Ski Fotball

2015

2015

 

Årsmøte for Ski IL Fotball 2015 avholdes på klubbhuset mandag 29. februar 2016 kl. 18.30

 

Saker som ønskes behandlet må være styret/adm. i hende innen kl. 10.00 mandag 15. februar. 

Årsmøtedokumenter finner du på denne siden fra 22. februar.

Medlemmer over 15 år har stemmerett.
NB: kun de som har betalt medlemskontingent for 2015 er medlemmer. 

 

Velkommen!

 

DAGSORDEN:

 

 1. Åpning
 2. Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokollen
 3. Godkjenning av stemmeberettigede
 4. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 5. Godkjenne årsmelding
 6. Regnskap inkl. revisors og kontrollkomiteens beretning
 7. Ansvarsfrihet for styret
 8. Innkomne forslag
 9. Fastsette kontingent. Forslag: ingen endringer (dvs. kr. 100,- for medlemmer tom. 16 år, kr. 200,- for medlemmer fom. 17 år)
 10. Godkjenne budsjett
 11. Behandle organisasjonsplan
 12. Godkjenne lovendring (ref. NIFs endring av lovnorm oktober 2015)
 13. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap.
 14. Valg

 

Her finner du dokumenter til årsmøtet 2015

Årsmelding

Årsregnskap

Noter til regnskap

Balanse

Revisors beretning

Kontrollkomiteens beretning 

Ansvarsfrihet for styret

Innkomne forslag

Budsjett

Organisasjonsplan

Lov, endret ihht.ny lovnorm 

Valgkomiteens innstilling

Årsmøteprotokoll

 

 

 

Ski IL Fotball


www.skifotball.no

post@skifotball.no

Klubbnr. 02130040
Organsisasjonsnr. 976 612 345
Kontonr. 1503.25.43143

Faktura, elektronisk adresse (EHF-faktura):
57897661234501

Postadresse:
PB 291, 1401 Ski

Besøksadresse:
Idrettsvn. 35B, Ski idrettspark, 1400 Ski

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift