Ski Fotball

Inkluderingsutvalg

Inkluderingsutvalg

 

 

 

Inkluderingsutvalg

Utvalget skal jobbe med inkludering og integrering, men først og fremst bistå spillere og foresatte med minoritetsbakgrunn slik at disse enklest mulig kan komme i gang i klubben og bli satt inn i hvordan rutiner fungerer.

Behovene varierer – noen har bodd i landet lenge og trenger minimalt med bistand, mens andre er ferskere og trenger hjelp til å bli satt inn i hvordan klubben/idretten er organisert, det være seg for eksempel:

 

  • oppdatert kontaktinfo og hvordan holde seg oppdatert med info fra klubb/lag osv.
  • gjennomføring av dugnad – hva kan gjøres/hva kan ikke gjøres, hva trengs av info og oppfølging i forkant for å få gjennomført dugnad
  • utstyr til kamp/trening
  • hvordan komme seg til/fra trening, kamper, cuper
  • hva skal betales hvor – hvilke støtteordninger finnes – hvordan søke

 

Utvalget ledes av et av våre styremedlemmer og vi har allerede et par til som vil være med, men trenger å ha med ytterligere 4-5 personer. Vi vil veldig gjerne ha med deg som selv har utenlandsk opprinnelse, bl.a. fordi vi i mange tilfeller trenger tolk, men også fordi dere har gode forutsetninger til å hjelpe klubben med denne typen bistand.

 

Vi vil også gjerne ha med deg som kjenner litt til inkludering og integrering fra egen jobb eller annet frivillig arbeid eller egen erfaring. Eller du bare har lyst til å bidra med akkurat dette – og: det er selvfølgelig lov å være norsk!


Er dette noe for deg?

Som for cupkomiteen (og andre komiteer og utvalg i klubben) gir også denne oppgaven fritak for øvrig klubbdugnad.

 

Ski IL Fotball


www.skifotball.no

post@skifotball.no

Klubbnr. 02130040
Organsisasjonsnr. 976 612 345
Kontonr. 1503.25.43143

Faktura, elektronisk adresse (EHF-faktura):
57897661234501

Postadresse:
PB 291, 1401 Ski

Besøksadresse:
Idrettsvn. 35B, Ski idrettspark, 1400 Ski

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift