Ski Fotball

Cupkomite

Cupkomite

      

 

 

Fordeling av cuper

 

I Ski Fotball arrangerer vi flere cuper hvert år. Cuper er store arrangement som krever mye arbeid og mange som hjelper til. For å få en best mulig gjennomføring har vi en cupkomite som utgjør hovedstaben på alle cupene. Det er ønskelig at representanter fra lagene til komiteen ikke byttes ut for ofte, da kontinuitet i komiteen bidrar til enklest mulig gjennomføring. 

Styremedlemmer og ansatte i klubben har hovedansvaret for hvert sitt område. Nedenfor er styremedlemmer/ansatte med hovedansvar omtalt som hovedansvarlige, mens resten av komiteen er omtalt som cupkomitemedlem. 

 

 • Hovedansvarlige har overordnet ansvar for sitt område, følger opp egne cupkomitemedlemmer samt holder oversikt over hvilke vakter som møter/ev. ikke møter på cupene.
   
 • Cupkomitemedlemmer er i praksis hovedansvarliges forlengede arm og bidrar ved å ha vakter innenfor gitte tider cuphelgen.

 

Hovedprinsipp for fordeling av vakter for cupkomite:

 • Hvert cupkomitemedlem får oppgaver på én cup pr. år (én lang dag)
   
 • Fordelingen av cuper på cupkomiteen er uavhengig av hvilket lag det enkelte cupkomitemedlem tilhører, dette fordi vi trenger tilstrekkelig antall personer innenfor hvert område til hver cup. Det fordeles likevel så langt det er mulig cuper hvor det lag man tilhører deltar på. 
   
 • Vakter for cupkomitemedlemmer erstatter vanlige dugnadsøkter foresatte på lagene har (cupkomiteen blir mao. ikke oppsatt på andre klubbdugnader)
   
 • Fordeling av cuper på cupkomitemedlemmer for hele året skjer før første cup hvert år – cupkomitemedlemmer bytter seg i mellom om oppsatt cup ikke passer
   
 • Nærmere info om vakttider blir sendt ca. to uker før hver cup. 

 

Det er delt inn i følgende områder:

 • Adm./økonomi/dommer/kampoppsett/klubbshop
 • Dommeroppfølging
 • Sportslig
 • Parkering
 • Rigging/nedrigging
 • Rydding/renhold
 • Teknisk (speakeranlegg, høyttalere osv.)
 • Kiosk/kjøkken
 • Sanitet

 

 
Kort beskrivelse av de ulike områder/oppgaver (klikk på overskrifter for instruks til oppgaven)
 

Adm./økonomi/dommer/kampoppsett/klubbshop

Div. administritave oppgaver før/under/etter cupen. Som f.eks.:

 • Kampoppsett og dommerfordeling (gjøres i utg.pkt. av ansatte eller styremedlemmer)
 • Bemanne klubbshop
 • Vaktleder Ski Storsenter Cup
 • Rigge sekretariat
 • Ta bilder 
 • Etterlyse dommere som ikke møter - evt. sette inn nye dommere til enkeltkamper som mangler (gjøres som regel ved å se hvilke av de andre dommerne som er ledige til å ta ekstrakamper)
 • Samle inn kontanter gjennom cupen/oppgjør underveis og etter cupen (økonomiansvarlig)
 • Ad hock-oppgaver, hjelpe til der det måtte trengs

 

Dommeroppfølging - denne oppgaven er på noen cuper inkludert i adm./økonomi/dommer/kampoppsett

Hovedansvarlige for oppfølging av dommerfremmøte under cupen (som oftest kun egen rolle for dommeroppfølging på Ski Storsenter Cup):

 • Ta i mot dommere, dele ut utstyr
 • Etterlyse dommere som ikke møter - evt. sette inn nye dommere til enkeltkamper som mangler (gjøres som regel ved å se hvilke av de andre dommerne som er ledige til å ta ekstrakamper)

 

Sportslig (dekkes av ansatte/styret):

Hovedansvarlige for det sportslige inkl. cupreglement:

 • Stort sett kun oppgaver på Ski Storsenter Cup
 • Kvalitetssikre cupreglement og føringer
 • Sørge for jury til å kåre finalenes beste spillere

 

Inngang/parkering

Hovedansvarlige for inngang/parkering:

 • Ta i mot vakter (på morgenen og ved vaktbytte midt på dagen), dele ut vaktvester, billetter og veksel, informere de om oppgaver 
 • Følge med underveis i cupen om det er nødvendig å omfordele vakter 
 • Påse at evt. bukker og plakater som er satt ut blir tatt inn igjen når cupen avsluttes

 

Rigging/nedrigging

Hovedansvarlige for rigging/nedrigging:

 • Rigging av baner, som regel dagen før cup og/eller på morgenen cupdagen
 • Være tilgjengelig under cupen i fall baner, kiosker, mål el.l. må flyttes underveis i løpet av cupen
 • Nedrigging etter cupen

 

Rydding/renhold

 • Følge opp rydde/renholdsvakter ved å være til stede ved førstevakt hver dag, sette vakter inn i jobben + være til stede ved avslutning av sistevakt for å sikre at alle oppgaver blir gjort (spesielt ved sistevakten ser vi ofte at vakter ikke får gjort det de skal i hht. instruks om det ikke blir fulgt opp).

 

Teknisk

 • Lydanlegg - dvs. sørge for at speakertjeneste og evt. musikk fungerer
 • Banesekretariat (kun på Ski Storsenter Cup) - sørge for opplæring av de første vaktene pr. dag på cupen 

 

Premieansvarlig

 • Sørge for klargjøring av premier og premieutdelingssted
 • Holde oversikt over premielager - spesielt på Eat Move Sleep Cup hvor premier kan være t-skjorter, det trengs da å gjøres fordeling med størrelser

 

Kioskansvarlig

 

Sanitet

Erstatte tidligere sanitetsvakter fra Røde Kors. Være tilgjengelig under cupen og bistå hvis noen har behov for medisinsk assistanse.

 • Hva skal gjøres:
  • Være til stede og tilgjengelig for sanitetoppgaver
  • Ha enkelt førstehjelpsutstyr tilgjengelig, hentes i sekretariatet på klubbhuset
  • Evt. behandle enkle skader
  • Ta kontakt med ambulanse hvis nødvendig - 113
  • Ta kontakt med Follo legevakt på Ski sykehus hvis nødvendig 64 87 19 30.
 • Erfaringsmessig er det få skader som skjer under cuper. De fleste lagledere har også selv med seg utstyr for å plastre, isposer etc., men det er viktig at vi har sanitet tilgjengelig og raskt kan tilkalle medisinsk personell hvis det skulle være nødvendig.

 

Marked: (gjøres av ansatte)

For å få en bedre bunnlinje på cuper prøver vi å få varer sponset eller til en redusert pris. Eksempler på aktuelle varer:

 • Hamburgerbrød/lomper/pølsebrød/rundstykker
 • Kjøttvarer (pølser/burgere)
 • Drikke
 • (Kaffe - ikke pr. nå - vi får kaffe av Egon)
 • Yoghurt eller andre mellommåltider
 • Energibarer o.l.
 • Andre varer som er salgbare i kiosk
 • Vaffelmix
 • Tørrvarer som pappkrus, asjetter, servietter o.l.
 • Pizza
 • Gavekort
 • Giveaways til deltakere som kan brukes til ulike type konkurranser 

 

Ski IL Fotball


www.skifotball.no

post@skifotball.no

Klubbnr. 02130040
Organsisasjonsnr. 976 612 345
Kontonr. 1503.25.43143

Faktura, elektronisk adresse (EHF-faktura):
57897661234501

Postadresse:
PB 291, 1401 Ski

Besøksadresse:
Idrettsvn. 35B, Ski idrettspark, 1400 Ski

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift