Ski Fotball

Styremedlemmer, faddere for lagene

Styremedlemmer, faddere for lagene

Styret 2016 (bildet er tatt 10. mai 2016).
Fra venstre: Bjørn Syvertsen, Glenn Christensen, Ave Tooming-Klunderud, Arnt-Ove Drageset, Espen Pettersen, Jan Astorri, Anette Svendsen, Jørgen Halvorsen, Vegard Sundsaasen.
Ikke til stede: Stein Rasch, Ann-Kristin Pettersen

 

Repr. fra klubben/styret på foreldremøter

Klubben/styret ønsker å få 15-20 minutter til rådighet på foreldremøter både for å gi fellesinfo vi ønsker å nå ut direkte til foresatte med, men også for å benytte anledningen til å vise et ansikt utad.

Det er gjort en fordeling av styremedlemmene slik at alle har fått fadderansvar for hver sine lag. Se fordeling av lag/styremedlemmer her.

Når lagene skal ha foreldremøte: ta direkte kontakt med fadder og gjør avtale om hvilken del av møtet fadderen er med på (som oftest er det mest praktisk at de tar det fra starten av møtet).

Kontaktinfo for styremedlemmer og adm. finner du her. 

Ski IL Fotball


www.skifotball.no 

post@skifotball.no

Klubbnr. 02130040
Organsisasjonsnr. 976 612 345
Kontonr. 1503.25.43143

Postadresse: PB 291, 1401 Ski
Besøksadresse: Idrettsvn. 35B, Ski idrettspark, 1400 Ski

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift