Ski Fotball

Politiattest

Politiattest

 

Krav om politiattest i Ski Fotball

NIF vedtok 10. mars 2008 at norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.

 

I Ski Fotball blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for klubben som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest. Det betyr at f.eks. lagledere som kun har en administrativ rolle i ikke trenger å levere attest, men det varierer fra lag til lag hvordan oppgaver og ansvar fordeles blant støtteapparatet og vi ber derfor om politiattest fra alle ansatte, trenere og lagledere (lagledere med en ren administrativ rolle - dvs. ikke oppgaver som innebærer å være alene med spillere - trenger ikke levere attest).

 

Ansvarlig for politiattester:
daglig leder Ragnhild Carlsen, e-post: ragnhild@skifotball.no, telefon: 922 95 977

eller stedfortreder:
styreleder Vegard Sundsaasen, e-post: vegard.sundsaasen@sparebank1.no, telefon 997 05 885

 

Begge representanter har taushetsplikt om de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Klubben har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

 

Slik søker du:

 1. Søknad om politiattest gjøres elektronisk.
 2. Skriv ut bekreftelse du finner her
 3. Fyll inn navn og personnnr. i bekreftelsen før du signerer, scanne den og lagre som pdf.
 4. Søk elektronisk ved hjelp av bank-id her 
 5. Velg kategori "Frivillige organsisasjoner"
 6. Last opp utfylt og signert bekreftelse.


Hva skjer etter innsending?

 1. Politiet sender attesten som digipost eller ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til klubben.
 2. Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til daglig leder, Ragnhild Carlsen, enten ved å scanne inn mottatt attest og sende elektronisk til ragnhild@skifotball.no, ta bilde av den med mobil og sende pr. sms eller ved personlig fremmøte etter avtale. 
 3. Ski Fotball skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.
 4. Daglig leder registrerer dato for fremvisning. Opplysninger om attesten gis ikke til andre.
 5. De ulike idrettene innenfor Ski IL Alliansen utveksler ikke politiattester seg i mellom.

 

Har du ikke anledning til å søke elektronisk - eller er under 18 år - kan fortsatt søknader sendes pr. papir. Benytt skjema som du finner her. Du må også legge ved bekreftelse fra klubben. Søknad m/bekreftelse sendes pr. post til 

Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester
Postboks 113
9951 Vardø

 

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

 

Du kan lese mer om ordningen og hvordan den håndteres her: 

Norges Idrettsforbund 

Politiet

 

 

Med vennlig hilsen 
Styret og adm. i Ski Fotball

Ski IL Fotball


www.skifotball.no

post@skifotball.no

Klubbnr. 02130040
Organsisasjonsnr. 976 612 345
Kontonr. 1503.25.43143

Faktura, elektronisk adresse (EHF-faktura):
57897661234501

Postadresse:
PB 291, 1401 Ski

Besøksadresse:
Idrettsvn. 35B, Ski idrettspark, 1400 Ski

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift