Ski Fotball

Årgangsansvarlig

Årgangsansvarlig

TX Fotball-SFO Ski kunstgress 1

 

Ski Fotball innfører rollen som årgangsansvarlig høsten 2015 og har som mål å ha årgangsansvarlige for alle årganger fra 6-12 år i løpet av 2017.

 

Årgangsansvarlig er ansatt i klubben og rollen kombineres gjerne med andre oppgaver.

Årgangsansvarlig må min. ha C-lisenskompetanse og/eller relevant erfaring. 

Årgangsvarlig skal ikke erstatte foreldrerollene, men være i tillegg til. Dette er viktig for oss, barnefotballagene i klubben er først og fremst foreldredrevet.

Årgangsansvarlig skal fungere som klubbens forlengde arm ut til lagene slik at vi sikrer god, sportslig oppfølging og at foreldretrenere får god opplæring og blir kjent med hvordan rutiner og føringer fungerer i klubben. 

Årgangsansvarlig koordinerer treninger hvor hele årgangen trener samtidig (gutter og jenter hver for seg) og sikrer at fotballaktiviteten er i tråd med klubbens sportsplan. 

Vi beregner at årgangsansvarlige bruker i snitt på ca. 4 timer i måneden.

Ordningen evalueres i løpet av året og omfang og innhold for rollen kan bli justert. 

 

Til å begynne med har vi årgangsansvarlige for følgende årganger:

 • Eirik Rishaug: 7 år (2009)
 • Glenn Arne Hansen: 8 år (2008)
 • Morten Simensen: 6 + 9 år (2010 + 2007)

 

Rollebeskrivelse for årgangsansvarlig vil bli justert og tilpasset etter hvert som vi gjør oss erfaringer. Beskrivelsen nedenfor er et foreløpig utkast basert på antatt behov og ønsker. 

 

 • Være trenernes trener, bidra til trenerutvikling.
 • Være en sportslig, faglig bistand for årgangen.
 • Sikre at alle i støtteapp. er kjent med klubbens sportslige plan inkl. verdier, visjon og holdninger.
 • Følge opp at alle roller for årgangen er bemannet.
 • Sammen med lagledelse lage en årsplan som beskriver treningstider, treningsplan i hht. sportslig plan, antall lag og nivå for påmelding av lag i serien, cupdeltakelse og evt. andre fellesaktiviteter. 
 • Være til stede ved kamper og treninger ved behov. NB: foreldretrenerne/støtteapp. sørger for gjennomføring av treninger og kamper.
 • Sørge for tilstrekkelig oppfølging av årgangens trenere, både mht. innføring i klubbens føringer og policy, men også ute på feltet.
 • Sørge for at treningsprogrammer/planer for trenere er lett tilgjengelig og at sportslig plan implementeres.
 • Lære trenere til at alle spillere skal bli sett, ivaretatt og gitt et godt sportslig tilbud uansett nivå.
 • Tydeliggjøre forventinger om at trenere deltar på trenersamlinger eller relevante møter klubben arrangerer.

 

 

Ski IL Fotball


www.skifotball.no

post@skifotball.no

Klubbnr. 02130040
Organsisasjonsnr. 976 612 345
Kontonr. 1503.25.43143

Faktura, elektronisk adresse (EHF-faktura):
57897661234501

Postadresse:
PB 291, 1401 Ski

Besøksadresse:
Idrettsvn. 35B, Ski idrettspark, 1400 Ski

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift