Ski Fotball

Oppstartsansvarlig

Oppstartsansvarlig

 

I Ski Fotball starter vi med 6-årslag på senvinteren. Invitasjoner deles ut i barnehager i februar-mars. Info om oppstart for 6-årslag finner du her.

Oppstartsansvarlig er ansatt i klubben og rollen kombineres gjerne med andre oppgaver.

Oppstartsansvarlig må min. ha C-lisenskompetanse, gjerne B-lisens og/eller relevant erfaring. 

Oppstartsansvarlig skal ikke erstatte foreldreroller, dette er viktig for oss, barnefotballagene i klubben er først og fremst foreldredrevet men klubben/oppstartsansvarlig hjelper til med å komme i gang.

Oppstartsansvarlig skal fungere som klubbens forlengede arm ut til den yngste årgangen slik at vi sikrer god, sportslig oppfølging og at foreldretrenere får god opplæring og blir kjent med sportslig plan og klubbens rutiner og føringer. 

 

Oppgaver for oppstartsansvarlig:

 • Invitasjon til oppstart deles ut i barnehager i Ski (februar/mars)
 • Planlegge og gjennomføre oppstartsmøte for foresatte
 • Sørge for at alle roller for årgangen blir bemannet (fortrinnsvis før eller på oppstartsmøtet)
 • Gjennomføre teorien på klubbnært kurs Grasrottreneren delkurs 1 og innføring/planlegging i treningsøkta.no på egen kurskveld uken etter oppstartsmøtet.
 • Gjennomføre praksis Grasrottreneren delkurs 1 i løpet av de to første ukene etter teorien. Praksis gjøres på oppstartsårgangen i treningstiden.

 

 • Planlegge og gjennomføre de første treningsøktene sammen med klubbens ansatte TX-instruktører og trenere for årgangen (fra oppstart til sommerferien) 
 • Sørge for å ha en plan for hvordan treninger skal gjennomføres og organiseres i hht. klubbens sportslige plan.
 • Sørge for kvalitative gjennomføringer av treningsøktene i samarbeid med årgangens trenere og TX-ansatte i klubben
 • Sørge for tilstrekkelig opplæring og oppfølging av årgangens trenere, både mht. innføring i klubbens føringer og policy, men også ute på feltet.
 • Sørge for at treningsprogrammer/planer for trenere er lett tilgjengelig og at sportslig plan implementeres.
 • Påse at alle spillere blir sett, ivaretatt og gitt et godt sportslig tilbud uansett nivå.

 

 • Sette i gang tiltak som bidrar til aktiv rekruttering av jenter dersom det ved oppstart ikke er tilstrekkelig antall jenter til å ha eget jentelag. 
 • Motivere trenere til kurs og/eller faglige samlinger de skal/bør være med på. Barnefotballkvelden er obligatorisk for alle trenere, delkurs 1 av Grasrottreneren er obligatorisk for hovedtrenere og bør fortrinnsvis gjennomføres før sesongstart - assistenttrenere oppfordres også til å gjennomføre kurset.
 • Tydeliggjøre forventinger om at trenere deltar på trenersamlinger/kurs eller relevante møter klubben arrangerer.
 • Gjøre klubb, verdier, holdninger og visjon kjent for lagene.

 

Vi ønsker spesielt tett oppfølging av lagene og trenere/lagledere den første tiden for å sikre at alle med en foreldrerolle blir godt kjent med hvilke rutiner og policy som gjelder i klubben. Vi ønsker også å sikre god opplæring og oppfølging av trenerne våre så vi sammen kan legge til rette for god barnefotball i klubben. 

Når oppstartsperioden er over etter sommerferien tar foreldretrenerne over treningene. 

 

Oppgaver for daglig leder i forbindelse med oppstart:

 • Sende ut invitasjon til klubbens medlemmer pr. e-post
 • Legge invitasjon ut på klubbens webside + Facebookside
 • Ta i mot påmeldinger
 • Sende innkalling til oppstartsmøte

 

 

Ski IL Fotball


www.skifotball.no

post@skifotball.no

Klubbnr. 02130040
Organsisasjonsnr. 976 612 345
Kontonr. 1503.25.43143

Faktura, elektronisk adresse (EHF-faktura):
57897661234501

Postadresse:
PB 291, 1401 Ski

Besøksadresse:
Idrettsvn. 35B, Ski idrettspark, 1400 Ski

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift