Ski Fotball

Dugnadsfordeling

Dugnadsfordeling

 

 

DUGNADSINFO

Nedenfor finner du fordeling av dugnader for inneværende år. Cuper og kioskvakter er de største dugnadene våre og gir et netto overskudd på i underkant av en million.

Vi håper du vil se på dugnader som positive tiltak. Det er sosialt, nyttig og bidrar til samhold og verdiskapning i klubben. Sammen skal vi legge gode rammer for sunn drift som gir et godt tilbud til spillerne våre og vi vil at alle bidrar. 

 

Følgende prinsipper er lagt til grunn for dugnadsfordeling:

 • Til cuper blir det fordelt det antall vakter som er nødvendig for gjennomføringen av cupen - det tas ikke hensyn til om egne barn skal delta/ikke delta på cupen, dette vil gjøre organiseringen av cupene nærmest umulige. I utgangspunkt beregner vi at alle Skilag i aktuell alder deltar på klubbens egne cuper.
   
 • Alle må selv sørge for å bytte vakt om oppsatt tid ikke passer - evt. kan det også gjøres avtale med ekstravakter mot betaling (oversikt over dem følger dugnadsinfo). 
   
 • Uteblivelse av vakt premieres med to nye vakter :-)
   
 • Oppgaver kan endres/erstattes i løpet av sesongen. Hvis det f.eks. er behov for færre vakter på en cup enn det er dugnadsforesatte til vil disse få andre oppgaver i stedet.
   
 • Lagene kan velge å gjennomføre ekstra dugnader hvor inntjening går direkte til laget, men plikter da å orientere foresatte om at dette er i regi av laget og ikke klubben sentralt. NB: Dugnadsfritak klubben gir på klubbdugnader gjelder ikke nødvendigvis på dugnader i regi av laget - lagledere bestemmer.
   

Endringer fra 2018: 

 • Fritak dugnad (fritatt på alle klubbens lag):
  • Én trener pr. påmeldte lag i serien (hovedtrener på laget, evt. treningsgruppen om årgangen ikke spiller i serien)
  • Én lagleder pr. årgang
  • Én dugnadsansvarlig pr. årgang (for store lag som har dugnadsansvarlig)
    
 • Fritak dugnad (fritatt på alle klubbens lag):
  • Ressurspersoner som bemanner klubbens utvalg, komiteer og nøkkelroller - NB: vi har noen endringer/utvidelser av komiteer for 2018, egen mail blir sendt til alle i løpet av januar med forespørsel om å være med i komite
    
 • Delvis fritak dugnad (blir satt opp på én vakt):
  • Alle ass.trenere 
  • Alle ass.lagledere
    
 • Kioskvakter:
  • Tom. 2017 så var ordningen at hvis man hadde flere spillere i familien på kioskvaktlag så fikk man oppsatt vakt for kun én av spillerne. Fra 2018 utgår søskenordningen og alle får oppsatt vakt for hver av spillerne uavhengig av om man har flere barn i familien på kioskvaktlag. Dette både fordi vi har behov for flere vakter, men også fordi søskenordningen var vanskelig å administrere. 
    
 • Kontanter i kiosker:
  • Som en forsøksordning vil vi forsøke å ha blå kiosk som kontantfri kiosk gjennom sesongen (ikke på cuper). Mer info kommer i kioskinstruks. 

 

NB: Mht. oppgaver og tidspunkt i fordelingen nedenfor:

 • På cuper er det rigging dagen i forveien og et av lagene kan få sin dugnadsvakt denne dagen.
   
 • Det kan oppstå endringer underveis i løpet av året som gjør at oppgaver/tidspunkt må endres for noen av lagene. 
   
 • Dugnad nr. 3 for ungdomslag er ikke sikkert blir gjennomført. Vi vet ikke på forhånd hvor mange kioskvakter som trengs gjennom sesongen og vakter fra dugnad nr. 3 blir satt opp på høsten hvis det viser seg å være behov.
   
 • Kioskvakter blir fordelt for ca. 1-2 måneder av gangen. Åpningstid/dager følger seriekamper og første fordeling blir ikke gjort før terminlister er klare. Vanligvis blir de eldste lagene satt opp først og de yngste til slutt.
   
LAG ÅRG. 2018 Dugnad 1: Tidspunkt: Dugnad 2: Tidspunkt: Dugnad 3 (hvis behov): Tidspunkt:
Senior Menn 1998-  Vedlikehold/anlegg Høst Evt. uforutsett dugnad      
Junior Menn 1999-2001 Vedlikehold/anlegg - Kioskvakt Sept.-oktober Søppelplukking Mars-juni    
Gutter 16 2002 Vedlikehold/anlegg  August Søppelplukking - Hjulskift Bilia  April Kioskvakt August-sept.
Gutter 15  2003 Kioskvakt Mars-oktober Ski Storsenter Cup 23.-25. nov. Kioskvakt Sept.-oktober
Gutter 14  2004 Kioskvakt Mars-oktober Ski Storsenter Cup 23.-25. nov. Kioskvakt Sept.-oktober
Gutter 13  2005 Kioskvakt Mars-oktober Ski Storsenter Cup 23.-25. nov. Kioskvakt Sept.-oktober
Gutter 12  2006 Kioskvakt Mars-oktober Ski Storsenter Cup 23.-25. nov.    
Gutter 11 2007 Eat Move Sleep Cup 28.-29. april Kioskvakt Mars-oktober    
Gutter 10  2008 Eat Move Sleep Cup 28.-29. april Kioskvakt Mars-oktober    
Gutter 9 2009 Eat Move Sleep Cup 28.-29. april Kioskvakt Mars-oktober    
Gutter 8 2010 Eat Move Sleep Cup 28.-29. april Kioskvakt Mars-oktober    
Gutter 7 2011 Eat Move Sleep Cup 28.-29. april Ski Øst Serieavslutning 15. september    
Gutter 6 2012 Søppelplukking Juli-august Ski Øst Serieavslutning 15. september    
               
Jenter 15 2003 No4 Bedriftscup 8. september Ski Storsenter Cup 23.-25. nov. Kioskvakt Sept.-oktober
Jenter 14 2004/2005 Hovedrengjøring klubbhus August/sept. Ski Storsenter Cup 23.-25. nov. Kioskvakt Sept.-oktober
Jenter 12 2006 Rekruttering grasrotgivere  27. jan. + 3. feb. Ski Storsenter Cup 23.-25. nov.    
Jenter 11 2007 Hovedrengjøring klubbhus Februar Kioskvakt Mars-oktober    
Jenter 10  2008 Eat Move Sleep Cup 28.-29. april Kioskvakt Mars-oktober    
Jenter 9 2009 Eat Move Sleep Cup 28.-29. april Kioskvakt Mars-oktober    
Jenter 8 2010 Eat Move Sleep Cup 28.-29. april Kioskvakt Mars-oktober    
Jenter 7 2011 OBOS Miniliga 1. september Ski Øst Serieavslutning 15. september    
Jenter 6 2012 OBOS Miniliga 1. september Ski Øst Serieavslutning 15. september    

Ski IL Fotball


www.skifotball.no 

post@skifotball.no

Klubbnr. 02130040
Organsisasjonsnr. 976 612 345
Kontonr. 1503.25.43143

Postadresse: PB 291, 1401 Ski
Besøksadresse: Idrettsvn. 35B, Ski idrettspark, 1400 Ski

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift