Ski Fotball

Dugnadsfordeling

Dugnadsfordeling

 

 

DUGNADSINFO

Nedenfor finner du fordeling av dugnader for inneværende år. Cuper og kioskvakter er de største dugnadene våre og gir et netto overskudd på i underkant av en million.

Vi håper du vil se på dugnader som positive tiltak. Det er sosialt, nyttig og bidrar til samhold og verdiskapning i klubben. Sammen skal vi legge gode rammer for sunn drift som gir et godt tilbud til spillerne våre og vi vil at alle bidrar. 

 

Følgende prinsipper er lagt til grunn for dugnadsfordeling:

 • Til cuper blir det fordelt det antall vakter som er nødvendig for gjennomføringen av cupen - det tas ikke hensyn til om egne barn skal delta/ikke delta på cupen, dette vil gjøre organiseringen av cupene nærmest umulig. I utgangspunkt beregner vi at alle Skilag i aktuell alder deltar på klubbens egne cuper.
   
  • Cupvakter: Vet du på forhånd at du ikke kan dømme på cup/er ditt lag er satt opp på - ta kontakt med daglig leder min. én måned i forveien så får du oppsatt vakt på en annen cup (eller annen dugnad) i stedet. E-post med mer info er sendt til alle medlemmer/foresatte i mars. 
    
 • Alle må selv sørge for å bytte vakt om oppsatt tid ikke passer - evt. kan det også gjøres avtale med ekstravakter mot betaling (oversikt over dem følger dugnadsinfo). 
   
 • Uteblivelse av vakt premieres med to nye vakter :-)
   
 • Oppgaver kan endres/erstattes i løpet av sesongen. Hvis det f.eks. er behov for færre vakter på en cup enn det er dugnadsforesatte til vil disse få andre oppgaver i stedet.
   
 • Lagene kan velge å gjennomføre ekstra dugnader hvor inntjening går direkte til laget, men plikter da å orientere foresatte om at dette er i regi av laget og ikke klubben sentralt. NB: Dugnadsfritak klubben gir på klubbdugnader gjelder ikke nødvendigvis på dugnader i regi av laget - lagledere bestemmer.
   
 • Trenere, lagledere og de som er med i komiteer og utvalg er fritatt øvrig dugnad.
   
 • Kioskvakter: Tom. 2017 så var ordningen at hvis man hadde flere spillere i familien på kioskvaktlag så fikk man oppsatt vakt for kun én av spillerne. Fra 2018 utgikk søskenordningen og alle får oppsatt vakt for hver av spillerne uavhengig av om man har flere barn i familien på kioskvaktlag. Dette både fordi vi har behov for flere vakter, men også fordi søskenordningen var vanskelig å administrere. 

 

NB: Mht. oppgaver og tidspunkt i fordelingen nedenfor:

 • På cuper er det rigging dagen i forveien og et av lagene kan få sin dugnadsvakt denne dagen.
   
 • Dugnad nr. 3 for ungdomslag er ikke sikkert blir gjennomført. Vi vet ikke på forhånd hvor mange kioskvakter som trengs gjennom sesongen og vakter fra dugnad nr. 3 blir satt opp på høsten hvis det viser seg å være behov.
   
 • Kioskvakter blir fordelt for ca. 4-6 uker av gangen. Åpningstid/dager følger seriekamper og første fordeling blir ikke gjort før terminlister er klare. Vanligvis blir de eldste lagene satt opp først og de yngste til slutt.
   
LAG ÅRG. 2019 Dugnad 1 Tidspunkt: Dugnad 2 Tidspunkt: Dugnad 3 (hvis behov) Tidspunkt:
Senior Menn 1999-  Vedlikehold/anlegg Vår eller høst Oppgaver Fotballens Dag 14. sep.    
Junior Menn 2000-2002 Vedlikehold/anlegg Vår eller høst Juletreinnsamling Januar 2020    
Gutter 16 2003 Kioskvakt Mars-oktober Søppelplukking Aug.-okt. Hjulskift, Bilia 17. okt. Vår eller høst
Gutter 15  2004 Kioskvakt Mars-oktober Ski Storsenter Cup 22.-24. nov. Kioskvakt Sept.-oktober
Gutter 14  2005 Kioskvakt Mars-oktober Ski Storsenter Cup 22.-24. nov. Kioskvakt Sept.-oktober
Gutter 13  2006 Kioskvakt Mars-oktober Ski Storsenter Cup 22.-24. nov. Kioskvakt Sept.-oktober
Gutter 12  2007 Kioskvakt Mars-oktober Ski Storsenter Cup 22.-24. nov. Juletreinnsamling Januar 2020
Gutter 11 2008 Eat Move Sleep Cup 27.-28. april Kioskvakt Mars-oktober    
Gutter 10  2009 Eat Move Sleep Cup 27.-28. april Kioskvakt Mars-oktober    
Gutter 9 2010 Eat Move Sleep Cup 27.-28. april Ski Øst Cup 14. september    
Gutter 8 2011 Eat Move Sleep Cup 27.-28. april Ski Øst Cup 14. september    
Gutter 7 2012 Eat Move Sleep Cup 27.-28. april OBOS Miniliga 14. september    
Gutter 6 2013 Søppelplukking Juni-august OBOS Miniliga 14. september    
               
Jenter 16 2003 Juletreinnsamling Januar 2020 Søppelplukking April-juni Kioskvakt Sept.-oktober
Jenter 15 2004/2005 Juletreinnsamling Januar 2020 Ski Storsenter Cup 22.-24. nov. Kioskvakt Sept.-oktober
Jenter 13 2006 Hovedrengjøring klubbhus September Ski Storsenter Cup 22.-24. nov. Kioskvakt Sept.-oktober
Jenter 12 2007 Kioskvakt Mars-oktober Ski Storsenter Cup 22.-24. nov. Hjulskift, Bilia 19. okt. Januar 2020
Jenter 11 2008 Hovedrengjøring klubbhus April Kioskvakt Mars-oktober    
Jenter 10  2009 Eat Move Sleep Cup 27.-28. april Kioskvakt Mars-oktober    
Jenter 9 2010 Eat Move Sleep Cup 27.-28. april Kioskvakt Mars-oktober    
Jenter 8 2011 Eat Move Sleep Cup 27.-28. april Ski Øst Cup 14. september    
Jenter 7 2012 Sponsorcup 31. august OBOS Miniliga 14. september    
Jenter 6 2013 Sponsorcup 31. august OBOS Miniliga 14. september    

Ski IL Fotball


www.skifotball.no

post@skifotball.no

Klubbnr. 02130040
Organsisasjonsnr. 976 612 345
Kontonr. 1503.25.43143

Faktura, elektronisk adresse (EHF-faktura):
57897661234501

Postadresse:
PB 291, 1401 Ski

Besøksadresse:
Idrettsvn. 35B, Ski idrettspark, 1400 Ski

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift