Ski Fotball

Forsikring

Forsikring

 

Her finner du info fra NFF om fotballforsikring.

 

Alle spillere fra 13 år som er medlemmer i klubben og registrert i FIKS er dekket av fotballforsikringen. Medlemmer er de som er registrert i klubben og har betalt medlemskontingent, for å være spilleberettiget må i tillegg treningsavgift være betalt. 

 

Fotballforsikringen gjelder også i utlandet så lenge turen er i regi av klubben spilleren er registrert i.

 

Trenere og øvrig støtteapp. rundt lagene er dekket av fotballforsikringen forutsatt at de er innmeldt til klubben og registrert i FIKS, klubben registerer egne spillere, trenere, ledere og andre med roller i klubben.

 

Spillere kan selv velge å bestille utvidet forsikring. Klikk på linken og les mer.

Du kan også lese mer om hva de ulike forsikringene dekker i forsikringsbeviset

Egenandel: varierer, se forsikringens vilkår i forsikringsbeviset. 

 

Spillere fra 6-12 år er dekket gjennom NIFs barneidrettsforsikring

Kravet for å være dekket av NIFs sin Barneidrettsforsikring er at tiltaket der skaden oppstår skal være i regi av et idrettslag/klubb.

 

Hva gjør du når skaden har skjedd?

 

Meld skade

 

Idrettens Skadetelefon på Facebook

 

 

Vil du lære mer om hva du kan gjøre for å forebygge skader?

Klikk på bildet under og få gode råd om skadeforebygging.

 

Ski IL Fotball


www.skifotball.no

post@skifotball.no

Klubbnr. 02130040
Organsisasjonsnr. 976 612 345
Kontonr. 1503.25.43143

Faktura, elektronisk adresse (EHF-faktura):
57897661234501

Postadresse:
PB 291, 1401 Ski

Besøksadresse:
Idrettsvn. 35B, Ski idrettspark, 1400 Ski

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift