Ski Fotball

2018

2018

Årsmøte for Ski IL Fotball 2018 avholdes på klubbhuset onsdag 27. februar 2019 kl. 19.00

 

Saker som ønskes behandlet må være styret/adm. i hende innen kl. 13.00 onsdag 13. februar. 

Årsmøtedokumenter finner du på link nedenfor fra 20. februar.

Medlemmer over 15 år har stemmerett.
NB: kun de som har betalt medlemskontingent for 2018 (eller 2019-kontingent senest 27. januar) er medlemmer. 

 

Velkommen!

 

DAGSORDEN:

 

 1. Åpning
 2. Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokollen
 3. Godkjenning av stemmeberettigede
 4. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 5. Godkjenne årsmelding
 6. Regnskap inkl. revisors og kontrollkomiteens beretning
 7. Ansvarsfrihet for styret
 8. Innkomne forslag
 9. Fastsette kontingent. Forslag: 200,- for alle 
 10. Godkjenne budsjett
 11. Behandle organisasjonsplan
 12. Behandle og godkjenne sportslig plan 
 13. (Godkjenne evnt. lovendring - p.t. ikke aktuelt for 2019)
 14. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap.
 15. Valg

 

Her finner du årsmøtedokumenter (fra 20. februar)

Sportslig plan

 

Ski IL Fotball


www.skifotball.no

post@skifotball.no

Klubbnr. 02130040
Organsisasjonsnr. 976 612 345
Kontonr. 1503.25.43143

Faktura, elektronisk adresse (EHF-faktura):
57897661234501

Postadresse:
PB 291, 1401 Ski

Besøksadresse:
Idrettsvn. 35B, Ski idrettspark, 1400 Ski

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift