp. å rekruttere flere spillere, både jenter og gutter.

Når høsten kommer og de starter på skolen, får vi ytterligere spillere med via jungeltelegrafen, men de aller fleste spillere på den yngste årgangen er i gang allerede fra april. Vi pleier å arrangere Eat Move Sleep Cup i slutten av april hvert år og dette er 6-årslagenes første møte med kamper.

Klubben har lagt til rett med faste treningsdager for hele barnefotballen, slik at foreldrene lett kan se når deres barns lag vil trene fra oppstart og flere år fremover. Det gjør det også enklere for foreldrene å planlegge barnets forskjellige aktiviteter.

 

Overgang til ungdomsfotballen

 

Vi gjennomfører et foreldre/spillermøte på høsten når de går inn i ungdomsfotballen. Her går vi igjennom hva som venter i ungdomsfotballen, hvilke endringer som trer i kraft og snakker litt om hvilke forventninger både voksne og utøvere har til den nye situasjonen.

 

Spillere som slutter får tilsendt en mail med spørreark om hvorfor de sluttet, og om de kunne ha lyst til å bli trenere eller dommere i klubben. I tillegg sender trener inn sine betraktinger rundt årsak til at spiller slutter til sportslig leder, og hvilken annen rolle i klubben som eventuelt kunne passe.

 

Møtet skal utover dette inneholde disse momentene:

 

  1. Gjennomgang av klubbens Sportslig Plan
  2. Klubben og NFF`s retningslinjer for god ungdomsfotball “slik gjør vi det hos oss”
  3. Ungdomsfotballens verdier
  4. Lagsinndeling ut fra ønsker, ambisjoner og mestringsnivå
  5. Turneringsbestemmelser
  6. Fortelle om klubbens to utviklingsløp i ungdomsfotballen, et hvor de kan trene 3-4 ganger i uken og et de kan trene 1-2 ganger i uken. (forutsatt at vi viderefører/utvider piloten vi har gående i sesongen 2019)

Videre vil det avholdes et årgangsmøte med trenerne hvor vi går igjennom hvilke endringer som kommer i ungdomsfotballen og hvilke utfordringer som trenerteamet kan forvente seg.

 

I overgangen mellom G16 og junior fotball ser vi at det er mange som faller fra. Her starter vi overgangen mellom lagene i september hvor treneren på G16 lodder stemningen i gruppen på hvor mange som ser for seg å fortsette med fotball inn i menn junior alder (17-19 år). Trener melder inn til SL et sannsynlig antall spillere som fortsetter. SL koordinerer informasjonen opp mot antallet juniorspillere som er der i år, og ser på antallet juniorer klubben vil ha neste sesong. På bakgrunn av dette antallet avgjør SL i samarbeid med trenerne på G16 og junior hvorvidt klubben skal stille med et G17 lag i kommende sesong, eller om klubben stiller kun med G19 lag. Deretter kalles det inn til et foreldremøte for G16 spillerne som skal over i junioralder, hvor det informeres om klubbens plan for kommende sesong.

 

Vi i Ski mener at jobben med å beholde jenter i fotballen starter lenge før de kommer inn i ungdomsfotballen. Derfor har vi sett på løsninger hvor vi har betalte trenere på enkelt økter for lag fra 10 år og oppover til ungdomsfotballen. Vi samarbeider aktivt på tvers av årganger, og ser på muligheten for å slå sammen årganger fra årgang til årgang for å opprettholde et godt tilbud, og større lagsmiljøer.

 

For å beholde jentene så lenge som mulig har vi et samarbeid med Langhus Fotball om sammenslått lag der hvor ingen av klubbene har nok spillere. I tillegg samarbeider vi også om damelaget for å ha et tilbud hele veien opp i voksen alder.

Utover dette har klubben tatt et standpunkt i sportslig plan om at jenter og gutter skal prioriteres likt og ha likeverdige tilbud uansett alder.

 

 

 

 

 

 

 

Ski IL Fotball


www.skifotball.no

post@skifotball.no

Klubbnr. 02130040
Organsisasjonsnr. 976 612 345
Kontonr. 1503.25.43143

Faktura, elektronisk adresse (EHF-faktura):
57897661234501

Postadresse:
PB 291, 1401 Ski

Besøksadresse:
Idrettsvn. 35B, Ski idrettspark, 1400 Ski

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift