Ski Fotball

Utdanningsplan

Utdanningsplan

Denne siden er under utarbeidelse. Blir ferdigstilt høsten 2018

Utdanningsplan, obligatoriske fagsamlinger og eksterne møter for Ski Fotball

Styreleder og/eller nestleder

 • FLK 1
 • FLK 2
 • FLK 3
 • Lederforum OFK vår og høst
 • Årsmøter i Ski IL Alliansen, Ski Alliansehall AS, Ski idrettsråd
 • Årlige møter med politikere og Ski idrettsråd
 • OFK Kretsting

Øvrige styremedlemmer

 • FLK 1
 • FLK 2

 

Daglig leder

 • FLK 1
 • FLK 2
 • FLK 3
 • FLK 4
 • HMS-kurs
 • Daglig leder-samlinger 

 

Sportslig leder

 • Grasrottreneren
 • Trenerveilederkurs
 • FLK 1
 • FLK 2
 • FLK 3
 • Sportslig leder-samlinger 

Ski IL Fotball


www.skifotball.no 

post@skifotball.no

Klubbnr. 02130040
Organsisasjonsnr. 976 612 345
Kontonr. 1503.25.43143

Postadresse: PB 291, 1401 Ski
Besøksadresse: Idrettsvn. 35B, Ski idrettspark, 1400 Ski

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift