Ski Fotball

Inkluderingsansvarlig/utvalg

Inkluderingsansvarlig/utvalg

 

 

 

Inkluderingsutvalg

Inkluderingsutvalget skal avhjelpe klubbens administrasjon så klubben i større grad kan tilby opplæring av/bistand til foresatte og spillere med fremmedspråklig bakgrunn. 

Utvalget skal først og fremst bistå foresatte slik at disse enklest mulig kan komme i gang i klubben og bli satt inn i hvordan rutiner fungerer.

Behovene varierer – noen har bodd i landet lenge og trenger minimalt med bistand, mens andre er ferskere og trenger hjelp til å bli satt inn i hvordan klubben er organisert.


Typiske oppgaver for inkluderingsutvalget:

 • Ha en-til-en-samtaler med foresatte eller spillere der det er behov for å gå gjennom noe av følgende:
  • Oppdatere kontaktinfo - har vi riktig adresse, mobilnummer og e-postadr. på spiller/foresatte?
  • Gå gjennom info som ligger på barnas/foresattes profil på Spond for å sjekke at det som er lagt inn er riktig - eventuelt korrigere det som er feil/legge til det som mangler
  • Hvilke språk behersker spiller/foresatte?
  • Hvordan holde seg oppdatert med info fra klubb/lag - kan klubbens og lagenes vanlige kommunikasjonsplattformer brukes (Spond, Facebook, Webside, e-post)? Behov for opplæring?
  • Dugnader i klubben, hva forventer vi av foresatte - og kan det gjennomføres? Trengs det egen tilpasning? Hva kan gjøres/ikke gjøres, hva trengs av info og oppfølging i forkant for å få gjennomført dugnad?
  • Hva trengs av utstyr til kamp/trening - har spilleren dette?
  • Kommer spilleren seg til og fra kamper, treninger og cuper? Kan kollektivtransport benyttes? Behov for å be om skyss fra andre foresatte? NB: Vi forventer ikke at andre foresatte skal kjøre ekstra eller omveier, men å fordele skyss på flere kan være en akseptabel ordning. Følges opp internt på laget, utvalget kartlegger og videreformidler eventuelt behov. 
  • Hva skal betales hvor og hvor mye koster det (kontingent, treningsavgift, egenandel på cuper, utstyr osv.)? Er betaling vanskelig? Behov for å dele betaling i flere avdrag?
  • Ved behov: gi info om hvilke støtteordninger finnes og hvilke rutiner som gjelder for disse. Søknad om støtte til klubben forventes det at foresatte selv kan gjøre (avklar om det er behov for tolk), mens søknad om støtte fra NAV eller andre instanser kan de ha behov for hjelp til. Det avklares i hver tilfelle hvem som kan hjelpe - klubben har p.t. ingen faste kan bistå med dette. 
    
  • Ved en-til-en-samtaler kan infobrosjyrer/foldere vi har på ulike språk deles ut. 
  • Vi har egne skjemaer som fylles ut i møter eller samtaler med spiller/foresatte, det finnes også en egen mal som kan brukes i samtaler.
    
 • Ha dialog med tolker ved behov.
 • Ha dialog med Røde Kors Flerkultur og eventuelt andre instanser det er naturlig at klubben kan samarbeide med mht. inkludering.
 • Bidra til utforming og oppdatering av dokumenter som benyttes til inkluderingsarbeidet.
   
 • Utvalgsleder deltar på obligatoriske samlinger og møter i regi av AIK og evntuelle andre org.ledd eller andre relevante aktører.
   
 • Det kan være behov for oppfølging av foresatte i forkant av dugnader for å sikre seg at disse har forstått oppgaven som skal gjøres, hvilket tidspunkt det gjelder osv. Her ønsker vi primært at dugnadsansvarlige på de respektive lag følger opp, men det kan være enkelttilfeller det er naturlig at inkluderingsutvalget følger opp.

 

Utvalget består av foresatte i klubben. Vi vil veldig gjerne ha med deg som selv har utenlandsk opprinnelse, bl.a. fordi vi i mange tilfeller trenger tolk, men også fordi dere har gode forutsetninger til å hjelpe klubben med denne typen bistand.

Vi vil også gjerne ha med deg som kjenner litt til inkludering fra egen jobb eller annet frivillig arbeid eller egen erfaring. Eller du bare har lyst til å bidra med akkurat dette – og: det er selvfølgelig lov å være norsk!


Er dette noe for deg? Vi ønsker oss flere til å være med i utvalget. 

Som for andre komiteer og utvalg i klubben gir også denne oppgaven fritak for øvrig klubbdugnad.


Klikk her for info om inkludering i idrettslag fra Norges Idrettsforbund.

 

Ski IL Fotball


www.skifotball.no

post@skifotball.no

Klubbnr. 02130040
Organsisasjonsnr. 976 612 345
Kontonr. 1503.25.43143

Faktura, elektronisk adresse (EHF-faktura):
57897661234501

Postadresse:
PB 291, 1401 Ski

Besøksadresse:
Idrettsvn. 35B, Ski idrettspark, 1400 Ski

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift