Ski Fotball

Dommeransvarlig

Dommeransvarlig

Dommeransvarlig:

 • Faglig/sportslig kontaktpersoner for klubbens dommere, samt oppfølging av disse. 
 • Kontaktperson for nye dommere, oppfølging av disse.
 • Aktiv rekruttering av nye dommere, spesielt junior- eller seniorspillere som legger opp, evt. foresatte som vil dømme eller eksterne som vil ta kurs og dømme for kretsen som repr. fra vår klubb.
 • Motivering av klubbdommere til å utdanne seg videre til rekruttdommere, ha som mål å ha tilstrekkelig antall dommere til min. å dekke kvote basert på kretsens krav. Spesielt dommere som har dømt 9er i klubben eller 7er i flere år (rekruttdommere må være min.l 16 år - en fordel om de har førerkort også, men ikke et krav).
 • I samarbeid med en av de sertifiserte dommerne (Morten Nordeide) i klubben gjennomføre møte med klubbdommere i forkant av sesongstart; oppfriskning av regler samt praktisk info om klubbens rutiner for klubbdommere. Klubbens kretsdommere kan gjerne inviteres med. 
 • Sørge for at kretsdommere er orientert om krav for gjennomføring av sesongen, følge opp underveis hvis de ligger an til for få kamper i f.t. krav.
 • Ansvar for å tilby kretsdommere som har ambisjoner og talent, videre oppfølging og etterutdanning i samarbeid med kretsen.
 • Forestå briefing av dommere i forkant av klubbens cuper, følge opp faglig underveis i cuper.
 • Kvalitetssikre cupreglement.

 

 • Bistå med fadderoppfølging av nye klubbdommere - dvs. være til stede ved dømming av de første kampene deres. Dette er gjerne i forb. med Eat Move Sleep Cup i april, evt. de første seriekampene for barnefotballen i månedsskiftet april/mai. 
 • Være dommernes kontaktperson på cuper, inkl. koordinere evt. bytting av kamper. 
 • Sende ut info og ta i mot påmelding fra dommere til dømming av klubbens cuper (4-5 cuper årlig) + fordele cupkamper på dem, sende ut dommerfordeling/info og være dommerens kontaktperson.
 • Følge opp klubbdommere til dømming av seriekamper. Vi benytter Spond, lagledere legger selv inn kamper og dommere melder seg til kamper. 

 

Ski IL Fotball


www.skifotball.no

post@skifotball.no

Klubbnr. 02130040
Organsisasjonsnr. 976 612 345
Kontonr. 1503.25.43143

Faktura, elektronisk adresse (EHF-faktura):
57897661234501

Postadresse:
PB 291, 1401 Ski

Besøksadresse:
Idrettsvn. 35B, Ski idrettspark, 1400 Ski

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift