Ski Fotball

Baner og anlegg vi bruker

Baner og anlegg vi bruker

 

Praktisk info om bruk av bygninger i parken

 • Klubbhuset brukes til fotball-sfo, møter, fester, osv. Møterom både i salen og på loftet kan brukes. Du finner info om huset inkl. kalender her. Trenere/lageldere kan benytte klubbhusnøkkel som henger i lagsbrakka.
 • Lagsbrakka er ved Ski kunstgress 1 - her har alle lagene eget skap hvor utstyr kan oppbevares. I brakka har vi også fellesutstyr som kan lånes i tillegg til ballpumpe. Her er også hyller med diverse info lagledere/trenere kan dele ut til nye spillere.Trenere og lagledere har nøkkel til brakka, skapene låses med kodelås.
 • Ved siden av lagsbrakka har vi skur hvor vi oppbevarerer treerbanene våre. Baner kan brukes av lagene på trening, ta kontakt om du trenger koden til låsen.
 • I motsatt ende av lagsbrakka har vi klubbshopen. I klubbshopen har vi også lager av materiell og utstyr til lagene. Klubbshopen har fast åpningstid. Kun klubbens ansatte har nøkler til shopen/lageret, shopen lånes ikke ut som møterom el.l.
 • På taket av klubbshopen har vi Vinkl´n. Dette er visningshuset vi fikk i gave i 2018 og vi bruker det som møterom og klubbkontor for ansatte og styret. Kun klubbens ansatte har nøkler og rommet lånes ikke ut som møterom el.l. Vi har også valgt å holde port til trapp opp til Vinkl´n og terrassen stengt når vi selv ikke er til stede for å hindre trafikk vi ikke har kontroll på på taket. Velkommen opp på terrassen når porten er åpen og vi selv er til stede :-).
 • Pergolaen ved siden av den blå kiosken ved Ski kunstgress 2 er en grillplass med tak som fritt kan benyttes av alle.
 • Klubben har to kiosker: den grå ved klubbhuset og den blå ved bane 2. Kioskene er åpne gjennom hele sesongen og har åpningstider tilpasset kamptider.
 • Skihallen og Ski Alliansehall driftes av Ski Alliansehall AS. Ski Fotball disponerer ikke hallene, men har i vinterperioden noen få treningstider til Ski Futsal + fotball-sfo

 

Info om garderober

 • Garderober i klubbhuset
 • Garderobene er åpne for alle og prinsippet førstemann til mølla gjelder bortsett fra når Follo har A-kamper; disse har da rettigheter til bruk av garderobene.
 • Det er automatisk låsesystem i garderobene, åpent mandag-fredag fra kl. 13.00-22.45. Utover dette benyttes nøkkel eller nøkkelkort (befinner seg i brakka).
 • Garderober i Alliansehallen/Skihallen kan også benyttes (primært garderobe 5 eller 6)
 • Sko bankes av utvendig.
 • Det er alles ansvar at garderobene holdes ryddige og fri for søppel – forlat garderoben slik du selv ønsker at den skal se ut når du kommer.
 • Lagleder/trener sørger for at sine lag rydder/feier etter seg.
 • NB: IKKE LEGG IGJEN NOE I GARDEROBENE, dette både pga. tyverier men også fordi andre brukere trenger plassen. Husk å si fra om dette også til motstandere når det er kamp

 

BANER

 • 11er-kamper spilles på Ski kunstgress 1, Ski kunstgress 2 og Ski stadion (stort sett Follo som spiller på Ski stadion, ikke Ski Fotball)
 • 9er-kamper spilles på tvers av Ski kunstgress 2 (samme baner som for 7er, men Ski kunstgress 1 benyttes ikke til 9er fordi den er for liten)
 • 7er-kamper spilles på tvers av Ski kunstgress 1 og Ski kunstgress 2
 • 5er-kamper spilles på Ski kunstgress 1 og Ski kunstgress 5er, evt. Ski kunstgress 2. Se banekart mht. hvor de ulike baner er, banen er ikke merket til 5er med heltrukne linjer, men det er merker som angir hjørner. Sett gjerne opp kjegler i hjørnene så det blir enklere for alle å se hvor banen er.
 • 3er-kamper spilles på 3er-baner m/vant (vi har fire stk.). Er det behov for flere enn de vi har merkes det baner på kunstgresset, bruk kjegler. Banestr: 11 x 15 m. Små mål, "FunToPlay-mål" brukes til 3er-fotball.
 • Ski gress benyttes kun til trening
 • Det er viktig at kamper starter i hht. oppsatt tid. Det er ikke rom for forsinkelser på banene - det går flere kamper hver kveld.
 • Lag som trener må rydde banen 10 min. før kampstart så banen er klar til kamp 5 min. før kampstart + evt. avse plass for oppvarming for lag som skal ha kamp (det kan ikke påregnes full bane til oppvarming)
 • For lag som spiller kamper på Ski stadion må oppvarming skje utenfor banen, benytt ledig plass på Ski kunstgress 1, 2 eller Ski gress
 • Når lag som skal spille kamp ankommer en bane hvor det pågår en kamp; vent med å gå inn på baneområdet til kampen er ferdig og lagene som spiller har avsluttet sin kamp og samlet inn sitt utstyr
 • Lys på Ski kunstgress 1 (og Ski kunstgress 5er) slås av kl. 22.15 mandag-torsdag. Øvrige dager etter hva som er av aktiviteter på banen
 • Lys på Ski kunstgress 2 slås automatisk av kl. 22.40 hver kveld utenom lørdag hvor det ikke står på i det hele tatt
 • Påse at laget rydder etter seg, både ved innbytterbenken og i garderober - bruk søppelkasser, sjekk området for evt. gjenglemt utstyr
 •  

 

Huskeliste for lag som bruker banene:

 • Sykler skal ikke medbringes på eller langs baner, benytt sykkelstativ.
 • Røyking og snusing på/rundt baner er ikke tillatt.
 • Ikke bruk veggen til tennishallen som ballvegg. Dette er viktig og lag som bruker bane 1 må sørge for å formidle info til eget lag + påse at det ikke sparkes/kastes baller eller andre i veggen i forb. med treninger. Veggen blir ødelagt i tillegg til at det skaper mye støy for de som trener i tennishallen.
 • Små mål (3er-mål) som kan brukes av Ski-lag på trening finnes i skap under tribuner mellom bane 1 og klubbhus. Viktig at alle setter målene tilbake og låser skapene.
 • 3er-baner med vant kan brukes til trening av Ski-lag som ønsker det - banene er i skur ved siden av utstyrsbrakke. Be om kode til lås.
 • Rydd også bort alt øvrig utstyr dere har brukt på trening; kjegler, markører, baller, vester osv.
 • Søppel skal kastes i søppeldunker, alle sørger for etter hver økt å rydde området som har vært i bruk.

Ski IL Fotball


www.skifotball.no

post@skifotball.no

Klubbnr. 02130040
Organsisasjonsnr. 976 612 345
Kontonr. 1503.25.43143

Faktura, elektronisk adresse (EHF-faktura):
57897661234501

Postadresse:
PB 291, 1401 Ski

Besøksadresse:
Idrettsvn. 35B, Ski idrettspark, 1400 Ski

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift