Ski Fotball

Utdanningsplan

Utdanningsplan


Utdanningsplan, obligatoriske fagsamlinger og eksterne møter for Ski Fotball

Kurskalender NFF Oslo

Styreleder og/eller nestleder

 • FLK 1
 • FLK 2
 • FLK 3
 • Lederforum NFF Oslo vår og høst
 • Årsmøter i Ski IL Alliansen, Ski Alliansehall AS, Nordre Follo idrettsråd
 • Årlige møter med politikere og Nordre Follo idrettsråd
 • NFF Oslo Kretsting​
 • Evnt. NFF ting
 • Evnt. AIK ting

Øvrige styremedlemmer

 • FLK 1 (alle)
 • FLK 2 (flertallet)
 • FLK 3 (så mange som mulig)

 

Daglig leder

 • FLK 1
 • FLK 2
 • FLK 3
 • FLK 4
 • HMS-kurs
 • Daglig leder-samlinger (AIK, NFF Oslo m/fl.) 
 • Andre aktuelle samlinger og samarbeidsfora for daglig ledere i klubb

 

Sportslig leder

 • Grasrottreneren (alle delkurs)
 • Trenerveilederkurs
 • Kursveilederkompetanse Grasrottreneren (for gjennomføring av klubbnære kurs)
 • FLK 1
 • FLK 2
 • FLK 3
 • Sportslig leder-samlinger 
 • Samarbeidsfora sportslig med andre klubber

 

Rekrutteringsansvarlig

 • Samlinger for rekrutteringsansvarlige i regi av NFF Oslo

 

Fair Playansvarlig

 • Samlinger for Fair Playansvarlige i regi av NFF Oslo

 

Inkluderingsansvarlig

 • Samlinger for inkluderingsansvarlige i regi av AIK, NFF og NFF Oslo

 

Trenere

 • Alle trenere (både hovedtrenere og ass.trenere) i barnefotballen (6-12 år): Barnefotballkveld - arrangeres som enkveldssamling i klubb på våren, teori og praksis

   
 • Alle hovedtrenere på lag fra 6-7 år: NFF Grasrottrenerern delkurs 1 
   
 • Alle hovedtrenere på lag fra 8-10 år: NFF Grasrottrenerern delkurs 1 + 2 
   
 • Alle hovedtrenere på lag fra 11-12 år: NFF Grasrottrenerern delkurs 1 + 2 + 3

   
 • Alle ass.trenere i barnefotballen 6-12 år: Vi ønsker at alle ass.trenere gjennomfører min. Grasrottreneren delkurs 1. Gjerne også øvrige delkurs i hht. lagets alder, men ikke et krav. Ved oppstart av 6-årslag hver senvinter/vår gjennomføres delkurs 1 som obligatorisk klubbnært kurs for alle nye trenere. 

   

 

 • Alle trenere (både hovedtrenere og ass.trenere) i ungdsomsfotballen (13-19 år): Ungdomsfotballkveld - arrangeres som enkveldssamling i klubb på våren eller høsten, teori og praksis
   
 • Alle hovedtrenere i ungdomsfotballen (13-19 år): NFF Grasrottrenerern delkurs 1 + 2 + 3 + 4

   
 • Alle ass.trenere i ungdomsfotballen (13-19 år): NFF Grasrottrenerern delkurs 3 + 4

 

 

 

Ski IL Fotball


www.skifotball.no

post@skifotball.no

Klubbnr. 02130040
Organsisasjonsnr. 976 612 345
Kontonr. 1503.25.43143

Faktura, elektronisk adresse (EHF-faktura):
57897661234501

Postadresse:
PB 291, 1401 Ski

Besøksadresse:
Idrettsvn. 35B, Ski idrettspark, 1400 Ski

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift