Ski Fotball

Ungdomsmodell

Ungdomsmodell

Ny ungdomsfotballmodell fra 2019

Som et resultat av arbeidet med ny sportsplan og ønske om å forbedre det sportslige tilbudet i klubben, har styret besluttet å gjøre endringer i tilbudet i ungdomsavdelingen. Hensikten er å etterleve klubbens visjon om «Flest mulig, lengst mulig, best mulig». Styret har også vedtatt et forslag fra sportslig utvalg om sportslige mål for klubben. Denne modellen er første skritt på veien for å nå disse målene.

I første omgang er det vedtatt at ny modell skal gjennomføres som en pilot for G2004. Når rammene er på plass for disse, er målet at lagene som kommer etter skal tilbys det samme. Ny ungdomsfotballmodell er tenkt rullet ut i klubben fra hhv. 1.1.2019 (G2004 og delvis G2005) og 1.1.2020 G/J2006). Deretter vil samtlige årganger som følger etter få tilbud om delt treningstilbud.

Det gjøres en evaluering av piloten høsten 2019 slik at det vil kunne bli eventuelle justeringer fra 2020.

 

Økonomi

For 2019 vil kostnad for G2004 være:

Basistilbud; kr. 3.000,- (faktureres som treningsavgift /kontingent i mars - spillere på begge tilbud får samme faktura)

Plusstilbud; kr. 6.000,- (inkl. ekstratilbud og utstyr til spillere som har valgt pluss, faktureres i april)

Økonomisk støtte: Klubben mener at kostnaden som skisseres er fornuftig ut i fra tilbudet spillerne mottar, men ønsker ikke å ekskludere spillere av økonomiske årsaker. Det vil være mulighet for å søke klubben om støtte til hele eller deler av kostnaden. 

 

Basis- og plusstilbud

Hovedgrepet er at vi fra G/J 13 år lar ungdommen selv velge ulike treningstilbud. Klubben skal tilby to løp, hvor spillerne selv skal få velge hvor mye de vil trene fotball.

Årgangene skal ha én hovedtrener, som klubben ønsker skal ha minimum UEFA B trenerkurs. Årgangene vil trene sammen to ganger per uke, og det blir faste treningsdager. (Se figur under. Dagene er en illustrasjon, og ikke vedtatte dager.)

 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
Pluss Pluss   Pluss Pluss    
  Basis   Basis      

 

Sportslig innhold

Klubben vil etterstrebe å ha en hovedtrener per årgang som har UEFA B lisens. Hovedtreneren vil ha ansvaret for det sportslige for hele årgangen. I tillegg vil klubben utarbeide temabaserte periodeplaner som skal sette rammer for hva årgangen skal trene på, samt være til støtte for hoved- og assistenttrenere.

 

Basistilbud

 • For spilleren som synes det er gøy med fotball, men som har andre aktiviteter som prioriteres eller som rett og slett syns det holder å trene en-to ganger per uke.
 • 1-2 treninger pr. uke
 • Profesjonelt treningsopplegg utviklet av trener med UEFA B-lisens.
 • Seriespill
 • 1-2 cuper pr. år
 • Utviklingssamtale en gang pr. år
 • Kostholdsveiledning, fellessamling
 • Årlig kostnad kr. 3.000,-

Plusstilbud

 • For spilleren som ønsker å satse på fotball og bli så god som hun eller han kan.
 • 3-4 treninger pr. uke
 • Profesjonelt treningsopplegg utviklet og gjennomført av trener med UEFA B-lisens.
 • Seriespill
 • OBOS-cup (Uttak)
 • 2-3 cuper pr. år
 • Utstyrspakke (treningstøy)
 • Treningssamling
 • Utviklingssamtale to ganger pr. år
 • Videoanalyse
 • Fysisk trening og testing
 • Kostholdsveiledning, fellessamling
 • Årlig kostand kr. 6.000,-
 • Egenandel ca. kr. 1.000,- for elitecup og treningssamling

 

 

 

Ski IL Fotball


www.skifotball.no

post@skifotball.no

Klubbnr. 02130040
Organsisasjonsnr. 976 612 345
Kontonr. 1503.25.43143

Faktura, elektronisk adresse (EHF-faktura):
57897661234501

Postadresse:
PB 291, 1401 Ski

Besøksadresse:
Idrettsvn. 35B, Ski idrettspark, 1400 Ski

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift