Ski Fotball

Spond Club

Spond Club

 

I løpet av sensommeren 2019 går vi over til å bruke Spond for hele klubben. De fleste lagene våre har hatt Spondgruppe for sitt lag en god stund allerede, men Spond har nå lansert sin klubbløsning, Spond Club, og alle medlemmer ble flyttet over til ny løsning i juli, redigering og rydding i lister vil pågå også i august. Lagene som tidligere ikke hadde Spondgrupper har nå fått det. 

Spond Club er foreløpig i startfasen og alle funksjoner er ikke på plass enda (pr. juli 2019). Vi kommer derfor til å kjøre dobbelt medlemsregister ut 2019. Dette både fordi det ikke er innmeldingsskjema direkte til Spond enda, men også fordi vi pga. rapportering og historikk trenger å ha oversikt over betalte medlemmer osv. ett sted. I praksis vil ikke medlemmer/foresatte merke dette på annen måte enn at innmelding til klubben fortsatt skjer herfra, så registrerer klubbens adm. nye medlemmer videre fra Spoortz til Spond. Alternativt kan lagledere eller trenere selv legge inn nye medlemmer/spillere direkte i Spond, men det er da viktig at f.dato, fullt navn på spiller samt korrekt kontaktinfo for foresatte blir lagt inn. Lagledere/gruppeadministratorer kan også sende en invitasjon til sin gruppe ved å dele gruppekode.

 

Hva er Spond?

 • Spond er en tjeneste for å organisere grupper. Den kan like gjerne brukes av et korps som et idrettslag.
 • Hver person kan kun ha én Spond-profil og denne er knyttet til mobilnummeret du registrerer. Det er bl.a. derfor viktig ikke å registrere foresattes mobilnummer på barna, men legge inn foresattes navn, e-postadr. og mob.nr i rollen som foresatt
 • For foresatte (og spillere med egen mobil) og støtteapp. på lagene er det aller enklest å benytte Spond ved å laste ned appen, men det er ikke en forutsetning for å bruke tjenesten. 
 • Les mer om Spond her


Hvorfor Spond?

 • Vi får klubb og lag over på en felles løsning som gjør at vi hele tiden forholder oss til den samme medlemslisten. 
 • Mulighet for å legge inn egne felt i medlemsregister så vi enklere kan sortere lister og gjøre utvalg. F.eks. felt for dugnadsfritak, dette vil være til stor hjelp når dugnader skal fordeles. Et annet nyttig felt er å kunne legge inn hvilken skole spillere på yngre lag tilhører. 
 • Enklere og mer effektiv plattform for kommunikasjon med medlemmer, foresatte og støtteapp. rundt lagene. Løsningen er rettet direkte mot lagidrett.
 • Foresatte og medlemmer skal etter hvert oppleve at all dialog med klubben og lagene skjer kun ett sted og det er på Spond. 
 • Enklere oversikt for alle - her kan alle aktiviteter legges inn (kamper, treninger, cuper osv.) og det er lett å svare på om man er med eller ikke. 
 • All faktuering fra klubben skal etter hvert skje fra Spond (treningsavgift, medlemskontingent, etter skolen-tilbud osv.).
 • Lagene kan samle inn egenandeler til cuper osv. fra Spond.
 • Cashbackløsning som gjør at det genereres penger direkte til lagene (lagets kontonummer i regi av klubben som utbetalingskonto er lagt inn for alle lag)
 • En fremtidsrettet løsning hvor selskapet er i kontinuerlig dialog med brukerne for hele tiden å utvikle løsningen til å bli best mulig tilrettelagt brukernes behov og ønsker. 


Hvordan komme i gang - hva skal jeg som spiller *) eller foresatt gjøre?

 • Aller først: last ned appen. Du ikke ha appen, men det gjør det betraktelig enklere for både deg og oss. NB: Laster du ikke ned appen du ha e-postadresse registrert, det vil ikke bli sendt info på sms (bortsett fra ved invitasjon til nedlasting) - kun via appen og pr. e-post om du ikke har appen.
              
 • Sjekk at den info som er lagt inn for spilleren er riktig. Foresatte får foreløpig kun redigert info om seg selv - ikke for barna. Dette håper vi blir mulig senere. Er det feil info registrert for spilleren: send melding til klubben, post@skifotball.no (etter hvert håper vi å få en direkteknapp for sending av melding til klubben i Spond). 
 • VIKTIG: Spond er bygget slik at det i spillerens profil kun skal legges spillerens egen info - dvs. at hvis spilleren ikke har mobilnummer eller e-postadresse så skal disse feltene stå åpne. Foresattes info skal ikke registreres på spilleren, men foresatte skal knyttes til spillerne med rollen "Foresatt" og der skal foresattinfo være. 
 • Hvis du har flere barn med hos oss: sjekk at det er den samme foresatte som står som primærkontakt for begge/alle barn. Primærkontakt vil etter hvert også bli betalingsansvarlig, og for at vi skal kunne fange opp søsken mht. rabatt osv. trenger vi at de har den samme foresatte som betalingsansvarlig. 
 • Sjekk at info som er lagt inn for foresatte er riktig, eventuelt korriger og/eller legg til foresatt/e som mangler. Vi ønsker at du legger inn navn og etternavn + e-postadresse og mobilnummer. PS: Flere foresatte er nå registrert med barnas navn i felt for foresatte - rett til ditt eget (når appen er lastet ned er det kun foresatte selv som får redigert feltet for navn). 
 • Frem til appen er lastet ned får dere varsler og info på e-post. Når appen er lastet ned sendes kun påminnelser til e-post (i tillegg til i appen). 
 • Vi anbefaler vi at dere prøver dere frem litt og ser hvordan det fungerer med standardinnstillinger før dere endrer noe mht. varsler i appen. 
   
 • Registrerer inntil tre bankkontonummer (foreløpig ikke støtte for kredittkort så bankkontonummer må registreres) i appen så laget ditt får cashback når du handler i butikker Spond har avtale med. Det utvides fortløpende med flere butikker og tjenester. Kontonummer registreres i fanen som heter "Cashback". På den samme siden kan du velge hvilke grupper du vil gi cashbacken til og hvordan det skal fordeles, f.eks. dele 50/50 på to lag hvis du har to barn med i klubben. 
 • VIKTIG: Familie og venner kan også bidre med cashback til lagene. Vi ser at de lagene som er flinke til å dele info om cashback enkelt får penger til kontoen sin. Fra appen klikker dere på linken "Del med familie og venner" og dere får da opp en lenke dere enkelt kan dele med hvem som helst (dere finner også direktelenke på websiden når dere er logget inn på spond.com). Vi anbefaler alle å være aktive mht. å få mange til å knytte seg til cashback-ordningen for laget, dette vil gi en stabil inntekt uten store anstrengelser og vil være med å holde kostnadene nede for spillerne (NB: ingen cut til klubben sentralt - dette er kun et råd for å hjelpe lagene). 
   
 • Cashback fra støttemedlemmer eller andre som ikke tilhører de vanlige lagene går til klubbens TX Fotball-SFO
   
 • Registrer betalingskort under "Betalinger" i fanen "Meg". Her kan du legge inn så mange kort du vil. Kortene vil foreløpig kun bli brukt til betaling når/hvis lagene samler inn penger til ulike aktiviteter via Spond. Betalingsløsning for klubben er ikke klar enda.  
   
 • Hjelpesenter for Spond finner du her - vi anbefaler alle å lese gjennom info der så dere blir bedre kjent med hvordan appen og systemet fungerer. 

 

*) Her menes spillere som selv bruker mobil og kommuniserer med trenere/lagledere, ikke spillere på barnelag eller yngre ungdomslag - der beregner vi at det er primært foresatte vi kommuniserer med. 

 

Støttemedlem?

 • Støttemedlemmer ble opprinnelig lagt i en gruppe som het Ski Fotball Støttemedlemmer. Det var imidlertid upraktisk å ha støttemedlemmer i en gruppe som håndteres på lik linje med grupper vi har for de vanlige lagene. Gruppen er derfor nå slettet og støttemedlemmer ligger kun som støttemedlemmer i klubben uten tilhørighet til en konkret gruppe.
 • Administrasjon av støttemedlemmer vil kunne bli endret dersom det kommer en løsning som er spesialtilpasset denne gruppen medlemmer - enn så lenge er de kun registrert uten gruppetilhørighet.
 • Vi håper alle støttemedlemmer vil gi cashbacken sin til klubbens Fotball-SFO. Da får ungene en slant i kassen hver gang dere handler hos en cashback-partner. Det koster selvfølgelig ingenting. Klikk her for å legge til cashback

 

Hva skal jeg som lagleder/trener gjøre?

 • Last ned appen - se over.
 • Spond kan også administres fra http://www.spond.com
 • Sjekk at info oppført for deg selv stemmer. Du kan ha ulike roller på ulike lag du er tilknyttet, sjekk at alle stemmer.
 • Alle med rollen Gruppeadmin, Hovedtrener, Lagleder og Ass.lagleder har følgende rettigheter: 

                   
   
 • Alle med rollen Trener, Keepertrener og Materialforvalter har de nederste fire rettigheter i bildet over. Dersom enkelte trenere eller materialtforvaltere trenger alle rettigheter: ta kontakt med klubben så blir rollen Gruppeadmin lagt til. 
   
 • Legg til nye spillere som begynner på laget. Dette legges inn: 
  • Fullt navn
  • Adresse (hold dere til følgende standard: veien og ikke vegen, stor bokstav husnummer, ikke mellomrom mellom husnummer og bokstav: eksempel: Markveien 80H, ikke Markvegen 80 h)
  • F.dato
  • Mobilnummer (kun hvis spilleren har eget nummer)
  • E-postadresse (kun hvis spilleren har egen e-postadresse) 
    
  • Legg til foresatte:
  • Navn (om du har)
  • Mobilnummer
  • E-postadresse
  • Det er viktig at foresattes kontakinfo kun registreres på dem selv under rollen som foresatt - ikke for spilleren, der legges kun spillerens egen e-postadresse og mobilnummer dersom spilleren har. Alternativt: be foresatte melde inn spillere her
    
 • Bruk Spond til å holde orden på fremmøte osv. til kamper, treninger, cuper og andre arrangement. Les deg opp her mht. hvilke funksjoner og muligheter som finnes. Det er verd å sette seg inn i hvordan løsningen fungerer og hvordan du kan bruke den - det vil være store tidsbesparelser for deg som trener/lagleder i fotballhverdagen. 
   
 • Alle med adminrettigheter kan legge til egendefinerte medlemsfelt i appen. Nyttig hvis dere har behov for å legge inn ekstra info for spillere. Vær obs på hvilken info dere legger inn og hvem infoen er synlig for (ulike valg mht. hvem i gruppen som ser hvilke felt). Ikke legg inn sensitiv info om spillere.
 • Det er allerede lagt til felt for draktnummer for hele klubben så lagene trenger ikke opprette eget felt for dette - bruk det som allerede er der.
   
 • Lagledere/trenere velger selv om Spond skal benyttes til å holde oversikt over treninger og seriekamper, men til cuper ønsker vi at alle lag benytter Spond. Det skal kreves svar på vegne av alle spillere mht. om spilleren er med/ikke med. Dette for å unngå påmeldinger for sent (fordi noen ikke hadde fått med seg info), noe som i sin tur tur kan føre til at spilleren ikke får vært med på cupen. Dette er kjedelig for spilleren det gjelder, samtidig som det er kjedelig for lagledelsen å melde på for mange/for få lag fordi ikke alle har svart innen fristen. Derfor: bruk Spond til dette og følg opp eventuelle ubesvarte innen fristen så dere sikrer dere et svar fra alle. Dette gjør alt som har med cuper å gjøre bedre og enklere både for støtteapparat og foresatte. 
   
 • Siden klubbens medlemsregister og lagenes Spondgruppe nå er i det samme systemet har alle lag endret navn. Dette var nødvendig så vi kunne ha en ensartet linje i klubben. Det er også nødvendig for at foresatte skal kunne skille på oss og annen idrett eller grupper siden flere enn fotballen bruker Spond. 
   
 • Lagledere/trenere kan opprette undergrupper for sitt lag. Dette er nyttig om dere har flere lag i serien eller trenger egne grupper hvis dere f.eks. skal på en cup (selv om akkurat for en cup sin del så kan det også være tilstrekkelig bare å opprette den som et arrangement). 
   
 • Når en spiller eller noen i støtteapparatet slutter:
   
  • Gi beskjed til daglig leder som gjør følgende: endre medlemmet fra medlem til ikke-medlem, sette en dato for utmelding + fjerne fra gruppen.

   Når spiller blir slettet fra gruppen - vær obs på at all oppmøtehistorikk osv. blir slettet (det jobbes med endring av denne løsningen). 

    
 • Daglig leder ligger foreløpig som gruppeadmin på alle lag, men har ingen rolle på lagene (og kommer heller ikke til å administrere aktiviteter i lagsgruppen). Dette er kun nå til å begynne for å se til at alle lag kommer godt i gang med bruk av Spond. 

Ski IL Fotball


www.skifotball.no

post@skifotball.no

Klubbnr. 02130040
Organsisasjonsnr. 976 612 345
Kontonr. 1503.25.43143

Faktura, elektronisk adresse (EHF-faktura):
57897661234501

Postadresse:
PB 291, 1401 Ski

Besøksadresse:
Idrettsvn. 35B, Ski idrettspark, 1400 Ski

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift