Ski Fotball

FIKS-ansvarlig

FIKS-ansvarlig

FIKS = Fotballens Informasjons- og kommunikasjonssystem

Daglig leder er klubbens FIKS-ansvarlig

FIKS-ansvarlig har rollen "Klubbadmin" i FIKS. Denne gir rettigheter til alle funksjoner klubben trenger i FIKS.

FIKS-ansvarlig sørger for:

  • Opprette brukertilgang til andre i klubben som trenger det (i hovedsak lagledere eller andre som er ansvarlig for elektroniske kamprapporter/opplasting av kamprapporter)
  • Alle spilleroverganger
  • Vedlikeholde spilleroversikt - dvs. registrere spillere fra 12 år slik at de blir spilleberettiget og forsikret, sette inaktive de som ikke skal spille inneværende år
  • Vedlikeholde oversikt over trenere, ledere, styret og andre med klubbfunksjoner så riktige personer til enhver tid er registrert med riktig info
  • Påmelding av lag til serien
  • Utfylling og oppfølging av søknad til Kvalitetsklubb

 

Ski IL Fotball


www.skifotball.no

post@skifotball.no

Klubbnr. 02130040
Organsisasjonsnr. 976 612 345
Kontonr. 1503.25.43143

Faktura, elektronisk adresse (EHF-faktura):
57897661234501

Postadresse:
PB 291, 1401 Ski

Besøksadresse:
Idrettsvn. 35B, Ski idrettspark, 1400 Ski

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift