Ski Fotball

Støtteordning

Støtteordning

 

Midler fra BufDir som brukes til å gi støtte etter søknad

 

Vi har fått tilskudd fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BufDir) som vi kan bruke til å gi støtte til deltakere på noen av klubbens og lagenes aktiviteter. 

Økonomi trenger derfor ikke å være til hinder for deltakelse og terskelen for å kunne søke er lav. 

Tildelte midler i 2019 (kr. 100 000,-) er mindre enn i 2018 (kr. 140 000,-). 

 

Hva kan det søkes om støtte til?

 1. Egenandeler til cuper og lignende aktiviteter i regi av laget
   
 2. Fotballskole - her finner du info om Tine Fotballskole (6-12 år) *)
   
 3. Utstyr til kamp eller trening (fotballsko, leggbeskyttere, enkelt tr.tøy eller kamptøy fra klubbkolleksjonen)
   
 4. Etter skolen-tilbud, TX og Akademi (støtte varierer, egenandel må påregnes) - her finner du info om klubbens etter skolen-tilbud **)
   

NB: Tilskuddet fra BufDir gir ikke anledning til å gi støtte til treningsavgift og medlemskontingent. Spillere må beregne å dekke treningsavgift/kontingent selv, men det kan gjøres avtale om avdragsbetaling (mer info her) og vi håper at ved å kunne gi støtte til andre fotballrelaterte utgifter at det vil gjøre det enklere å betale avgiften. I motsatt fall, ta kontakt

 

Hvem kan det søkes om støtte til?

 • Spillere/medlemmer i klubben 6-19 år 
 • De som ikke allerede får eller er berettiget til støtte (til det man søker støtte om) fra kommunen/NAV eller andre instanser
 • Lagledere på lag 6-19 år kan søke på vegne av spillere ved utgifter til cuper eller lignende aktiviteter i regi av laget

 

Hva kan du bidra med?

 • Avhengig av hva det gis støtte til og situasjonen til den som søker så kan det være aktuelt å bidra med enkelt dugnadsarbeid tilbake.
 • Det kan f.eks. være dugnadsoppgaver som kioskvakter, rydding, renhold, trykking av utstyr, maling og forefallende oppgaver vi måtte ha. 

 

Rammer og praktisk info 

 • **) Ingen absolutt søknadsfrist, men det er begrenset sum for de ulike formål/kategorier og det kan hende potten vi har tilgjengelig blir brukt opp før perioden er over (hver periode er fra mars til mars). For etter skolen-tilbud vil i de fleste tilfeller pott bli fordelt for perioden august-mars til de som har søkt innen 10. agust. Dette for å gi forutsigbarhet for deltakere. Vi får ikke vite før i mai om vi får midler for neste periode (hver periode går fra mars til mars), og kan derfor kun fordele midler frem til mars påfølgende år. 

  Hvis ikke hele potten blir fordelt før oppstart av nytt skoleår (kommer an på pottens størrelse vs. antall søkere) vil det kunne gis støtte til deltakere som søker etter fristen.
   
 • Søknader sendes pr. e-post til daglig leder - klikk her for å åpne e-post med søknad
 • Søknader skal sendes av foresatt til den spilleren søknaden gjelder for. Unntak er ved egenandel til cuper eller aktiviteter i regi av laget - der kan lagleder søke på vegne av spillere
 • Full anonymitet, kun daglig leder leser/behandler søknader. I den grad det er behov for å diskutere søknad med andre blir ikke navn oppgitt.
 • Søknader behandles fortløpende, søkere får vanligvis svar i løpet av ca. en uke
   
 • En forutsetning for å få støtte er:
  • At medlemskontingent og treningsavgift til klubben er betalt eller at det er gjort avtale om avdragsbetaling, delbetaling eller egen tilpasset avtale (for de kategorier hvor kun Ski-spillere kan søke)
  • At obligatoriske klubbdugnader gjennomføres, med mindre særskilte grunner tilsier at det kan gis fritak
  • At eventuelle ekstradugnader som kompensasjon for støtte gjennomføres (info gis i hvert enkelt tilfelle - det er i hovedsak støtte til etter skolen-tilbud som kan gi ekstra dugnad).
  • *) For deltakere som søker støtte til Tine Fotballskole holder det å være medlem i klubben. Medlemsskap koster kr. 200,- pr. år.

Ski IL Fotball


www.skifotball.no

post@skifotball.no

Klubbnr. 02130040
Organsisasjonsnr. 976 612 345
Kontonr. 1503.25.43143

Faktura, elektronisk adresse (EHF-faktura):
57897661234501

Postadresse:
PB 291, 1401 Ski

Besøksadresse:
Idrettsvn. 35B, Ski idrettspark, 1400 Ski

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift