Ski Fotball

Vedlikeholdsutvalg

Vedlikeholdsutvalg

Vedlikeholdsutvalget består av 2-3 personer, hovedansvarlig er fortrinnsvis et av styremedlemmene.

Utvalgets oppgave er å holde oversikten over hvilke vedlikeholdsoppgaver i parken (utenom det kommunen gjør) som til enhver tid er nødvendig å gjøre. 

Typiske områder vi må holde vedlike er

  • Kiosker
  • Fotballbua
  • Brakker
  • Deler av klubbhuset
  • Tribuner
  • Benker
  • Innbytterbåser
  • Mål (i samarbeid med kommunen)

Enkeltoppgaver som må utføres kan utvalget selv gjøre. Det legges ellers opp til at vedlikehold gjøres av lag på dugnad 1-2 ganger i året.

Dugnader organiseres av vedlikeholdsutvalget (daglig leder kaller inn laget). 

 

 

Ski IL Fotball


www.skifotball.no

post@skifotball.no

Klubbnr. 02130040
Organsisasjonsnr. 976 612 345
Kontonr. 1503.25.43143

Faktura, elektronisk adresse (EHF-faktura):
57897661234501

Postadresse:
PB 291, 1401 Ski

Besøksadresse:
Idrettsvn. 35B, Ski idrettspark, 1400 Ski

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift