Ski Fotball

Cuper/treningsleire

Cuper/treningsleire

 

Klubbens egne cuper:

Det er obligatorisk for alle lag i klubben å delta på klubbens egne cuper for aktuell alder. 

Skilag betaler ikke påmeldingsavgift til klubbens egne cuper, men melder seg på selv via vanlig påmeldingsløsning.

 

Eksterne cuper:

Hvert lag får dekket påmeldingsavgift for cuper/vinterserie inkl. OBOS Miniligaen inntil et maxbeløp pr. år - se oversikt nedenfor.

Antall påmeldte lag i serien legges til grunn for beregning, dette fordi antall lag i serien som oftest gjenspeiler antall spillere i årgangen (halv sats til sammensatte lag - evt. forholdsvis etter ant. spillere fra hver klubb på laget). Eventuell påmeldingsavgift utover kvoten dekkes fra lagskontoen.

For 6- og 7-årslag som ikke har lag i serien regnes 6 spillere som et 3er-lag. 

Satser pr. påmeldte lag i serien for 2019: 

  • 6-7 år: 3er:                                kr. 1 500,- (ikke i serien - 6 spillere regnes som et lag)
  • 8-10 år: 5er:                              kr. 3 000,- 
  • 10-19 år: 7er                             kr. 3 500,-
  • 12 år - Sr.: 9er/11er                   kr. 4 000,-

Eksempel 1Gutter 7 år har 53 spillere, 53/6 = 8,8 (rundes av til 9 lag). Cuper dekkes med kr.  9 x 1 500,- =  totalt kr. 13 500,- 

Eksempel 2: Gutter 12 år har ett 7er-lag og to 9er-lag. Cuper dekkes med kr. 1 x 3 500,- + 2 x 4 000,- = totalt kr. 11 500,-

 

Rutiner ved påmelding/betaling: Lagleder er ansvarlig for selve påmeldingen til cuper og gir etter påmelding daglig leder beskjed om betalingsinfo - evnt. ber daglig leder melde på dersom det er påmeldinger som krever online betaling med kort. Følgende info må oppgis:

- Antall påmeldte lag
- Sum som skal betales
- Konto-nr.
- Betalingsfrist 
- Evt. hva betaling skal merkes med

 

Utgifter til evt. overnatting, bespisning osv. dekkes av spillere. Benytt gjerne tilskudd til laget for å redusere egenandelen.

 

Deltakelse på cuper:

Miniputter (6-10 år) deltar i cuper i lokalmiljøet - dvs. bokommune eller nabokommune, ca. max 1 times reisevei hver vei. Vi anbefaler deltakelse i naboklubbenes cuper: Nordby Vårcup, Ås Sparebank 1 Cup, Langhus Nyttårscup, Oppegård Bilia Cup.

 

Lilleputter (11-12 år) deltar i cuper innen kretsen og nabokretsen, ca. max. 2 timeres reisevei hver vei. Vi anbefaler de samme som for 6-10 år, i tillegg finnes det en rekke cuper i grei avstand fra Ski. Kan delta på overnattingscuper.

Fra 11 årsalder anbefales det at man søker å melde seg på i minst én nivådelt cup, dette for å oppnå differensiering også i cupsammenheng. Cupene skal også være en arena for å utvikle lagsmiljøet sosialt. 

Som et høydepunkt i sesongen kan laget delta på én turnering i Norden. Her skal det sosiale ha sterkt fokus.

I deltakelse i utslagsturneringer i Norden (der barna fyller 12 år i kalenderåret) skal det spesielt vektlegges: 

  • Klubben skal i forkant av turneringen skape en felles forståelse blant aller involverte knyttet til turneringsgjennomføring på, rundt og utenfor banen.
  • Hele årstrinn fra klubben skal ha muligheten for å delta
  • Det skal vektlegges jevnbyrdighet innad i laget (ene)
  • Alle spillere skal få tilnærmet lik spilletid
  • Lagsmiljøet skal ha en sosial plan for arrangementet

 

Ved deltakelse på cuper i Norge er det kun anledning til å dra på cuper som er godkjent av kretsene. Oversikt over godkjente cuper finner dere her

Det er anledning for Ski IL FotballAkademi å reise på årlig turnering med akademilagene.

 

Lag fra 13 år kan delta i cuper utenfor egen krets/nabokretser. Imidlertid settes det begrensninger på hvor langt man tar med seg lagene. Er det ønskelig å delta på aktiviteter som foregår mer enn 3-4 timers reisevei unna skal dette på forhånd godkjennes av sportslig utvalg. Vi anbefaler Briskeby Cup på Hamar, Sandar Cup i Sandefjord, Sør Cup i Kristiansand, Kattegat Cup i Grenå, Danmark, Dana Cup i Hjørring, Danmark, Skaw Cup i Skagen, Danmark (her er det både en elite- og bredde turnering), evt. Norway Cup

• Cuper/treningsleire til våre naboland kan aksepteres fra 13-års alder. Alle utenlandscuper skal i hvert tilfelle godkjennes av sportslig utvalg.

• Cuper/treningsleire til land utenfor Norden kan aksepteres fra 14-års alder. Skal i hvert tilfelle godkjennes av sportslig utvalg og styret.

• Deltakelse i større cuper/turneringer i både inn- og utland skal varsles sportslig utvalg i så god tid at klubben om ønskelig kan samkjøre flere lags deltakelse i slike arrangementer.

 

Deltakelse på cuper utenfor Norden skal godkjennes av kretsen. Les mer om cuper og reisebestemmelser på NFFs side her.

• Det skal ikke pålegges så store egenandeler at spillere utelukkes på dette grunnlag.

• For de lagene som deltar i større cuper, evt. cuper langt unna, kan det medbringes egne vimpler fra Ski IL Fotball (som byttes med motstanders vimpel umiddelbart før kampstart). Disse befinner seg i bua, man kan også fås på kontoret.

 

Treningsleir:

På lik linje med faste cuper ønsker klubben et fast sted for treningsleir. Dette for å skape tradisjoner, men også for å sikre progresjon og kvalitet i lagenes opplevelser.

Lag fra 15-19 år som ønsker å reise på treningsleir syd i Europa vinter/vår reiser til Camp El Planet (Albir, Costa Blanca, Spania). Endelig beslutning gjøres etter G00 sin treningsleir til Camp El Planet i påsken 2016.

Dette må ikke forstås dithen at alle lag mellom 15-19 skal/må dra på treningsleir. Det er også mulig å dra på treningsleir i Norge eller Norden, eller ikke dra på treningsleir.

 

 

SØKNAD OM TILSKUDD TIL TRENINGSLEIR ELLER CUP:

Lagene fra 15-19 år (alder på laget det året reisen for søknaden gjelder) har anledning til å søke om tilskudd til:

• Treningsleir
• Cuper utenfor Norden

Oppholdets innhold og varighet:

• Det skal legges opp et faglig og sosialt program for oppholdet med høy grad av sportslig innhold (minst 1 tr.økt eller kamp i snitt pr. dag) 
• Oppholdet skal ikke ha lenger varighet enn 1 uke inkludert reisetid
• Det bør tilstrebes minst én treningskamp i løpet av et treningsopphold.
• Deltakelse på cuper bør gi et rimelig antall kamper uavhengig av utfall

Formelle krav til søknad:

• Oppholdet skal på forhånd være godkjent av sportslig utvalg i f.t. klubbens generelle retningslinjer for deltakelse på treningsleir og cuper

• Søknadsfrist: 1. desember (for opphold påfølgende år).

 

Det forutsettes at spillere som gis støtte er medlem i klubben og betaler treningsavgift/medlemskontingent for samme år innvilget støtte tildeles/benyttes. Slutter spilleren før avgifter er betalt må støtte refunderes.

 

Søknad sendes til daglig leder: ragnhild@skifotball.no 

 

 

 

Ski IL Fotball


www.skifotball.no

post@skifotball.no

Klubbnr. 02130040
Organsisasjonsnr. 976 612 345
Kontonr. 1503.25.43143

Faktura, elektronisk adresse (EHF-faktura):
57897661234501

Postadresse:
PB 291, 1401 Ski

Besøksadresse:
Idrettsvn. 35B, Ski idrettspark, 1400 Ski

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift