Ski Fotball

Inkluderingsutvalg

Inkluderingsutvalg

 

Inkluderingsutvalg

Utvalget skal jobbe med inkludering i klubben, først og fremst ved bistå spillere og foresatte med minoritetsbakgrunn slik at disse enklest mulig kan bli satt inn i hvordan rutiner i klubben fungerer.

Behovene varierer – noen har bodd i landet lenge og trenger minimalt med bistand, mens andre er ferskere og trenger hjelp til å bli satt inn i hvordan klubben/idretten er organisert, det være seg for eksempel:

  • oppdatert kontaktinfo og hvordan holde seg oppdatert med info fra klubb/lag osv.
  • gjennomføring av dugnad – hva kan gjøres/hva kan ikke gjøres
  • utstyr til kamp/trening
  • hvordan komme seg til/fra trening, kamper, cuper
  • hva skal betales hvor – hvilke støtteordninger finnes – hvordan søke
     

Rent praktisk jobber utvalget på den måten at de enten kontakter foresatte og har dialog med dem via telefon. I mange tilfeller er dette tilstrekkelig, men noen ganger er det behov for møter med dem og det gjennomføres det vi kaller en-til-en-møte, eventuelt er det en tolk med om det trengs.

Utvalget består av representanter fra de foresatte ledet av et av styremedlemmene.  Vi vil veldig gjerne ha med deg som selv har utenlandsk opprinnelse, bl.a. fordi vi i mange tilfeller trenger tolk, men også fordi dere har gode forutsetninger til å hjelpe klubben med denne typen bistand. Det er dog ingen forutsetning - alle nasjonaliteter er velkommen.
 

For å begrense for mange møter for inkluderingsutvalget har klubben noen rutiner vi ønsker at trenere og lagledere skal følge når nye spillere begynner i klubben. De kan du lese mer om her.

 

Andre oppgaver som kan være aktuelle for utvalget:

  • Delta på ulike inkluderingstiltak
  • Oppfølging dokumenter for oversetting
  • Dialog med tolker

 

 

 

 

 

Ski IL Fotball


www.skifotball.no

post@skifotball.no

Klubbnr. 02130040
Organsisasjonsnr. 976 612 345
Kontonr. 1503.25.43143

Faktura, elektronisk adresse (EHF-faktura):
57897661234501

Postadresse:
PB 291, 1401 Ski

Besøksadresse:
Idrettsvn. 35B, Ski idrettspark, 1400 Ski

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift