Ski Fotball

Dommerkontakt/koordinator

Dommerkontakt/koordinator

Dommerkontakt:

 • Faglig/sportslig kontaktpersoner for klubbens dommere, samt oppfølging av disse. 
 • Kontaktperson for nye dommere, oppfølging av disse.
 • Aktiv rekruttering av nye dommere, spesielt i f.t. junior- eller seniorspillere som legger opp, motivering av klubbdommere til å utdanne seg videre til rekruttdommere, ha som mål å ha tilstrekkelig antall dommere til min. å dekke kvote basert på kretsens krav.
 • Gjennomføre møte med klubbdommere i forkant av sesongstart; oppfriskning av regler samt praktisk info om klubbens rutiner for klubbdommere. Kretsdommere kan gjerne inviteres med. 
 • Sørge for at kretsdommere er orientert om krav for gjennomføring av sesongen, følge opp underveis hvis de ligger an til for få kamper i f.t. krav.
 • Ansvar for å tilby kretsdommere som har ambisjoner og talent, videre oppfølging og etterutdanning i samarbeid med kretsen.
 • Forestå briefing av dommere i forkant av klubbens cuper, følge opp faglig underveis i cuper.
 • Kvalitetssikre cupreglement.

 

Dommerkoordinator:

 • Bistå dommerkontakt med fadderoppfølging av nye klubbdommere - dvs. være til stede ved dømming av de første kampene deres. Dette er gjerne i forb. med Eat Move Sleep Cup i april/mai, evt. de første seriekampene for barnefotballen i månedsskiftet april/mai. 
 • I samarbeid med dommerkontakt være dommernes kontaktperson på cuper, inkl. koordinere evt. bytting av kamper. 
 • (Sende ut info og ta i mot påmelding fra dommere til dømming av klubbens cuper (4-5 cuper årlig) + fordele cupkamper på dem, sende ut dommerfordeling/info og være dommerens kontaktperson.) Adm. gjør fra 2016 denne jobben.
 • (Fordele klubbdommere til seriekamper (mai, juni, august, september), fordeling baserer seg på å unngå kollisjoner med dommernes egne kamper/treninger + rettferdig fordeling i f.t. antall kamper) Daglig leder gjør p.t. denne jobben

 

Ski IL Fotball


www.skifotball.no 

post@skifotball.no

Klubbnr. 02130040
Organsisasjonsnr. 976 612 345
Kontonr. 1503.25.43143

Elektronisk adresse (EHF-faktura): 57897661234501

Postadresse: PB 291, 1401 Ski
Besøksadresse: Idrettsvn. 35B, Ski idrettspark, 1400 Ski

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift