Ski Fotball

Retningslinjer for bilder og film

Retningslinjer for bilder og film

Her kommer info om rutiner og retningslinjer for publisering av bilder og film i klubben og på lagene. Disse blir ikke ferdigstilt og presentert før Sponds klubbløsning er klar mht. hvordan eventuell godkjenning vil bli integrert i medlemsregisteret. 
 

Du finner NIFs retningslinjer her:

https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/retningslinjer-for-publisering-av-bilder-og-film-av-barn/

Ski IL Fotball


www.skifotball.no

post@skifotball.no

Klubbnr. 02130040
Organsisasjonsnr. 976 612 345
Kontonr. 1503.25.43143

Faktura, elektronisk adresse (EHF-faktura):
57897661234501

Postadresse:
PB 291, 1401 Ski

Besøksadresse:
Idrettsvn. 35B, Ski idrettspark, 1400 Ski

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift