Ski Fotball

Kamper, praktisk info

Kamper, praktisk info

Her finner du diverse info og rutiner som gjelder for kamper (primært hjemmekamper).

 

SUPPORT ELLER SPØRSMÅL

Lagledere/trenere tar kontakt med klubb hvis spørsmål eller behov for hjelp - ikke NFF Oslo. Henvendelser til NFF Oslo (og NFF) gjøres kun av klubben sentralt, ikke lagledere/trenere eller andre rundt lagene.

 

NFF Oslo sin info om gjennomføring av kamper

 

KAMPENDRINGER

Har du behov for å flytte kamper - klikk på linken over og les hvilke rutiner som gjelder.

 

ENDRINGER I SPILLEREGLER SISTE ÅRENE  

Viktig endring fra 2018: 

 

Nye regler for innbytte

 

 

BANEDISP SKI IDRETTSPARK 

I banedispen ligger alle aktiviteter på banene i Ski idrettspark. Disse er samlet i en egen oversikt fordi det er flere brukere av banene (Ski Fotball, Follo FK, Ski Friidrett, Ski IL Idrettskolen + skolene i Ski). Er det avvik fra terminlisten på fotball.no og banedispen er det normalt banedispen som gjelder, men er du tvil: ta kontakt med daglig leder.

NB: Treningstider ligger ikke i banedispen, men skal hensyntas når kamper flyttes (kamper går foran, men i utgangspunkt flyttes ikke kamper til andre lags treningstid med mindre det er helt nødvendig).

 

FINN KAMPER FOR DITT LAG NB: for 6- og 7års-lag er det banedispen for Ski idrettspark som gjelder for hjemmekamper og det dere har avtalt direkte med motstandere for bortekamper - kampendringer for disse årgangene blir ikke registrert av kretsen og blir derfor ikke endret i terminlisten på fotball.no

 

ELEKTRONISKE KAMPRAPPORTER

Alle lag fra 13 år og oppover skal og benytte elektronisk kamprapport. Spesielt viktig at dere ikke legger til spillere dere ikke får opp i FIKS - disse er ikke spilleberettiget for Ski Fotball. Ta kontakt med daglig leder om spiller/e savnes. Ta også kontakt om du skal legge inn kamprapport og ikke har fått brukernavn/passord til FIKS.

Kamprapporter må fylles ut senest tre timer før kampstart så husk at den som skal gjøre det må ha tilgang til pc og printer. Til hjemmekamper skrives kamprapporter ut og tas med til kampen, men det må gjøres etter at endringsvinduet er stengt tre timer før kampstart i tilfelle motstander har lagt inn endringer like før det stenger.

NB: Dommeren skal sende inn kamprapport etter kampen, men hvis det ikke er dommer fra OFK eller OFK-dommer har forfall er det lagleders ansvar å sende inn kamprapport etter kampen. Gjøres enklest ved å ta bilde av kamprapporten og deretter laste opp i FIKS under fanen "Opplysninger" for kampen.

 

Brukerveiledninger: 

Om du ikke allerede har gjort det fra før: opprett først troppen for laget ditt (ikke brukerveiledning fra NFF på dette). Dette gjør kamprapporteringen enklere. 

 • Logg inn på FIKS. Velg laget ditt.
 • Velg fanen "Fotballtropp"
 • Legg inn alle spillerne du beregner skal spille kamper for laget denne sesongen. Legg inn nr. på hver spiller (du kan også legge inn posisjon, men dette MÅ du ikke).
 • Hvis det er spillere du ikke finner: gi beskjed til daglig leder
 • Lagre. Du kan nå legge inn spillere fra troppen til fremdtidige kamper.

Registrering av spillere i kamprapporten: http://www.fotball.no/nff/FIKS/brukervideo/Kamprapportering/

Registrering av resultat: http://www.fotball.no/nff/FIKS/brukervideo/Resultatrapportering/

 

SPILLETIDER

Tidene gjelder kamper adm. av NFF Oslo (tidligere Oslo Fotballkrets)

 

SJEKK DOMMERFREMMØTE

Få gjerne bekreftet fra dommeren dagen før at han/hun kommer. Dersom dommeren av ulike årsaker ikke kommer må du vanligvis selv skaffe ny. Oversikt over dommere tilknyttet klubben finner du her. Du ser om det er oppsatt dommer eller ikke under "Kampfakta" for den enkelte kamp. 

For lag fra 13 år: Hvis dommer oppsatt fra Oslo Fotbalkrets ikke møter må skjemaet Dommer ikke møtt fylles ut (NB: Husk at dette skjemaet kun brukes for OFK-dommere - ikke klubbdommere)

 

SJEKK MOTSTANDERS DRAKTFARGE

Hjemmelag beholder drakter/draktfarge ved draktlikhet. Bortelag plikter å sjekke hjemmelags farger og ha med reservesett ved draktlikhet. Har ikke bortelag med seg reservedrakter/vester plikter hjemmelaget å skaffe til veie drakter/vester bortelag kan benytte.

 

VEIBESKRIVELSE/PARKERING

Hvis motstander ber om veibeskrivelse - henvis de til denne siden. Presiser gjerne at det er parkering forbudt langs Idrettsveien og at p-plassen ved stadion ofte er full, det beste er å bruke p-plass ved Ski ishall. Kommunen bøtelegger hyppig i Idrettsveien.

Det er ikke anledning til å parkere inne på området i idrettsparken etter kl. 15 på hverdager eller i helger (ansatte har p-kort og kan parkere der innenfor egen arbeidstid, men må låse porten etter seg etter kl. 16 hverdager + helger). Porten ved stadion og ishallen blir låst hver dag ca. kl. 15-16 og skal holdes låst på kvelder og i helger pga. sikkerhet i parken. 

 

KAMPVERTER

Fra 2015 er det innført obligatorisk ordning med kampverter. Lagleder fordeler oppgaven på foreldrene på laget. 

 

FAIR PLAY-MØTE FORAN KAMPER I BARNEFOTBALLEN

Hjemmelagets trener tar initiativ til et Fair play-møte mellom trenerne og dommeren før kampen. Utgangspunktet for en jevn og utviklende kamp er NFFs barnefotballregler

 

FORELDREFRI SONE

Fra 2015 innførte NFF foreldrefrie soner i barnefotballen. Så langt det lar seg gjøre skal foreldre og publikum oppholde seg på motsatt side av der trenere og innbyttere befinner seg. Hvis dette ikke er mulig skal det markeres et skille med kjegler, slik at de ikke står samlet.

 

BALLER

Det er hjemmelagets ansvar å stille med baller til kamp, min. 3 stk. Husk nok luft! 

 

DOMMEROPPGJØR

Lagledere skal ikke betale dommere etter kamper. Følgende rutiner gjelder for hhv. kretsdommere og klubbdommere:

Kretsdommere:

 • Kretsdommerne skal selv sende regning pr. e-post direkte til klubben
 • Hvis dommeren insisterer på å levere regning direkte etter kampen: ta i mot regningen, sjekk at kontonr. og navn er lesbart og legg regning umiddelbart i postkassen ved klubbhuset. Viktig at de legges der rett etter kampen fordi klubben har kort frist til å betale dem. 

Klubbdommere:

 • Klubbdommere får signatur av lagleder eller trener på medbragt dommerskjema. Dommeren leverer selv skjema til klubben for utbetaling. Har ikke dommeren med seg skjema: hent et blankt skjema i lagsbrakka (henger i boks på veggen, rett innenfor døren). 

 

INNMELDING AV RESULTAT

For lag fra 12 år (ikke 7er-lag 12 år) og eldre må resultat meldes inn innen 30 minutter etter kampslutt, senest dagen etter. I tillegg til info som ligger på link over kan appen MinFotball benyttes. Appen anbefales (er også gratis). Viktig at dette blir gjort. Ikke bare vil alle ha oppdaterte tabeller, men kretsen gir også bøter for manglende innmelding av resultater. Bøter dekkes fra lagskontoen.

 

GARDEROBER:

 • Garderober i klubbhuset benyttes.
 • Garderobene er åpne for alle og prinsippet førstemann til mølla gjelder bortsett fra når Follo har A-kamper; disse har da rettigheter til bruk av garderobene.
 • Det er automatisk låsesystem i garderobene, åpent mandag-fredag fra kl. 14.30-22.45. Utover dette benyttes nøkkel eller nøkkelkort (befinner seg i bua).
 • Garderober i Alliansehallen/Skihallen kan etter nærmere avtale benyttes i forb. med bruk av banene til kamper (innenfor hallens åpningstider). 
 • Sko bankes av/spyles utvendig.
 • Det er alles ansvar at garderobene holdes ryddige og fri for søppel – forlat garderoben slik du selv ønsker at den skal se ut når du kommer.
 • Lagleder/trener sørger for at sine lag rydder/feier etter seg.
 • NB: IKKE legg igjen noe i garderobene, dette både pga. tyverier men også fordi andre brukere trenger plassen.

 

BANER

 • 11er-kamper spilles på Ski kunstgress 1, Ski kunstgress 2 og Ski stadion (stort sett Follo som spiller på Ski stadion, ikke Ski Fotball)
 • 9er-kamper spilles på tvers av Ski kunstgress 2 (samme baner som for 7er, men Ski kunstgress 1 benyttes ikke til 9er fordi den er for liten)
 • 7er-kamper spilles på tvers av Ski kunstgress 1 og Ski kunstgress 2
 • 5er-kamper spilles på Ski kunstgress 1 og Ski kunstgress 5er, evt. Ski kunstgress 2. Se banekart mht. hvor de ulike baner er, banen er ikke merket til 5er med heltrukne linjer, men det er merker som angir hjørner. Sett gjerne opp kjegler i hjørnene så det blir enklere for alle å se hvor banen er.
 • 3er-kamper spilles på 3er-baner m/vant (vi har fire stk.). Er det behov for flere enn de vi har merkes det baner på kunstgresset, bruk kjegler. Banestr: 11 x 15 m. Små mål, "FunToPlay-mål" brukes til 3er-fotball.
 • Ski gress benyttes kun til trening
 • Det er viktig at kamper starter i hht. oppsatt tid. Det er ikke rom for forsinkelser på banene - det går flere kamper hver kveld.
 • Lag som trener må rydde banen 10 min. før kampstart så banen er klar til kamp 5 min. før kampstart + evt. avse plass for oppvarming for lag som skal ha kamp (det kan ikke påregnes full bane til oppvarming)
 • For lag som spiller kamper på Ski stadion må oppvarming skje utenfor banen, benytt ledig plass på Ski kunstgress 1, 2 eller Ski gress
 • Når lag som skal spille kamp ankommer en bane hvor det pågår en kamp; vent med å gå inn på baneområdet til kampen er ferdig og lagene som spiller har avsluttet sin kamp og samlet inn sitt utstyr
 • Lys på Ski kunstgress 1 (og Ski kunstgress 5er) slås av kl. 22.15 mandag-torsdag. Øvrige dager etter hva som er av aktiviteter på banen
 • Lys på Ski kunstgress 2 slås automatisk av kl. 22.40 hver kveld utenom lørdag hvor det ikke står på i det hele tatt
 • Påse at laget rydder etter seg, både ved innbytterbenken og i garderober - bruk søppelkasser, sjekk området for evt. gjenglemt utstyr

 

 

TRENINGSKAMPER

Følgende rutiner gjelder ved treningskamper (hjemmekamper) på kunstgressbaner i vinterperioden: 

 • Ta høyde for vekslende baneforhold.
 • Treningskamper legges kun til bane 2 i perioden november-mars (ikke undervarme på bane 1)
 • Treningskamper legges fortrinnsvis til ledig tid i helger eller i egen treningstid (om man disponerer hele banen), husk å gi beskjed til daglig leder så kamper kan legges inn i banekalender.
 • Forespør daglig leder om ledig tidspunkt for treningskamp, se også banekalender her.
 • Klubben dekker utgifter til baneleie på egne baner, men til gjengjeld dekker da motstander dommerutgifter (det er vanlig at begge lag deler på utgifter til baneleie til tr.kamper – lagleder gir derfor beskjed til motstander ved inngåelse av avtale om treningskamp at disse dekker dommerutgifter og vi dekker baneleie). Lagene skaffer selv dommer
 • Dommersatser: som for seriekamper

 

Banekart Ski idrettspark:

 

 

Ski IL Fotball


www.skifotball.no

post@skifotball.no

Klubbnr. 02130040
Organsisasjonsnr. 976 612 345
Kontonr. 1503.25.43143

Faktura, elektronisk adresse (EHF-faktura):
57897661234501

Postadresse:
PB 291, 1401 Ski

Besøksadresse:
Idrettsvn. 35B, Ski idrettspark, 1400 Ski

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift