Ski Fotball

2016

2016

Årsmøte for Ski IL Fotball 2016 avholdes på klubbhuset tirsdag 28. februar 2017 kl. 18.30

 

Saker som ønskes behandlet må være styret/adm. i hende innen kl. 10.00 tirsdag 14. februar. 

Årsmøtedokumenter finner du på denne siden fra 21. februar.

Medlemmer over 15 år har stemmerett.
NB: kun de som har betalt medlemskontingent for 2016 er medlemmer. 

 

Velkommen!

 

DAGSORDEN:

 

 1. Åpning
 2. Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokollen
 3. Godkjenning av stemmeberettigede
 4. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 5. Godkjenne årsmelding
 6. Regnskap inkl. revisors og kontrollkomiteens beretning
 7. Ansvarsfrihet for styret
 8. Innkomne forslag
 9. Fastsette kontingent. Forslag: hvis ingen endringer (dvs. kr. 100,- for medlemmer tom. 16 år, kr. 200,- for medlemmer fom. 17 år)
 10. Godkjenne budsjett
 11. Behandle organisasjonsplan
 12. (Behandle, evt. godkjenne, sportslig plan)
 13. (Godkjenne evt. lovendring - ikke i 2016)
 14. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap.
 15. Valg

 

Dokumenter til årsmøtet 2016: 

Årsmelding

Regnskap 2016

(Regnskap m/kommentarer)

Noter til regnskap

Revisjonsberetning

Kontrollkomiteens beretning

Ansvarsfrihet for styret

https://www.dropbox.com/s/k3bqwh9b01qnfqi/Forslag%20fra%20styret%202016.docx?dl=0

Budsjett

Organisasjonsplan

Valgkomiteens innstilling 

Årsmøteprotokoll

 

 

Ski IL Fotball


www.skifotball.no

post@skifotball.no

Klubbnr. 02130040
Organsisasjonsnr. 976 612 345
Kontonr. 1503.25.43143

Faktura, elektronisk adresse (EHF-faktura):
57897661234501

Postadresse:
PB 291, 1401 Ski

Besøksadresse:
Idrettsvn. 35B, Ski idrettspark, 1400 Ski

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift