Ski Fotball

Støtteordning

Støtteordning

 

Ordning fra 2017 videreføres for 2018. Vi får svar fra BufDir i midten av mai 2019 på om vi får tilskudd for 2019

 

Info nedenfor forutsetter at vi får tilskudd for inneværende år. Send søknad som vanlig selv om det ikke er avklart så får du endelig svar når vi har mottatt svar fra BufDir.

Vi har fått tilskudd fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BufDir) som vi kan bruke til å gi støtte til deltakere på noen av klubbens og lagenes aktiviteter. 

Økonomi trenger derfor ikke å være til hinder for deltakelse og terskelen for å kunne søke er lav. 

 

Hva kan det søkes om støtte til?

 1. Egenandeler til cuper og lignende aktiviteter i regi av laget
   
 2. Fotballskoler - her finner du info om Tine Fotballskole (6-12 år) og her finner du info om Ski Bygg Ajax Player Camp (9-14 år) FULLT, men hvis du skal søke om støtte: ikke meld på fra skjemaet på websider for disse krever online betaling
   
 3. Utstyr til kamp eller trening (fotballsko, leggbeskyttere, enkelt tr.tøy eller kamptøy fra klubbkolleksjonen)
   
 4. Etter skolen-tilbud, TX og Akademi (støtte varierer, egenandel må påregnes) - her finner du info om klubbens etter skolen-tilbud
   

NB: Tilskuddet fra BufDir gir ikke anledning til å gi støtte til treningsavgift og medlemskontingent. Spillere må inntil videre beregne å dekke treningsavgift/kontingent selv, men det kan gjøres avtale om avdragsbetaling (mer info her) og vi håper at ved å kunne gi støtte til andre fotballrelaterte utgifter at det vil gjøre det enklere å betale avgiften. I motsatt fall, ta kontakt

 

Hvem kan det søkes om støtte til?

 • Spillere i klubben 6-19 år (for Tine Fotballskole kan deltakere som ikke er medlem i klubben, men som bor i Ski kommune, også søke)
 • De som ikke allerede får eller er berettiget til støtte (til det man søker støtte om) fra kommunen/NAV eller andre instanser
 • Lagledere på lag 6-19 år kan søke på vegne av spillere ved utgifter til cuper eller lignende aktiviteter i regi av laget

 

Hva kan du bidra med?

 • Avhengig av hva det gis støtte til og situasjonen til den som søker så kan det være aktuelt å bidra med enkelt dugnadsarbeid tilbake.
 • Det kan f.eks. være dugnadsoppgaver som kioskvakter, rydding, renhold, trykking av utstyr, maling og forefallende oppgaver vi måtte ha. 

 

Rammer og praktisk info 

 • Ingen søknadsfrist, men det er begrenset sum for de ulike formål/kategorier og det kan hende potten vi har tilgjengelig blir brukt opp før perioden er over (hver periode er fra mars til mars)
 • Søknader sendes pr. e-post til daglig leder - klikk her for å åpne e-post med søknad
 • Søknader skal sendes av foresatt til den spilleren søknaden gjelder for. Unntak er ved egenandel til cuper eller aktiviteter i regi av laget - der kan lagleder søke på vegne av spillere
 • Full anonymitet, kun daglig leder leser/behandler søknader. I den grad det er behov for å diskutere søknad med andre blir ikke navn oppgitt.
 • Søknader behandles fortløpende, søkere får vanligvis svar i løpet av ca. en uke
   
 • En forutsetning for å få støtte er:
  • At medlemskontingent og treningsavgift til klubben er betalt eller at det er gjort avtale om avdragsbetaling, delbetaling eller egen tilpasset avtale (for de kategorier hvor kun Ski-spillere kan søke)
  • At obligatoriske klubbdugnader gjennomføres, med mindre særskilte grunner tilsier at det kan gis fritak
  • At eventuelle ekstradugnader som kompensasjon for støtte gjennomføres (info gis i hvert enkelt tilfelle - det er i hovedsak støtte til etter skolen-tilbud som kan gi ekstra dugnad).

Ski IL Fotball


www.skifotball.no

post@skifotball.no

Klubbnr. 02130040
Organsisasjonsnr. 976 612 345
Kontonr. 1503.25.43143

Faktura, elektronisk adresse (EHF-faktura):
57897661234501

Postadresse:
PB 291, 1401 Ski

Besøksadresse:
Idrettsvn. 35B, Ski idrettspark, 1400 Ski

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift