Ski Fotball

Daglig leder

Daglig leder

 

(Typiske arbeidsoppgaver, listen er ikke 100 % utfyllende)

 

 • Lede klubbkontoret
 • Innkalling, forberede saker og agenda til styremøter/årsmøter
 • Sekretær i styremøter
 • Holdningsskapende arbeid i klubben 
 • Utsendelse/registrering/innkreving av treningsavgifter/kontingenter
 • Forestå alle ut/innbetalinger, nettbank, fakturering, klargjøring av bilag for regnskapsfører etc.
 • Rapportering til myndigheter (terminoppgaver skatt/arb.giveravg./mva./lotteri etc.)
 • Kontaktperson for krets og forbund
 • Kontaktperson for klubbens tillitsvalgte/medlemmer
 • Kontaktperson for klubbens samarbeidspartnere (ses i sammenheng med ansvar, styremedlem marked)
 • Postbehandling
 • Bestille utstyr/idrettsmateriell
 • Vedlikehold klubbens medlemsregister
 • Vedlikehold klubbens webside
 • Innkjøp, utstyr/varer til kontor og kiosk
 • Melde på lag til serie
 • Koordinere kampoppsett/banefordeling
 • Fordeling treningstider
 • Oversikt, oppfølging og tildeling av dugnader til lagene (ses i samarbeid med dugnadsansvarlig)
 • Lede arbeidet med klubbens cuper
 • Informere og koordinere deltagelse i borgertoget 17. mai
 • Rapporterer til styret

Ski IL Fotball


www.skifotball.no 

post@skifotball.no

Klubbnr. 02130040
Organsisasjonsnr. 976 612 345
Kontonr. 1503.25.43143

Postadresse: PB 291, 1401 Ski
Besøksadresse: Idrettsvn. 35B, Ski idrettspark, 1400 Ski

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift