Ski Fotball

6-årslag

6-årslag

 

Praktisk info om fotballtilbud for 6-åringer

 

Invitasjon til oppstart blir delt ut hvert år i februar-mars i alle barnehager i Ski samt sendt ut til alle i klubben og annonsert på websiden og Facebooksiden vår. Oppstart av treninger i april. 

 

Oppstartsmøte med praktisk info for alle foresatte:

Torsdag 28. mars 2019 kl. 18.00-19.15

Møtet holdes på klubbhuset i Ski idrettspark  - velkommen til alle som har en 2013-årgang som vil spille fotball hos oss. 

 

 

Hva skjer etter oppstartsmøtet?

Sportslig leder gjennomfører planleggingsmøte for trenere

Tirsdag 2. april 2019 kl. 18-20, klubbhuset

Sett av denne tiden alle dere som vil være med som trenere, det gjør oppstart av trening enklere - første økt er dagen etter, onsdag 3. april. 

 

Oppstart og organisering

I 2019 er første trening onsdag 3. april kl. 17.15-18.30. 

2013-årg. trener på Ski kunstgress 1B (banehalvdelen utenfor klubbshopen/brakker).

Oppstartsansvarlig og flere av klubbens ansatte bistår foreldretrenere med øktene fra oppstart og noen uker fremover.  

Klubben bistår ved oppstart fordi:

 • det gjør det enklere for trenere og lagledelse å komme godt i gang
 • støtteapparatet blir raskere kjent med sportslig plan og praktiske føringer i klubben 
 • trenere få tips om hvordan treninger kan organiseres
 • trenere få tips til hvordan ulike øvelser kan gjennomføres
 •  

Lagene fra 6 - 10 år er i klubben organsiert slik at alle guttene på samme årgang utgjør én felles treningsgruppe og tilsvarende for alle jentene. Samtidig ønsker vi for guttene å dele i mindre treningsgrupper fordi det ellers blir en veldig stor gruppe å håndtere rent administrativt og det er da inndeling basert på skoler: Ski, Finstad og Hebekk.

Guttene betraktes likevel som én felles gruppe i mange sammenhenger selv om de organisatorisk er delt i tre - dvs. dette er eksempler på hva som er felles for guttelagene:

 • én felles hovedtrener (en av de tre som er hovedtrener for hver av de mindre gruppene)
 • én felles lagleder/kontaktperson (en av de tre som er lagleder for hver av de mindre gruppene)
 • én felles dugnadsansvarlig 
   
 • felles treningstid/sted når det er utetreninger
 • minimum en felles cup årlig, gjerne flere
 • felles sosiale samlinger
 • felles lagskonto i regi av klubben

Dette har guttelagene (skolevis inndeling) hver for seg:

 • hvert sitt støtteapp. med hovedtrener, assistenttrenere og lagleder
 • hver sin treningstid hvis det er innetrening i gymsaler

Jentene er færre så disse har alt felles. 

 

Alle foresatte oppfordres til bli med i Facebookgruppe for riktig lag da det gjør informasjonsflyten enklere:

 

 

 

Alle spillere får t-skjorte (deles ut når betaling av treningsavgift/kontingent er betalt).

 

 

Trening, kamper og cuper

Det er trening én gang ukentlig. Utetreningene foregår i Ski idrettspark. Guttelagene for hele årgangen trener samtidig på samme sted, men deles inn i mindre grupper - skolevis primært, men også mix av grupper på tvers av skoler når det er hensiktsmessig.

Trenere samarbeider på fellesøktene. Klubben har fire baner med vant som brukes når det spilles 3er-fotball, disse kan også benyttes til treninger for 6-åringene. 3er-fotball er obligatorisk spillform for 6- og 7-årslag. 

Innetreninger om vinteren i gymsaler skolevis (evt. i haller hvis ledig tid). Gymsalene er ikke så store så selv om treningsgruppene deles skolevis kan det for noen være nødvendig å dele gruppen ytterligere gjennom vinterperioden.

Her ser du et kort videosnutt fra en av de første treningsøktene i 2016
 

Oppstartsansvarlig og andre instruktører i klubben bistår foreldretrenere med de første øktene. Den første tiden bruker vi til å få foreldretrenere til å bli godt kjent med rutiner i klubben og få tips til hvordan økter kan organiseres og gjennomføres.

Etter hvert tar foreldrene selv over øktene. Oppstartsansvarlig er tilgjengelig for bistand ved behov. 

NB: Jentelaget går over til treningstid mandager så snart foreldretrenere vil kjøre øktene på egen hånd. Dette fordi vi har faste treningsdager for barnefotballagene i klubben og mandag er fast dag for alle jentelag 6-12 år. 

 

Cuper/seriespill: 

Obligatoriske cuper i Ski som 6-årslag deltar på:

OBOS Miniliga er nytt fra 2018. Dette er Oslo Fotballkrets sitt serietilbud til 6- og 7-årslag og gjennomføres som turneringer hos ulike klubber. Ski Fotball er en av arrangørene. Lagene kan selv velge å være med på flere runder med OBOS Miniliga hos andre klubber. Oversikt over datoer/steder her

 

Utstyr:

Bli evt. med på noen treninger før dere går til innkjøp av fotballsko. Joggesko går helt fint de første ukene, men spillerne trenger leggbeskyttere - det er påbudt utstyr. 

Ellers: ta på vanlig treningstøy tilpasset været.

Ski Fotballs klubbkolleksjon/treningstøy får du kjøpt kun i klubbshopen vår som du finner i brakka ved siden av Ski kunstgress 1.

Klubbshopen er åpen mandager fra kl. 17-18.30, men vi kommer også til å holde den åpen i forbindelse med treninger onsdager på våren.

Vi har også samarbeid med G-Max hvor dere får rabatter på som godt som alt i hele butikken, men G-Max selger ikke klubbens trenings/kamptøy - det får du altså kun i klubbshopen. Klikk på linken og registrer dere på skjemaet for å få tilsendt digitalt klubbkort som lagres på mobilen. 

 

Dugnad

Dugnad for årsklassen vil for 2019 være:

Foresatte som ikke har en rolle i støtteapparatet blir satt opp til dugnadsvakter, mer info lenger ned.

 

Medlemsskap

Treningsavgift og medlemskontingent for denne årsklassen vil for 2019 være 1.300,- for hele sesongen. Faktura vil bli sendt pr. e-post i april/mai eller 1-2 uker etter innmelding.

Vær oppmerksom på at 6-årsklassen har lavere årsavgift enn de andre lagene i barnefotballen så det vil en større økning i avgift fra 6 til 7 år enn det vil være senere år.

 

Alle lagene i barnefotballen er foreldredrevne og vi har ulike oppgaver/roller for alle foresatte

 

Oversikten nedenfor viser behov for hhv. Ski Strongboys og Ski Stargirls

 

Klikk på rollene for nærmere beskrivelse.

Hovedtrener: Én for hver av de skolevise gruppene for guttene - en av disse er også hovedtrener for alle guttelagene. For jentegruppen: én for alle jentelagene

 • Det er klart en fordel om du selv har spilt fotball (men ikke et direkte krav) og har kjennskap til barneidrett og fotball. Vi tilbyr kurs for alle trenere så vær ikke redd for å melde deg selv om du ikke har fotballbakgrunn.
 • Hovedtrenere gjennomfører delkurs 1 av Grasrottreneren i slutten av april
 • Hovedtrenere deltar også på barnefotballkveld 3. mai

Assistenttrener: Én pr. ca. 8-10 barn

 • Som for hovedtrenere: har du spilt fotball tidligere og/eller har kjennskap til barneidrett og fotball er det bare en fordel, men langt fra et krav. I barnefotball kommer alle langt med sunn fornuft.
 • Assistenttrenere som ønsker det gjennomfører delkurs 1 av Grasrottreneren i løpet av året
 • Assistenttrenere deltar på barnefotballkveld i Ski - dato kommer - obligatorisk samling for alle trenere i barnefotballen.

 

LaglederÉn for hver av de skolevise gruppene for guttene  - for guttegruppen er en av disse også hovedlagleder for alle guttelagene. For jentegruppen: én for alle jentelagene

 • Dette er i hovedsak en administrativ rolle som går ut på å være kontaktperson for laget og bindeledd mellom klubb/lag. En av laglederne for guttelagene er også hovedlagleder for hele treningsgruppen med gutter.
 • Det er opprettet Facebookgruppe for Ski Kickboys og Ski Kickgirls. Gruppene bruker til å dele info som et supplement til bruk av epost, lagledere legges inn om administratorer.
 • Lagledere administrere aktiviteter for lagene, f.eks. organisering av cupdeltakelse, koordinerer info for treninger og kamper, sosiale samlinger o.l. Guttelag og jentelag trenger ikke å organisere felles. 

 

Dugnadsansvarlig: En for guttelagene, en for jentelagene

 • Oppgaven er å koordinere dugnader for laget.
 • Dugnadsansvarlig er kontaktperson og bindeledd mellom klubb og lag/foresatte mht. dugnadsvakter.
 • Oppgaver mottas fra klubben (2-3 dugnader pr. år), dugnadsansvarlig fordeler oppgaver blant foresatte, sender info, holder oversikt over vakter og følger opp.

 

Representanter til klubbens komiteer/utvalg:

Representanter til klubbens dugnader:

 • Alle foresatte som ikke har en av rollene (som gir dugnadsfritak) i oversikt over vil bli tildelt vanlige dugnadsoppgaver
 • Assistenttrenere som er med mindre enn 50% (se mer info lenger opp) får også vanlig dugnadsoppgave, men kun én pr. år. Bakgrunnen for dette er at de yngre lagene ofte har veldig mange assistenttrenere og hvis alle skulle hatt 100% dugnadsfritak ville vi ikke hatt nok armer og ben til de praktiske oppgavene som skal gjøres på dugnader.

 

Mer info om klubben for nye medlemmer her 

 

 

Fotball i Ski er gøy - vil du være med?

 

Klikk her for påmelding!

 

Vil du være med som trener, lagleder eller annen rolle i støtteapp.? Meld deg inn her

 


 

 

Sportslig leder/oppstartsansvarlig: Glenn Arne Hansen glenn@skifotball.no, mob. 930 83 330

Daglig leder: Ragnhild Carlsen ragnhild@skifotball.no, mob. 922 95 977

 

 


 

Gutter 2008 våren 2014

 

 

 

Ski IL Fotball


www.skifotball.no 

post@skifotball.no

Klubbnr. 02130040
Organsisasjonsnr. 976 612 345
Kontonr. 1503.25.43143

Elektronisk adresse (EHF-faktura): 57897661234501

Postadresse: PB 291, 1401 Ski
Besøksadresse: Idrettsvn. 35B, Ski idrettspark, 1400 Ski

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift