Ski Fotball

2013

2013

Her finner du dokumenter til årsmøtet 2013.

Alle medlemmer over 15 år har stemmerett (medlemmer er kun de som har betalt kontingent for senest 1 måned siden).

 

ÅRSMØTE 2013 - SKI IL FOTBALL

 

KLUBBHUSET TORSDAG 27. FEBRUAR 2014 KL. 18.30

 

DAGSORDEN:

 

 1. Åpning
 2. Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokollen
 3. Godkjenning av stemmeberettigede
 4. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 5. Årsmelding
 6. Regnskap inkl. revisors beretning
 7. Ansvarsfrihet for styret
 8. Innkomne forslag
 9. Fastsette kontingent. Forslag: ingen endringer (dvs. kr. 100,- for medlemmer tom. 16 år, kr. 200,- for medlemmer fom. 17 år)
 10. Budsjett
 11. Godkjenne organisasjonsplan
 12. Valg

 

Årsmelding

Forslag til behandling

Regnskap

Regnskap med kommentarer

Spesifisering gjeld/fordringer

Balanse

Revisjonsberetning

Budsjett

Organisasjonsplan

Aktivitetsplan

Valg

Protokoll

 

 

Ski IL Fotball


www.skifotball.no

post@skifotball.no

Klubbnr. 02130040
Organsisasjonsnr. 976 612 345
Kontonr. 1503.25.43143

Faktura, elektronisk adresse (EHF-faktura):
57897661234501

Postadresse:
PB 291, 1401 Ski

Besøksadresse:
Idrettsvn. 35B, Ski idrettspark, 1400 Ski

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift