Ski Fotball

2014

2014
RELATERTE NYHETER
Årsmøte

Her finner du dokumenter til årsmøtet 2014.

Alle medlemmer (eks. ansatte) over 15 år har stemmerett (medlemmer er kun de som har betalt kontingent min. 1 måned før årsmøtet).

 

ÅRSMØTE 2014 - SKI IL FOTBALL

 

KLUBBHUSET ONSDAG 25. FEBURAR KL. 18.30

 

DAGSORDEN:

 

 1. Åpning
 2. Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokollen
 3. Godkjenning av stemmeberettigede
 4. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 5. Årsmelding
 6. Regnskap inkl. revisors beretning
 7. Ansvarsfrihet for styret
 8. Innkomne forslag
 9. Fastsette kontingent. Forslag: ingen endringer (dvs. kr. 100,- for medlemmer tom. 16 år, kr. 200,- for medlemmer fom. 17 år)
 10. Budsjett
 11. Godkjenne organisasjonsplan
 12. Valg

 

Her vil du fra 18. februar finne årsmøtedokumenter.

 

Protokoll (blir lagt ut etter årsmøtet)

 

Ski IL Fotball


www.skifotball.no

post@skifotball.no

Klubbnr. 02130040
Organsisasjonsnr. 976 612 345
Kontonr. 1503.25.43143

Faktura, elektronisk adresse (EHF-faktura):
57897661234501

Postadresse:
PB 291, 1401 Ski

Besøksadresse:
Idrettsvn. 35B, Ski idrettspark, 1400 Ski

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift