Ski Fotball

Treningstid

Treningstid


Treningstider 7. oktober 2019 - 13. april 2020

 • Mulig justering av enkelttider fra nyttår (hvis erfaringer fra høsten tilsier det).
 • Husk at det fortsatt spilles seriekamper i oktober. Det er også trenerkurs på baner enkelte dager, følg med på banedisp nedenfor
 • Ski kunstgress 1 kan brukes så langt været tillater det: dvs. frem til det kommer frost og mer snø enn vi kan måke bort med redskap og bemanning vi har

Banedisp 2019 - kamper går alltid foran trening, men som hovedregel flytter vi ikke kamper til andre lags treningstid

 

Info til lagene om bane 1 høsten 2019:

I vinterperioden 2019/2020 vil det som i fjor kun være vinterdrift på Ski kunstgress 2 (som har undervarme) - ikke Ski kunstgress 1. Bane 1 holdes åpen frem til frost/snø kommer og ved lett snøfall vil deler av banen bli måkt inntil videre gitt at vi har tid/kapasitet, men straks det kommer mye snø eller vinterlige forhold vil banen ikke bli holdt åpen. Dvs. at vi på forhånd ikke vet hvor langt utover vinteren banen kan brukes. Det kan være alt fra et par uker til hele vinteren.

Lagene kan ikke beregne at bane 1 holdes vinteråpen, men kan altså bruke banen så lenge vær- og baneforhold tillater det. For Ski-lagene vil denne ekstratiden være gratis (dvs.: klubben dekker utgifter), andre klubber må betale baneleie for tid som brukes. Lag som vil ha oppsatt ekstra tid (på bane 1) sender info om dag/tidspunkt til glenn@skifotball.no

NB: Hvis banen blir måkt ved lett snøfall så vil det ikke bli måkt helt ut til kantene fordi nye regler krever oppsamling og tilbakelegging av gummigranulat. Klubben vil derfor ikke utføre måking som gjør at gummikuler kommer utenfor kunstgresset.

Det presiseres at denne ekstratiden kun vil være tilgjengelig frem til vinteren kommer med mer snø/frost enn det som enkelt lar seg fjerne med utstyr vi har tilgjengelig når mannskap har tid og anledning. Det kan i praksis bety at det enkelte dager kan komme litt snø som vi kunne måkt bort, men at vi akkurat denne dagen ikke har tid eller anledning. Dette pga. kollisjon med andre arbeidsoppgaver (TX/Akademi) og tidspunkt for når nedbør kommer. 


Hvorfor skal bane 1 være stengt?

Det er flere årsaker:

 1. Det er generelt vanskelig å få gode nok forhold på kunstgressbaner uten undervarme.
 2. Erfaringen er at når det beregnes å holde banen åpen og lagene får fordelt tid er det en forventning om at banen skal være spillbar gjennom vinteren. For lagene som har hatt treningstid oppsatt på banen har det vært uforutsigbart: lagene har ofte ikke visst om de har kunnet gjennomføre økten før tett opptil treningstiden og det har resultert i mange avlyste økter og økter som har blitt gjennomført på vanskelige baneforhold.
 3. Vi har ikke bemanning eller tilstrekkelig med utstyr og maskiner til å ta full vinterdrift. Ski kommune (som vi tidligere har kjøpt tjenesten fra) har heller ikke kapasitet til å ta på seg ekstra vinterdrift (de skal drifte bane 2).
 4. Kostnaden ved vinterdrift er for høy vs. hvor få timer med gode nok forhold erfaringen til nå har vist at vi får. Hadde vi fått et vintervedlikehold som hadde gitt oss stor grad av sikkerhet for gode nok forhold vinteren igjennom og det hadde vært et reelt behov for mer banetid hadde klubben tatt denne kostnaden.
 5. Ved god utnyttelse av innetider tror vi at det er kapasitet nok på bane 2.
 6. Ved å kun bruke bane 2 til utetrening i vinter vil alle lag få tilfredsstillende treningsforhold. Det kan hende betyr at flere lag må beregne å bruke helger eller ikke får førsteprio av ønsket tid innfridd, men vinterperioden hvor bane 1 ikke kan være åpen håper vi begrenses til max 3 måneder. 

 

Praktisk info om anlegg vi bruker i vinterhalvåret du som trener/lagleder trenger å vite:

Kunstgressbaner:

 • Alle som trener på kunstgresset må følge med på banekalender
 • Det er ikke lov til å oppholde seg på banen når brøyting, slådding eller annet vedlikehold med traktor eller maskinelt foregår. Dette av sikkerhetshensyn.
 • Kamper og arrangement går foran trening så hvis/når det er kamper o.l. oppsatt i treningstid må treninger flyttes. Disse flyttingene organiseres ikke, men dere flytter enten til et ledig sted, eller dere trener litt før/senere - se hva som er ledig på kalenderen.
 • NB: Det er ikke lov å flytte til andre lags treningstid/bane. "Ledig sted" betyr altså flytting til et sted andre lag ikke har oppsatt trening.
 • Treningskamper på vinteren legges til ledig tid - ikke i andres treningstid, men på bane 2 i helgene må lag som har treningstid beregne å avgi tid til kamper i noe grad.
 • Ski kunstgress 1 er 100 x 56 m. På dager banen er åpen: Vi prøver så langt som mulig å avslutte økter kl. 20 på banen pga. lys/naboer (lys av kl. 20.15), men hvis behov for tr.tid lenger enn kl. 20 kan lys stå på lenger de ukedagene det er behov.
 • Ski kunstgress 2 er 100 x 64 m. Lyset er på til kl. 22.30 mandag-torsdag + søndag. Fredag kl. 21.45.

Huskeliste for lag som bruker kunstgressbanene:

 • Alle mål settes på kortsiden av banene etter hver økt - trill de så langt ut dere kan, se bilder nedenfor.
 • 7er eller 5er-mål kan settes inn i 11er-mål for å spare plass
 • VIKTIG: La målene stå på hjulene så den som brøyter lett kan trille dem. Hvis de ikke har hjulene nede kan rammen også fryse fast i banedekket.
 • Målene skal ALLTID trilles eller løftes – aldri skyves, da kan både hjul og banedekke ødelegges.
 • Ingen mål kan stå på langsidene for der legges snø som brøytes
 • Alle lag rydder mål etter sin økt, MEN: sjekk med laget som evt. kommer etter dere om de skal bruke samme type mål på samme sted så trenger dere ikke å rydde unødig
   
 • Det må ikke tråkkes på banen hvis det ligger snø og det er fare for frost kommende døgn. Sporene vil i så fall fryse, noe som skaper problemer ved senere brøyting og vedlikehold (tar lang tid å tine isen i sporene).
 • Respekter tildelt treningstid/kamptid.
 • Gi beskjed til daglig leder hvis banen ikke benyttes i perioder eller til enkelttreninger i hht. banekalender (for å unngå at banen klargjøres til treninger/aktiviteter som er avlyst + at andre kan få tilgang til tiden).
 • Søppel skal kastes i søppeldunker, alle sørger for etter hver økt å rydde området som har vært i bruk.
 • Røyking og snusing på/rundt baner er ikke tillatt.

Rutiner ved treningskamper (hjemmekamper):

 • Ta høyde for vekslende baneforhold.
 • Treningskamper legges kun til bane 2 i perioden november-mars (ikke bane 1, banen vil ikke holdes vinteråpen)
 • Treningskamper legges fortrinnsvis til ledig tid i helger eller i egen treningstid (om man disponerer hele banen) - husk å gi beskjed til daglig leder så kamper kan legges inn i banekalender selv om egen treningstid benyttes
 • Forespør daglig leder om ledig tidspunkt for treningskamp, se også banekalender her.
 • Klubben dekker utgifter til baneleie på egne baner, men til gjengjeld dekker da motstander dommerutgifter (det er vanlig at begge lag deler på utgifter til baneleie til tr.kamper – lagleder gir derfor beskjed til motstander ved inngåelse av avtale om treningskamp at disse dekker dommerutgifter og vi dekker baneleie). Lagene skaffer selv dommer.
 • Dommersatser: som for seriekamper

Ski kunstgress 2 - baneforhold ved bruk av undervarme, hva kan brukerne forvente og hvilke rutiner gjelder i vintersesongen:

 • Undervarmeanlegget er ikke et snøsmelteanlegg. Det samme gjelder samtlige kunstgressanlegg med undervarme i hele landet (med unntak av et anlegg i Harstad som ligger like ved en kraftstasjon – her ligger det el-kabler i bakken og de har gratis strøm). En bane med undervarme vil heller ikke gi sommerforhold året rundt - det må forventes vinterforhold også på en undervarmet bane om vinteren, men en bane med undervarme vil normalt kunne gi bedre forhold enn vinterbaner uten undervarme.
 • Undervarmen skal sørge for å holde banedekket frostfritt og holde gress og gummigranulat mykt – den skal verken fjerne rim, snø eller tørke banen. Ved temperaturer lavere enn ca. -8-10 grader vil det normalt ikke være mulig å holde banen myk og/eller isfri ved hjelp av undervarme.
 • Temperaturen ut i rørene (som er fylt med glycol) er fra 5 til 35 grader og returen skal holde fra 1 til 20 grader. Antall grader ut avhenger av utetemperatur/temperatur i banedekket. Det har ingen betydning om vi sender ut 10 eller 20 grader – snøen smelter likevel ikke ved 20 grader i rørene, men mykheten i gummien vil bli bedre ved 20 grader.
 • Når forskjellen mellom tur- og returgradene er på 10 grader koster fyringen ca. kr. 8 000,- pr. døgn.
 • Det blir måkt så raskt som mulig etter snøfall, men det er ikke mulig å måke hvis det kun er 1-2 cm. snø – brøytes det for langt ned blir for altfor stor del av gummigranulatet fjernet. Det vil derfor ikke bli måkt før det er ca. 4-5 cm. snø. Ved lettere snøfall vil det evt. bli slåddet.
 • Kunstgresset skal tilstrebes å være rimfritt. Dog ved høy luftfuktighet eller lett snøfall vil ikke dette være mulig. Banen kan også i disse tilfellene være noe glattere.
 • Gummigranulat etterfylles hver vår eller ved behov. En del granulat blir borte i løpet av vinteren i forb. med måking, det vil derfor være perioder hvor det er mindre granulat i dekket.
 • Piggvalse blir kjørt ca. én gang månedlig, eller ved behov, hele året (oftere om vinteren). Piggvalsen løser opp granulatet som har lett for å pakke seg sammen.

 

Gymsaler:

Bruk av gymsaler følger skoleruta, dvs. stengt i skolens ferier og fridager. I tillegg stenges gymsaler for utleie fra første mandag i desember til første skoledag etter nyttår. Det hender at noen av skolene likevel gir oss anledning til å benytte gymsal i desember, ta evt. kontakt med daglig leder som vil forespørre den aktuelle skolen dersom er ønskelig.

Alle som trener i gymsaler trenger nøkkel og/eller nøkkelkort. Leveres ut av daglig leder, si fra om henting senest dagen før trening starter. Innleveres uoppfordret etter endt treningsperiode. Laget belastes med kr. 300,- pr. nøkkel/nøkkelkort som evt. ikke leveres tilbake innen 1. mai påfølgende vår (tilsvarende utgift som klubben må betale til kommunen for å få nøkkel/nøkkelkort).

Bruk av nøkkelkort: sveip kortet over kortleseren, tast inn den firesifrede koden som står på kortet og avslutt med #
NB: På Ski u-skole er kode 1234

Skal du bruke gymsaler, sett deg inn i kommunens utleiereglement.

Gymsaler kan brukes fra uke 41 tom. uke 18.

Drømtorphallen:

Hvis mulig, leier vi tid i Drømtorphallen. Hallen er 36 x 20 m. (litt mindre enn full håndballbanestr.). Det varierer hvilke tider vi får, men vi får vanligvis ikke mange timer. Det trengs ikke nøkkel til hallen, det er tilsynsvakt til stede som åpner/lukker hver dag. Hallen er ikke åpen i helgene. Vi har ikke tilgang til treningsrom m/apparater som ligger ved siden av hallen.

Spesielt viktig at alle som bruker hallen rydder etter seg i garderober.

Hallen er stengt i skolens ferier. For 2018/2019 har vi hallen fra uke 41/2018 tom. uke 13/2019.

Vi betaler for leie av hallen, det er derfor viktig at tider vi har leid faktisk blir benyttet. Hallen prioriteres til lag som har mange spillere, min. 15-20 stk. og det er viktig at all halltid benyttes for hele perioden vi leier.

NB: Dersom lag som får tildelt tid har færre spillere enn antatt på treninger eller ikke benytter tiden innenfor perioden vi har tid vil laget kunne miste treningstiden. Dette fordi vi har mange lag som ønsker tid i hallen og må prioritere de som er mange nok, samt prioriterer å bruke tiden.

Follohallen:

Klubben har ikke leid tid til trening for lagene i Follohallen etter at det ble to kunstgressbaner i parken.

 

Mer info om baner og anlegg vi bruker - klikk her

 

Følgende utgangspunkt gjelder ved fordeling av treningstider:

 • Ski stadion brukes ikke til treninger for Ski Fotball. Banen brukes til kamper for Follo FK + treninger og stevner or Ski IL Friidrett.
 • Kunstgressbaner er prioritert for lagene fra 11 år tom. senior. Yngre/eldre lag kan også bli tildelt tid på banene, men vil hvis det ikke er ledig kapasitet få tid på Ski gress.
 • Gymsaler er prioritert for lag fra 6-10 år (brukes fra uke 41 - uke 18)
 • Drømtorphallen (og evt. Alliansehallen og Skihallen) er prioritert for lag som har fellestrening for hele årgangen (min. 15 stk.)
 • Mosjons/hobbylag tilbys tider som er ledig etter tildeling til klubbens ordinære lag (kan spesielt i vinterperioden ikke påregne å få gode tider).
 • Tildelt treningstid må vike for kamper eller arrangement. I Ski idrettspark foregår treninger på Ski kunstgress 1, Ski kunstgress 2, Ski kunstgress 5er og Ski gress. Det spilles kamper på alle baner utenom Ski gress så i kampsesongen vil mange oppleve ikke å få ha treningstiden "i fred".
 • Respekter tildelt treningstid/kamptid. Gi beskjed til daglig leder hvis tildelt tid ikke benyttes i perioder.

Det er mange hensyn å ta når tider og baner skal fordeles. Bl.a. lagenes alder, antall treninger totalt for laget, kollisjon med kamper, kollisjon med andre idretter, TX og Akademi, treneres tilgjengelighet, samtrening og ikke minst tilgjengelige tider på baner og i haller. Videre spiller økonomi en rolle – det koster penger å leie flere av banene og hallene vi bruker, i tillegg disponerer vi ikke alle tidene selv, men må søke om tildeling. Det er derfor ikke alltid mulig å innfri førsteønsker, men vi gjør vårt beste for at alle lag skal få flest mulig økter på best mulig underlag.

Nedenstående punkter vil bli lagt til grunn/vurdert når tider fordeles, primært gjennom vintersesongen (i sommer/kampsesongen er samtrening vanskeligere å få til). Vi håper på denne måten å få bedre utnyttelse av baner og haller, bedre utnyttelse av trenerressurser, større treningsgrupper, spillere bedre kjent på tvers av årganger og skolekrets og rimeligere baneleie.

 • Jevnaldrende lag trener på samme bane til samme tid (gjelder ikke ved bruk av gymsaler). Husk å samkjøre ønsker før dere sender inn ønske om tider.
 • Jentelag deler bane/trener på samme tid/sted på tvers av årganger (2-3 årg. samtidig). Husk å samkjøre ønsker før dere ber om tider.
 • Særlig for lag som trener mer enn én gang ukentlig vil det være aktuelt at treningstiden som skal deles med andre lag legges til helgene – dette både av hensyn til banekapasitet, men også fordi dette vil gi større fleksibilitet for trenere – man er da ikke så sårbar for forfall når man er flere trenere til stede.
 • Eldre lag bør få de seneste treningstidene.
 • Full bane er det sjelden kapasitet til at noen lag får i ukedagene. Trengs det full bane må laget påregne at denne tiden legges til helger.
 • Dersom noen av de yngre lagene velger å ikke tilby vintertrening til sitt lag må spillere få tilbud om å trene med et annet lag på samme årgang, evt. på årgang over/under slik at alle spillere får treningstilbud hele året. NB: Tas opp nærmere med de det gjelder hvis dette er aktuelt for noen.
 • Vi vil så langt det er mulig forsøke å unngå kollisjon med treningstider for andre idretter for de yngste lagene, men lagledere må selv sjekke hvilke tider som trenger å hensyntas for å unngå kollisjoner før treningsønsker sendes inn.

 

FASTE DAGER TIL TRENING OG ETTER SKOLEN-TILBUD FOR LAG 6-12 ÅR

 

Generell info om fordeling av treningstider:

Treningstider fordeles vanligvis for to perioder i løpet av året:

 • Innenfor sesong, dvs. ca. april-november
 • Utenfor sesong, vinterperioden, dvs. ca. november-april
 • Men: faste tider for barnefotballen følger skoleåret i den grad det er mulig så det vil være justering på noen av tidene fra august

Klubben sender ut info om treningsønsker i forkant av hver periode til alle lag. Lagledere sender inn ønsker til klubben i hht. oppgitt frist. Tider blir deretter fordelt og foreløpige tider sendes til alle slik at det er mulighet for å gjøre justeringer før endelige tider for perioden spikres (det er selvsagt likevel mulig å flytte til annen ledig tid i perioden selv om tider er satt).

 

Les praktisk info mht. kamper her

Les praktiske rutiner ved kampendringer her

 

Viktig å huske på ang. treningstider på kunstgresset i sesongen (vår-sommer-høst):


Oppsatte kamper og arrangement går foran trening så hvis/når det er kamper oppsatt i treningstid må treninger flyttes. Disse flyttingene organiseres ikke, men prinsippet er at dere enten flytter til et ledig sted (ofte vil det være på Ski gress, men noen ganger også på de andre kunstgressbanene), eller dere trener litt før/senere - se hva som er ledig på banedispen.

Det er ikke lov å flytte til andre lags treningstid/bane.

Lag som er oppsatt med treningstid på Ski gress kan/bør flytte treninger til en av kunstgressbanene når det er ledig.

Ski IL Fotball


www.skifotball.no

post@skifotball.no

Klubbnr. 02130040
Organsisasjonsnr. 976 612 345
Kontonr. 1503.25.43143

Faktura, elektronisk adresse (EHF-faktura):
57897661234501

Postadresse:
PB 291, 1401 Ski

Besøksadresse:
Idrettsvn. 35B, Ski idrettspark, 1400 Ski

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift