Ski Fotball

Støtteordning

Støtteordning

 

Ordning fra 2017 videreføres for 2018

 

Vi har fått tilskudd fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BufDir) som vi kan bruke til å gi støtte til deltakere på noen av klubbens og lagenes aktiviteter. 

Økonomi trenger derfor ikke å være til hinder for deltakelse og terskelen for å kunne søke er lav. 

 

Hva kan det søkes om støtte til?

 1. Egenandeler til cuper og lignende aktiviteter i regi av laget
   
 2. Fotballskoler - her finner du info om Tine Fotballskole (6-12 år) og her finner du info om Ski Bygg Ajax Player Camp (9-14 år) FULLT, men hvis du skal søke om støtte: ikke meld på fra skjemaet på websider for disse krever online betaling
   
 3. Utstyr til kamp eller trening (fotballsko, leggbeskyttere, enkelt tr.tøy eller kamptøy fra klubbkolleksjonen)
   
 4. Etter skolen-tilbud, TX og Akademi (støtte varierer, egenandel må påregnes) - her finner du info om klubbens etter skolen-tilbud
   

NB: Tilskuddet fra BufDir gir ikke anledning til å gi støtte til treningsavgift og medlemskontingent. Spillere må inntil videre beregne å dekke treningsavgift/kontingent selv, men det kan gjøres avtale om avdragsbetaling (mer info her) og vi håper at ved å kunne gi støtte til andre fotballrelaterte utgifter at det vil gjøre det enklere å betale avgiften. I motsatt fall, ta kontakt

 

Hvem kan det søkes om støtte til?

 • Spillere i klubben 6-19 år (for Tine Fotballskole kan deltakere som ikke er medlem i klubben, men som bor i Ski kommune, også søke)
 • De som ikke allerede får eller er berettiget til støtte (til det man søker støtte om) fra kommunen/NAV eller andre instanser
 • Lagledere på lag 6-19 år kan søke på vegne av spillere ved utgifter til cuper eller lignende aktiviteter i regi av laget

 

Hva kan du bidra med?

 • Avhengig av hva det gis støtte til og situasjonen til den som søker så kan det være aktuelt å bidra med enkelt dugnadsarbeid tilbake.
 • Det kan f.eks. være dugnadsoppgaver som kioskvakter, rydding, renhold, trykking av utstyr, maling og forefallende oppgaver vi måtte ha. 

 

Rammer og praktisk info 

 • Ingen søknadsfrist, men det er begrenset sum for de ulike formål/kategorier og det kan hende potten vi har tilgjengelig blir brukt opp før perioden er over (hver periode er fra mars til mars)
 • Søknader sendes pr. e-post til daglig leder - klikk her for å åpne e-post med søknad
 • Søknader skal sendes av foresatt til den spilleren søknaden gjelder for. Unntak er ved egenandel til cuper eller aktiviteter i regi av laget - der kan lagleder søke på vegne av spillere
 • Full anonymitet, kun daglig leder leser/behandler søknader. I den grad det er behov for å diskutere søknad med andre blir ikke navn oppgitt.
 • Søknader behandles fortløpende, søkere får vanligvis svar i løpet av ca. en uke
   
 • En forutsetning for å få støtte er:
  • At medlemskontingent og treningsavgift til klubben er betalt eller at det er gjort avtale om avdragsbetaling, delbetaling eller egen tilpasset avtale (for de kategorier hvor kun Ski-spillere kan søke)
  • At obligatoriske klubbdugnader gjennomføres, med mindre særskilte grunner tilsier at det kan gis fritak
  • At eventuelle ekstradugnader som kompensasjon for støtte gjennomføres (info gis i hvert enkelt tilfelle - det er i hovedsak støtte til etter skolen-tilbud som kan gi ekstra dugnad).

Ski IL Fotball


www.skifotball.no 

post@skifotball.no

Klubbnr. 02130040
Organsisasjonsnr. 976 612 345
Kontonr. 1503.25.43143

Elektronisk adresse (EHF-faktura): 57897661234501

Postadresse: PB 291, 1401 Ski
Besøksadresse: Idrettsvn. 35B, Ski idrettspark, 1400 Ski

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift