Ski Fotball

Kampendringer

Kampendringer

KAMPENDRINGER

Aller først: 

 • Møt alltid til kamp. Passer ikke tiden må dere forsøke å flytte kampen.
   
 • Sjekk behov for å flytte kamper straks terminlisten foreligger. Vær spesielt obs på kollisjon med cuper, konfirmasjonshelger o.l.
   
 • For lag fra 13 år vil uteblivelse av kamp mer enn én gang medføre at laget blir trukket fra serien.
   
 • Det er også bøter for uteblivelse til kamp (min. kr. 2.000,-, alle bøter må dekkes av lagskontoen) i tillegg til flere andre konsekvenser så det er viktig at ingen lag bare lar være å møte opp til kamp eller gjøre endringer på kamper uten å ha tatt kontakt med daglig leder (bortekamper kan dere endre uten å involvere daglig leder). 

 

Kampendringer, dette gjør du når hjemmekamper må flyttes:

 • Hovedregel:
  • Færrest mulig kampendringer (lagledere pådrar seg ofte mye jobb ved å flytte kamper - det er ikke så lett å finne ledig banetid som passer både for hjemmelag og bortelag og det kan bli mange runder frem og tilbake)
  • Fremskynde heller enn å utsette
    
 • Kampendring koster kr. 500,- (gjelder lag fra 13 år). Gebyret må dekkes av lagskontoen (dekkes av laget som ønsker endring - hvis motstander ønsker endring er det de som dekker gebyret). 

 

 • Sjekk banedisp og treningstider for oversikt over ledige tider på banen - nye treningstider fra 8. april blir lagt ut ca. 1. april
 • Ta kontakt med daglig leder for å reservere ledig tid (gjerne et par alternativer inntil du får sjekket med motstander)
 • Som hovedregel legges ikke kamper som må flyttes eller ekstrakamper som settes opp til andre lags treningstid - dvs. at helger må beregnes å benyttes, men det finnes også enkelttider ledig i ukedagene.
 • Sjekk om ny tid passer for eget lag
 • Ta kontakt med motstander i god tid med forespørsel om endring
 • Innhent motstanders bekreftelse pr. e-post på dag/tid/bane dere er enige om og videresende til daglig leder 
 • Hvis det er dommer til kampen - sjekk om han/hun kan dømme ny tid (i barnefotballen skaffer lagledere dommere selv via Spond)
   
 • Nedenstående gjelder kun lag fra 13 år:
 • Hvis dommeren ikke kan ny tid setter kretsen opp ny dommer hvis kampendring er meldt i god tid (gjelder lag som får dommere oppsatt av kretsen)
 • Det er klubben som ønsker kampendring som må sende skjema til OFK. Det betyr at hvis motstander ønsker endring av våre hjemmekamper må de melde endring til kretsen, men endring kan ikke meldes før bane/tidspunkt er bekreftet av daglig leder.
 • Kampendring må varsles senest kl. 13 virkedagen før opprinnelig oppsatt kampdato eller kl. 13 dagen før fremskutt kampdato.
 • Når dere har bekreftelse fra motstander + dommer sendes en epost til daglig leder om endringen slik at daglig leder kan sende endringsskjema til kretsen. Denne e-posten må inneholde ditt navn, mobilnummer og e-postadresse + samme info for kontaktperson for motstanderlag + info om oppsatt dommer kan/kan ikke dømme ny tid. Mer info nedenfor. Alternativt kan lagledere selv sende skjema for omberamming, men kun etter at tid og bane er bekreftet av daglig leder.

 

Når du sender epost til klubben med info om kampendring gjør du som følger: 

 1. Bruk e-posten der motstander bekrefter at ny, avtalt tid er ok som utgangspunkt (fordi motstanders bekreftelse trengs for å endre kamper)
 2. Videresende e-post ovenfor til daglig leder, sett inn bekreftelse fra dommer, og skriv deretter nedenstående info samlet i begynnelsen av eposten (dette for å unngå å måtte lete i en lang maildialog for å se hvilken kamp det er snakk om og hva som skal endres):

 

​    Kampnummer

 

 

Komplett reglement for omberamming av kamper på kretsens side

 

Ved bortekamper følges kretsens info for omberamminger. 

 

 

Ski IL Fotball


www.skifotball.no

post@skifotball.no

Klubbnr. 02130040
Organsisasjonsnr. 976 612 345
Kontonr. 1503.25.43143

Faktura, elektronisk adresse (EHF-faktura):
57897661234501

Postadresse:
PB 291, 1401 Ski

Besøksadresse:
Idrettsvn. 35B, Ski idrettspark, 1400 Ski

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift