Ski Fotball

Prøvespill/henvendelse spillere

Prøvespill/henvendelse spillere

 

Viktige regler og rutiner ang. spillere fra andre klubber alle trenere/lagledere (og foresatte) må kjenne til:


Hvis det er spillere fra andre klubber som er aktuelle for å trene med et Ski-lag eller ønsker overgang - enten de selv tar kontakt eller dere ønsker å ta kontakt med dem - så gjelder alltid følgende:

  • Gi beskjed til sportslig leder Glenn Arne Hansen som deretter tar henvendelsen videre til spillerens klubb. Vi har ikke lov til å la spilleren delta på trening eller annen aktivitet for oss før spillerens klubb har gitt oss skriftlig tillatelse.

NB: Spillerens forsikring gjelder også kun når vi har fått skriftlig tillatelse.


Kretsen kan utstede store bøter dersom klubben blir rapportert inn for bruk av spillere i trening/kamp uten at henvendelse er gjort og skriftlig tillatelse foreligger.

Les mer om prøvespill på kretsens sider.

 

* * * * *


Det samme gjelder andre veien - dvs. Ski-spillere som ønsker å trene eller hospitere med en annen klubb. Vi gjør som følger:

  • Er du spiller/foresatt og ønsker å trene/hospitere med en annen klubb: ta kontakt med trener på laget ditt
  • Trener tar deretter kontakt med sportslig leder i Ski Fotball
  • Sportslig leder kontakter ny klubb

 

  • Er du trener på et Ski-lag og ønsker at spillere på laget ditt skal trene/hospitere med en annen klubb eller på et annet Ski-lag: ta kontakt med sportslig leder i Ski Fotball
  • Sportslig leder kontakter ny klubb, evt. treneren på det andre Ski-laget

 

Henvendelser fra andre klubber skal alltid koordineres via sportslig leder. Avtaler skal ikke gjøres trenere i mellom eller trenere/spillere i mellom. Det er kun klubben sentralt som har anledning til å gi tillatelse til prøvespill/hospitering (klubben sentralt er i dette tilfellet sportslig leder og/eller daglig leder, oppgaven tilligger i utg.pkt. hos sportslig leder).

Mottar du som trener eller spiller henvendelser fra andre klubber: ta kontakt med sportslig leder.

Når henvendelser mottas til klubben/sportslig leder skal alltid sportslig leder ta kontakt med spillerens trener slik at trener er orientert om hvilke henvendelser som gjelder for spillere på eget lag. Trener skal også ha mulighet til å kunne uttale seg, evt. samtidig spille inn navn på andre spillere som kan være aktuelle.

 

Er det aktuelt med overgang til vår klubb finner dere praktisk info om overganger her.

Spørsmål ang. overganger rettes til daglig leder, Ragnhild Carlsen, mob. 922 959 977.

* * * * *


Nedenstående er utdrag kopiert fra Overgangsreglementet.

 

Kapittel 1
Innledende bestemmelser
1-1 Spillerregistrering/ medlemskap. 
Når overgang er registrert av krets- eller forbundskontoret, kan spilleren delta i
privatkamp og trening for ny klubb. For øvrig kan ikke spiller delta for annen klubb
i privatkamp eller trening uten skriftlig tillatelse fra klubben han/hun har spilletillatelse for.

 

Kapittel 3
Overgang/utlån av amatørspiller - 15 år og eldre
8 Henvendelse til spiller i annen klubb 
§ 8-1 Før det kan gjøres henvendelse til spiller i annen klubb med sikte på overgang/utlån, skal klubben gis skriftlig beskjed. Etter at slik beskjed er gitt, skal det gå rimelig tid før spilleren kontaktes.

 


KAPITTEL 2

Overgangsbestemmelser for spillere under 16 år uten kontrakt
5 Overgang for spillere mellom 13 år og 16 år 
§ 5-1 Bestemmelsen gjelder spillere f.o.m. det året de fyller 13 år til og med det året de fyller 15 år.

§ 5-2 Før spilleren kontaktes med tanke på overgang, skal ny klubb sende skriftlig underretning til nåværende klubb og spillerens foresatte. Tidligere klubb skal også informeres uten ugrunnet opphold dersom spilleren selv tar kontakt.

 


KAPITTEL 2

4 Klubbskifte for spillere under 13 år 
§ 4-1 Bestemmelsen gjelder spillere opp til og med det året de fyller 12 år.

§ 4-2 Før spilleren kontaktes med tanke på klubbskifte eller overgang påbegynnes, skal nåværende klubb og spillerens foresatte underrettes skriftlig. Tidligere klubb skal også informeres uten ugrunnet opphold dersom spilleren selv tar kontakt.


 

Ski IL Fotball


www.skifotball.no

post@skifotball.no

Klubbnr. 02130040
Organsisasjonsnr. 976 612 345
Kontonr. 1503.25.43143

Faktura, elektronisk adresse (EHF-faktura):
57897661234501

Postadresse:
PB 291, 1401 Ski

Besøksadresse:
Idrettsvn. 35B, Ski idrettspark, 1400 Ski

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift