Ski Fotball

Landslagsskolen, kriterier

Landslagsskolen, kriterier

LANDSLAGSSKOLEN: Kriterier fra kretsen.

 

Seleksjonsprosessen – prestasjon og potensial

Vi har ansvar for å stimulere, påvirke og kartlegge spillere som er i en fase hvor det er store forskjeller på fysiologisk alder. Hvis vi i for stor grad gjør vurderinger basert på prestasjon her og nå, så vil konsekvensen bli at vi implisitt nedprioriterer sent eller normalt utviklede spillere (fysisk, kognitivt, mentalt).

Målgruppa for alle landslagsskoletiltak, er de 13–16-åringene med størst potensial. Det er ikke nødvendigvis de spillerne som er best her og nå som har størst potensial. Med potensial mener vi spillere som har et eierskap til egen utvikling, og en indre motivasjon som gjør dem i stand til å tilegne seg og maksimere egne ressurser i løpet av den neste tiårsperioden.

Det faktum at spillere født første halvår har vært overrepresentert på våre spillerutviklingstiltak, viser at vi i for stor grad setter likhetstegn mellom nå-prestasjon og potensial.

Vi leter etter spillere med eierskap til egen utvikling

Trener mye

En forutsetning for å bli god er mye trening. Vi leter derfor etter spillere som har trent og trener mye. Spillere som øver på egenhånd med ball, kjører styrkeøvelser etter fellestreninga osv.

Tilstedeværelse

Like viktig som antall treningstimer, er tilstedeværelse i den enkelte økta. Vi leter etter spillere som lever seg inn i aktiviteten og som gir alt for å vinne sine «kamper i kampen».

Tester egne grenser

Skal man ha utvikling, så må man i dag prøve på det man ikke klarte i går. Vi leter etter, og ønsker å legge til rette for, spillere som går ut av komfortsonen. Spillere som forsøker å dra av lagets beste forsvarspiller, som tar det ekstra draget, som bruker venstra, selv om høyre er bedre, osv.

Nysgjerrige og reflekterte

Vi leter etter spillere som er sine egne trenere. Spillere som tenker igjennom «Hva det var jeg gjorde bra, og hvorfor?» og «Hva kunne jeg gjort bedre, og hvordan?». Spillere som aktivt innhenter kunnskap og som lytter til råd fra trenere og medspillere.

 

Her er klubbens retningslinjer for uttak til Landslagsskolen:

 

3.7. Nomineringsprosess for Landslagsskolen (kretsens spillerutviklingsprosjekt)

Sportslig leder står for nominering av spillere.

 

Gutt/jenter 13 og 14 år:

Per i dag starter Landslagsskolen høsten spillerne fyller 13 år. For å gjøre uttaksprosessen lik fra år til år har vi følgende ordning:

  • Sportslig leder informerer på våren trenere og foreldre på foreldremøte om landslagsskolen (mars-april).
  • Sportslig leder, akademitrener og hovedtrener på laget lager sin prioriterte liste over kandidater (skal være klar senest 1. september).
  • Sportslig leder finner i samråd med akademi og hovedtrener frem til de endelige kandidatene (september).
  • Sportslig leder går igjennom kandidatene ut fra OFK sine retningslinjer.
  • Sportslig leder tar det endelig uttaket basert på ovenstående.

 

Gutt/jenter 15 og 16 åringer:

  • Utespillerne tas ut av kretsen basert på prestasjoner i kamper i serien samt tidligere samlinger i kretsens regi.
  • Keepere nomineres av klubben etter samme kriterier som ovenfor

Ski IL Fotball


www.skifotball.no

post@skifotball.no

Klubbnr. 02130040
Organsisasjonsnr. 976 612 345
Kontonr. 1503.25.43143

Faktura, elektronisk adresse (EHF-faktura):
57897661234501

Postadresse:
PB 291, 1401 Ski

Besøksadresse:
Idrettsvn. 35B, Ski idrettspark, 1400 Ski

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift