Ski Fotball

Cuper/treningsleire

Cuper/treningsleire

Bruk av Spond for å organsiere spillerdeltakelse til cuper:

Alle lag skal bruke Spond i forb. med påmelding til cuper. Dette for å sikre at alle foresatte/spillere har gitt et svar innen påmeldingsfrist mht. om spilleren skal være med/ikke med. Dette er viktig både for å unngå at spillere som blir påmeldt for sent ikke får være med og at lagledere får meldt på riktig antall lag ut fra hvor mange spillere som har meldt seg på. Spillere/foresatte som ikke har svart innen fristen kan (og skal) enkelt purres fra Spond. Les mer i info til lagledere/trenere her

PS: til klubbens egne cuper der lagene har dugnad vil dugnadsvakter til foresatte bli satt opp uavhengig av om spillere skal delta eller ei. Les mer her

 

Klubbens egne cuper:

Det er obligatorisk for alle lag i klubben å delta på klubbens egne cuper for aktuell alder. 

Ski-lag betaler ikke påmeldingsavgift til klubbens egne cuper, men melder seg på selv via vanlig påmeldingsløsning.

 

Eksterne cuper:

Hvert lag får dekket påmeldingsavgift for cuper/vinterserie inkl. OBOS Miniligaen inntil et maxbeløp pr. år - se oversikt nedenfor.

Antall påmeldte lag i serien legges til grunn for beregning, dette fordi antall lag i serien som oftest gjenspeiler antall spillere i årgangen (halv sats til sammensatte lag - evt. forholdsvis etter ant. spillere fra hver klubb på laget). Eventuell påmeldingsavgift utover kvoten dekkes fra lagskontoen.

For 6- og 7-årslag som ikke har lag i serien regnes 6 spillere som et 3er-lag. 

Satser pr. påmeldte lag i serien for 2019: 

  • 6-7 år: 3er:                                kr. 1 500,- (ikke i serien - 6 spillere regnes som et lag)
  • 8-10 år: 5er:                              kr. 3 000,- 
  • 10-19 år: 7er                             kr. 3 500,-
  • 12 år - Sr.: 9er/11er                   kr. 4 000,-

Eksempel 1Gutter 7 år har 53 spillere, 53/6 = 8,8 (rundes av til 9 lag). Cuper dekkes med kr.  9 x 1 500,- =  totalt kr. 13 500,- 

Eksempel 2: Gutter 12 år har ett 7er-lag og to 9er-lag. Cuper dekkes med kr. 1 x 3 500,- + 2 x 4 000,- = totalt kr. 11 500,-

 

Rutiner ved påmelding/betaling: Lagleder er ansvarlig for selve påmeldingen til cuper og gir etter påmelding daglig leder beskjed om betalingsinfo - evnt. ber daglig leder melde på dersom det er påmeldinger som krever online betaling med kort. Følgende info må oppgis:

- Antall påmeldte lag
- Sum som skal betales
- Konto-nr.
- Betalingsfrist 
- Evt. hva betaling skal merkes med

 

Utgifter til evt. overnatting, bespisning osv. dekkes av spillere. Benytt gjerne tilskudd til laget for å redusere egenandelen.

 

Deltakelse på cuper:

Miniputter (6-10 år) deltar i cuper i lokalmiljøet - dvs. bokommune eller nabokommune, ca. max 1 times reisevei hver vei. Vi anbefaler deltakelse i naboklubbenes cuper: Nordby Vårcup, Ås Sparebank 1 Cup, Langhus Nyttårscup, Oppegård Bilia Cup.

 

Lilleputter (11-12 år) deltar i cuper innen kretsen og nabokretsen, ca. max. 2 timeres reisevei hver vei. Vi anbefaler de samme som for 6-10 år, i tillegg finnes det en rekke cuper i grei avstand fra Ski. Kan delta på overnattingscuper.

Fra 11 årsalder anbefales det at man søker å melde seg på i minst én nivådelt cup, dette for å oppnå differensiering også i cupsammenheng. Cupene skal også være en arena for å utvikle lagsmiljøet sosialt. 

Som et høydepunkt i sesongen kan laget delta på én turnering i Norden. Her skal det sosiale ha sterkt fokus.

I deltakelse i utslagsturneringer i Norden (der barna fyller 12 år i kalenderåret) skal det spesielt vektlegges: 

  • Klubben skal i forkant av turneringen skape en felles forståelse blant aller involverte knyttet til turneringsgjennomføring på, rundt og utenfor banen.
  • Hele årstrinn fra klubben skal ha muligheten for å delta
  • Det skal vektlegges jevnbyrdighet innad i laget (ene)
  • Alle spillere skal få tilnærmet lik spilletid
  • Lagsmiljøet skal ha en sosial plan for arrangementet

 

Ved deltakelse på cuper i Norge er det kun anledning til å dra på cuper som er godkjent av kretsene. Oversikt over godkjente cuper finner dere her

Det er anledning for Ski IL FotballAkademi å reise på årlig turnering med akademilagene.

 

Lag fra 13 år kan delta i cuper utenfor egen krets/nabokretser. Imidlertid settes det begrensninger på hvor langt man tar med seg lagene. Er det ønskelig å delta på aktiviteter som foregår mer enn 3-4 timers reisevei unna skal dette på forhånd godkjennes av sportslig utvalg. Vi anbefaler Briskeby Cup på Hamar, Sandar Cup i Sandefjord, Sør Cup i Kristiansand, Kattegat Cup i Grenå, Danmark, Dana Cup i Hjørring, Danmark, Skaw Cup i Skagen, Danmark (her er det både en elite- og bredde turnering), evt. Norway Cup

• Cuper/treningsleire til våre naboland kan aksepteres fra 13-års alder. Alle utenlandscuper skal i hvert tilfelle godkjennes av sportslig utvalg.

• Cuper/treningsleire til land utenfor Norden kan aksepteres fra 14-års alder. Skal i hvert tilfelle godkjennes av sportslig utvalg og styret.

• Deltakelse i større cuper/turneringer i både inn- og utland skal varsles sportslig utvalg i så god tid at klubben om ønskelig kan samkjøre flere lags deltakelse i slike arrangementer.

 

Deltakelse på cuper utenfor Norden skal godkjennes av kretsen. Les mer om cuper og reisebestemmelser på NFFs side her.

• Det skal ikke pålegges så store egenandeler at spillere utelukkes på dette grunnlag.

• For de lagene som deltar i større cuper, evt. cuper langt unna, kan det medbringes egne vimpler fra Ski IL Fotball (som byttes med motstanders vimpel umiddelbart før kampstart). Disse befinner seg i bua, man kan også fås på kontoret.

 

Treningsleir:

På lik linje med faste cuper ønsker klubben et fast sted for treningsleir. Dette for å skape tradisjoner, men også for å sikre progresjon og kvalitet i lagenes opplevelser.

Lag fra 15-19 år som ønsker å reise på treningsleir syd i Europa vinter/vår reiser til Camp El Planet (Albir, Costa Blanca, Spania). Endelig beslutning gjøres etter G00 sin treningsleir til Camp El Planet i påsken 2016.

Dette må ikke forstås dithen at alle lag mellom 15-19 skal/må dra på treningsleir. Det er også mulig å dra på treningsleir i Norge eller Norden, eller ikke dra på treningsleir.

 

 

SØKNAD OM TILSKUDD TIL TRENINGSLEIR ELLER CUP:

Lagene fra 15-19 år (alder på laget det året reisen for søknaden gjelder) har anledning til å søke om tilskudd til:

• Treningsleir
• Cuper utenfor Norden

Oppholdets innhold og varighet:

• Det skal legges opp et faglig og sosialt program for oppholdet med høy grad av sportslig innhold (minst 1 tr.økt eller kamp i snitt pr. dag) 
• Oppholdet skal ikke ha lenger varighet enn 1 uke inkludert reisetid
• Det bør tilstrebes minst én treningskamp i løpet av et treningsopphold.
• Deltakelse på cuper bør gi et rimelig antall kamper uavhengig av utfall

Formelle krav til søknad:

• Oppholdet skal på forhånd være godkjent av sportslig utvalg i f.t. klubbens generelle retningslinjer for deltakelse på treningsleir og cuper

• Søknadsfrist: 1. desember (for opphold påfølgende år).

 

Det forutsettes at spillere som gis støtte er medlem i klubben og betaler treningsavgift/medlemskontingent for samme år innvilget støtte tildeles/benyttes. Slutter spilleren før avgifter er betalt må støtte refunderes.

 

Søknad sendes til daglig leder: ragnhild@skifotball.no 

 

 

 

Ski IL Fotball


www.skifotball.no

post@skifotball.no

Klubbnr. 02130040
Organsisasjonsnr. 976 612 345
Kontonr. 1503.25.43143

Faktura, elektronisk adresse (EHF-faktura):
57897661234501

Postadresse:
PB 291, 1401 Ski

Besøksadresse:
Idrettsvn. 35B, Ski idrettspark, 1400 Ski

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift