Ski Fotball

Jenteutvalg

Jenteutvalg

 

Jenteutvalg 

Hva ønsker vi med jenteutvalget?
Jenteutvalget skal jobbe for å fremme jentefotballen og bidra aktivt til å utvikle jentefotballen i klubben.
Nedenfor vises oppgaver som kan være aktuelle for utvalget. Behov kan variere fra år til år, listen anses ikke å være uttømmende. 
 

 • Bidra til å nå målsetning om minst ett jentelag i hver årgang. Primært ønsker vi spillere nok i alle årganger til å stille minst ett lag i hver årgang. I ungdomsfotballen kan det være aktuelt å samarbeide med naboklubber om vi ikke har nok egne spillere. Et godt sportslig tilbud og et velfungerende støtteapparat på hvert lag bidrar til færre jenter ønsker å slutte og flere jenter ønsker å være med. Det må jobbes aktivt med ulike tiltak for å sikre et bra tilbud og tilstrekkelig antall spillere på hvert lag.
   
 • Motivere for flere kvinnelige ledere, trenere, dommere i klubben – målsetning om minst én kvinnelig leder eller trener på hvert lag i barnefotballen + jentefotballen.
   
 • Motivere eldre jentespillere til å være faddere på yngre lag. Faddere kan bidra på noen økter innimellom. 
   
 • Motivere jenter til å delta klubbens utviklingstilbud, det være seg faste tiltak som fotball-SFO, akademi, fotballskoler, jentedager i tillegg til samlinger og tiltak av sporadisk karakter.
   
 • Koordinering/oppfølging/pådriver for aktiviteter og tiltak på jentelagene/rettet mot jentefotball.
   
 • Aktiv rekruttering av spillere/ledere/trenere til de yngre lagene, nye lag trenger drahjelp til å komme i gang, slik at klubben hvert år kan stille med jentelag i alle aldersklasser i barnefotballen, helst også i ungdomsfotballen. I forbindelse med oppstart av nye lag (6-åringer) i mars/april vil det hvert år være behov for en aktiv innsats for å få med flere jenter slik at rene jentelag kommer godt i gang helt fra start. I denne perioden kan ranselpost, jungeltelegrafen og øvrig kontaktnett være gode virkemidler.
   
 • Kontakte jentelag (som evnt. mangler) for deltakelse ved cupene våre slik at det er tilstrekkelig antall lag i hver klasse til at alle kan spille kamper mot lag i samme klasse/årgang.
   
 • Sørge for gjennomføring av Jentefotballens dag i regi av klubben, evt. samarbeidstiltak med andre klubber. Kombinasjon av øvelser/trening + kamper, åpent også for jenter som ikke spiller organisert fotball.
   
 • I samarbeid med sportslig leder organisere økt hver vår eller høst på Ski-skolenes SFO (i SFO-tiden) med tanke på å presentere fotball for jenter som ikke allerede spiller fotball.

 

 

Ski IL Fotball


www.skifotball.no

post@skifotball.no

Klubbnr. 02130040
Organsisasjonsnr. 976 612 345
Kontonr. 1503.25.43143

Faktura, elektronisk adresse (EHF-faktura):
57897661234501

Postadresse:
PB 291, 1401 Ski

Besøksadresse:
Idrettsvn. 35B, Ski idrettspark, 1400 Ski

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift