Ski Fotball

Digitaldugnaden

Digitaldugnaden
 

 

 

Dugnaden gjennomføres i perioden 9. februar til 31. mars 2015. Oppgaven er enkelt og greit:

Alle spillere i klubben får følgende oppgave:

  • Gjør avtale med 4 personer om å registrere seg som bruker i Digipost.
  • Brukerne velger "Akershus" som fylke og "Ski IL Fotball" som klubb ved registrering.

 

Klubben får kr. 25,- pr. bruker som ved registrering velger Ski IL Fotball. Vi er også med i konkurransen om ukespremier.

Husk at det er mange idrettslag som er med på kampanjen - det gjelder å være tidlig ute. Sett derfor i gang allerede i dag. 

Dette er en svært enkel form for dugnad alle kan få til uten store anstrengelser, den digitale postkassen vil på sikt bli nesten like vanlig som den grønne utenfor huset.


Ofte stilte spørsmål om Digipost:

1. Hva er Digipost?

- Digipost er en digital variant av den grønne postkassen de fleste av oss har utenfor huset. I motsetning til den grønne postkassen din, er Digipost tilg jengelig overalt på PC/Mac, nettbrett og mobil. Tjenesten er laget fordi det ikke er lovlig å sende personopplysninger på vanlig e-post, og fordi brev ofte er upraktisk og tidkrevende.

2. Hva er forskjellen på Digipost og E-post?

- Sikkerhetsnivået er hovedforskjellen på e-post og Digipost. Sensitiv informasjon er ikke lov å sende på vanlig e-post, men på Digipost kan du motta alle typer dokumenter som for eksempel helseopplysninger, informasjon fra banker og forsikringsselskaper, kommunale- og statlige virksomheter.

3. Kan alle få Digipost?

- Alle over 15 år kan åpne sin digitale postkasse. Postkassen er personlig og knyttet opp til personnummeret ditt.

4. Koster det noe?

- Det koster ingen ting å åpne Digipost.

5. Hvem får jeg post fra i Digipost?

- På Digipost kan du motta brev og dokumenter fra banker, forsikringsselskaper, helseforetak og mange fler. Nå har også det offentlige begynt å sende digitalt, som betyr at du kan få brev fra eksempelvis NAV. 

 


I perioden 9. februar - 31. mars 2015 gjennomfører klubben en dugnad i å skaffe flere brukere til Postens gratistjeneste Digipost. Målet er at flest mulig registrerer seg for å ta i bruk sin digitale postkasse og oppgaven til spillerne blir å skaffe 4 personer som registrerer seg for å bruke sin digitale postkasse.

For å få flest mulig registreringer i løpet av 2015 har Posten inngått et samarbeid med idretten og gir klubbene kr. 25,- pr. bruker som blir registrert fra klubben. 

 

Info om Digipost fra Posten:

Hva er Digipost?

Digipost er den digitale varianten av den grønne postkassen de fleste av oss har utenfor huset. Det er en sikker digital postkasse på nett som er knyttet opp til personnummeret ditt og vil vare livet ut. I motsetning til den grønne postkassen, er Digipost tilgjengelig overalt på PC/Mac, nettbrett og mobil. Med Digipost vil du for eksempel kunne motta pinkoder, epikriser og prøvesvar digitalt – informasjon som, frem til nå, bare har kunnet blitt sendt fysisk.

 

 

All post på ett sted

I Digipost kan du motta alle typer post digitalt fra bedrifter, personer og offentlige virksomheter. Oppbevar den så lenge du ønsker og ha den tilgjengelig overalt. 

 

Omlegging til digital offentlig post er i full gang

Stadig flere bedrifter sender viktig post digitalt. I Digipost kan du motta brev og dokumenter fra banker, forsikringsselskaper, helseforetak og mange fler. Nå er også det offentlige i full gang med den digitale omleggingen.

NAV, Kreftforeningen og Statens innkrevingssentral er noen av aktørene som er først ute, og i løpet 2015 vil offentlige virksomheter koble seg på fortløpende. Alle statlige virksomheter er pålagt å begynne å sende post digitalt innen første kvartal 2016.

 

Digipost – for alt som ikke er lov å sende på e-post

Med e-post kan man ikke garantere for hvem som er avsender eller mottaker, ettersom det er enkelt å utgi seg for en annen enn den man er. Manglende kryptering i e-postløsninger gjør også dette til en svært usikker kanal.

Alle som bruker Digipost har verifisert identiteten sin gjennom BankID eller Buypass. Du kan derfor være helt trygg på at du kommuniserer med riktig person eller bedrift. Digipost er laget med tilsvarende sikkerhet som du er vant med i nettbanken din, og tilfredsstiller derfor sikkerhetskravene til det offentlige også.

Offentlige og private aktører har ikke lov til å sende sensitive brev på e-post

Det offentlig legger nå om til digital postgang. For å motta post fra det offentlige digitalt må du ha en sikker digital postkasse. Vanlig e-post kan derfor ikke benyttes da dette ikke er sikkert nok. Digipost er en av to offentlig godkjente leverandører av sikker digital postkasse.

 

Hva mottar du i Digipost?

Den høye sikkerheten i Digipost gjør at du kan motta alle typer brev og dokumenter. Det betyr at også personsensitive dokumenter avsenderne ikke har lov til å sende på e-post allikevel kan mottas digitalt - sikkert, raskt og enkelt.

Fra det offentlige vil du kunne motta vanlige brev, sakspapirer, vedtaksbrev, helsedokumenter, innkallinger, og mye annet.

I tillegg til det offentlige benytter stadig flere bedrifter Digipost. De sender, i tillegg til vanlige brev, forsikringsdokumenter, fakturaer, lønnsslipper, pin-koder, årsoppgaver og mange andre typer brev.

Ski IL Fotball


www.skifotball.no 

post@skifotball.no

Klubbnr. 02130040
Organsisasjonsnr. 976 612 345
Kontonr. 1503.25.43143

Postadresse: PB 291, 1401 Ski
Besøksadresse: Idrettsvn. 35B, Ski idrettspark, 1400 Ski

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift