Ski Fotball

Sportslig utvalg

Sportslig utvalg

NB: Nedenstående oversikt er til revidering.

 

· Administrere årsplan for SU (sportslig leder)

· Bistå ved klubbens sportslige arrangementer/samlinger/kurs; for eksempel keepersamlinger, sportslig relaterte kurs og lignende

· Innrapportere dersom det under treninger eller kamper forekommer avvik fra retningslinjer og klubbens rammer

· Arrangere trenerforum og møter med trenere etter behov

· Bidra til at trenere/ledere gjør seg kjent med sportslig plan/retningslinjer.

· Sørge for at lagene lager seg en årsplan (som gjerne kan legges ut på hjemmesiden).

· Sørge for at trenere har den rette kompetanseprofilen (se sportslig plan)

· Igangsetting/oppstart nye 6-års lag på våren. Bistå nye trenere og påse at de kommer godt i gang, bistå ute på trening de første øktene – være tilgjengelig for bistand hvis ytterligere behov.

· Bistå ved fordeling av treningstid (TSK ungdom i samarbeid med sportslig leder hovedansvarlig)

· Bistå ved sosiale tilstelninger for trenere

· Koordinere hospiteringer

· Koordinere demoøkter i samarbeid med TSK. Trenere på lag som er ett år eldre gjennomfører demoøkter. Hvert lag ca. 1-2 økter pr. år, evt. flere hvis ønskelig/behov

· Registrere merkeprøve-resultater for innsending til kretsen.

Ski IL Fotball


www.skifotball.no

post@skifotball.no

Klubbnr. 02130040
Organsisasjonsnr. 976 612 345
Kontonr. 1503.25.43143

Faktura, elektronisk adresse (EHF-faktura):
57897661234501

Postadresse:
PB 291, 1401 Ski

Besøksadresse:
Idrettsvn. 35B, Ski idrettspark, 1400 Ski

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift