Ski Fotball

Daglig leder

Daglig leder

 

(Typiske arbeidsoppgaver, listen er ikke 100 % utfyllende)

 

 • Lede klubbkontoret
 • Personalansvarlig
 • HMS-ansvarlig
 • FIKS-ansvarlig
 • Kvalitetsklubbansvarlig
 • Overgangsansvarlig
 • Ansvarlig for spillerregistrering (FIKS)
 • Politiattestansvarlig
 • Adm. ansvarlig for etter skolen-tilbud (på/avmeldinger, deltakerlister, hentelister, fakturering, behandle søknader om støtte osv.)
 • Innkalling, forberede saker og agenda til styremøter/årsmøter
 • Sekretær i styremøter
 • Holdningsskapende arbeid i klubben 
 • Utsendelse/registrering/innkreving av treningsavgifter/kontingenter
 • Forestå alle ut/innbetalinger, nettbank, fakturering, fortløpende kontering av bilag tilknyttet bankintegrasjon, klargjøring av regnskap (regnskapsfører forestår månedsoppgjør, årsoppgjør og mva-innberetning)
 • Rapportering til myndigheter (terminoppgaver skatt/arb.giveravg./lotteri etc.)
 • Utforme og sende søknader
 • Oppfølging klubbens forsikringer
 • Kontaktperson og koordinering støtteordninger og tiltak
 • Kontaktperson for krets og forbund
 • Kontaktperson kommune
 • Kontaktperson for klubbens tillitsvalgte/medlemmer
 • Kontaktperson for klubbens samarbeidspartnere (ses i sammenheng med markedsansvarlig)
 • Postbehandling
 • Bestille utstyr/idrettsmateriell
 • Vedlikehold klubbens medlemsregister
 • Vedlikehold klubbens webside
 • Innkjøp, utstyr/varer til kontor og kiosk
 • Seriepåmelding
 • Koordinere kampoppsett/banefordeling
 • Fordeling treningstider (i samarbeid med sportslig leder)
 • Oversikt og oppfølging aktivitetsplan 
 • Oversikt, oppfølging og tildeling av dugnader til lagene 
 • Lede arbeidet med klubbens cuper
 • Informere og koordinere deltagelse i borgertoget 17. mai
 • Rapporterer til styret

Ski IL Fotball


www.skifotball.no

post@skifotball.no

Klubbnr. 02130040
Organsisasjonsnr. 976 612 345
Kontonr. 1503.25.43143

Faktura, elektronisk adresse (EHF-faktura):
57897661234501

Postadresse:
PB 291, 1401 Ski

Besøksadresse:
Idrettsvn. 35B, Ski idrettspark, 1400 Ski

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift