Ski Fotball

Fair Play-ansvarlig/utvalg

Fair Play-ansvarlig/utvalg

 

I Ski IL Fotball har vi et Fair Play-utvalg bestående av både voksne og ungdommer. Pr. august 2016 består utvalget av:

 

 • Glenn Arne Hansen, sportslig leder og Fair Play-ansvarlig
 • Jan Astorri, styremedlem + arb.gruppe futsal
 • Per Christian Langset, ass.lagleder G2005
 • Torbjørn Aarhus, trener G2007


Oppgaver og ansvar for Fair Play-ansvarlig:

 • Være overordnet ansvarlig for klubbens og utvalgets Fair Play-arbeid
 • Overordnet ansvarlig for å koordinere og implementere klubbens Fair Play-arbeid ut til lagene

 

Noen av utvalgets områder:

 • Bidra i planlegging og gjennomføring av Fair Play-tiltak i klubben.
 • Oppfølging, kampverter på lagene
 • Delta på spillermøter - og evt. foreldremøter ved behov - for å fortelle hva vi legger i Fair Play og hvordan vi ønsker at medlemmer i klubben skal forholde seg til det.
 • Delta i samtaler og møter som måtte være nødvendig etter at evt. uønskede episoder har funnet sted.
 • Gjennomføre årlig møte med spillergruppen på ungdomslagene hvor bl.a. innhold i Fair-Play-kontrakt gjennomgås. 

Innhold Fair Play-kontrakt

Gjelder for alle spillere og trenere/lagledere i ungdomsfotballen i Ski IL Fotball

Fair Play-programmet omfatter fotballsporten i hele landet, og er mye mer enn gule og røde kort. Det handler også mye om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen.

Klubbens ønsker å legge til rette for at alle skal ha det gøy med fotballen og at sporten preges av respekt, rettferdighet og positive holdninger. Alle trenere, lagledere, klubbens styre og ansatte samt spillernes foresatte er med på at vi sammen skal lykkes.

Dette er Fair Play-regler som undertegnede lover å følge:

 • Møt presis til trening, kamper og andre avtaler.                                   
 • Vis respekt for treneren, laget og lagkameratene dine.
 • Vis respekt for dine motspillere.
 • Vis respekt for dommeren og spillets regler.
 • Ikke vær med på mobbing, rasisme eller annen upassende oppførsel.
 • Bidra til at alle trives og har det gøy med fotballen.

Takk for Fair Play-innsatsen – vi er glad for å ha deg med i Ski IL Fotball!

 

Ski IL Fotball


www.skifotball.no

post@skifotball.no

Klubbnr. 02130040
Organsisasjonsnr. 976 612 345
Kontonr. 1503.25.43143

Faktura, elektronisk adresse (EHF-faktura):
57897661234501

Postadresse:
PB 291, 1401 Ski

Besøksadresse:
Idrettsvn. 35B, Ski idrettspark, 1400 Ski

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift