Ski Fotball

Visjon, verdier, mål og retningslinjer

Visjon, verdier, mål og retningslinjer
RELATERTE NYHETER
Ti postulater for klubben

                                                                                                                                    

 

 

Ski Fotball – glede, samhold og respekt for alle

Klubbens visjon

Fremstå som en betydelig samfunnsaktør i lokalmiljøet gjennom sitt tilbud til alle om å spille fotball. Kubbens fotballopplæring skal basere seg på ønske om å utdanne «hele» personer. I dette ligger det en stor grad av oppdragelse med basis i klubbens verdigrunnlag.

 

Klubbens verdigrunnlag – dette er et verdigrunnlag som skal ligge i bunn av alt vi foretar oss og det angår ledere og trenere like mye som det angår den enkelte spiller

  • Vise respekt for andre personer. Det være seg med-/motspillere, trenere, ledere, dommere, foreldre etc.
  • Vise respekt for verdier. Det være seg eget og andres utstyr, lagets og klubbens fellesutstyr samt egne og andres anlegg
  • Utøve ærlighet i alle sammenhenger
  • Være høflig mot alle man omgås
  • Være tolerant overfor kulturforskjeller
  • Være punktlig, dette inngår også under punktet om respekt
  • Sette rettferdighet i høysetet selv om det på kort sikt kan bety tap av en kamp eller poeng
  • Avstå fra bruk av rus- og dopingmidler
  • Delta på dugnad med glede
  • Sette Fair Play i fokus i enhver sammenheng

 

Hvordan kjennetegnes Ski Fotballs aktører

«Skispilleren» - er en høflig og glad gutt elller jente med et nært forhold til Fair Play. Spilleren er opptatt av lagspill i videste forstand og for gjennom dette legge til rette for egen og andres utvikling.

«Skitreneren» - utøver sin trenergjerning basert på klubbens visjoner og mål. Han/hun er utviklingsfokusert mht. egen utvikling, laget og den enkelte spilleren.

«Skilederen» på lagsnivå – kjenner klubbens visjon og mål og bidrar sammen med trenerne i å få dette implementert i lagene.

«Skilederen» på styrenivå – bestreber å forbedre rammevilkårene for de som skal oppfylle klubbens visjoner, mål og strategier. Er ansvarlig for vedlikehold av nevnte visjoner og mål samt pådriver for implementeringen og forankringen i organisasjonen.

«Skilederen» på ansattenivå – bestreber å etterleve styrets beslutninger og stille seg lojale bak disse. Ansatte skal foruten daglig drift legge til rette for stor grad av frivillighet og bidra til at det er forutsigbart og lystbetont å være med som frivillig i klubben. 

«Skidommeren» - er opptatt av Fair Play. Han/hun er opptatt av egen utvikling for å kunne bli en så god kampleder som mulig. Han søker kontakt med klubbens trenere, spillere og ledere for å diskutere sin rolle og utvikle den gjennom dialog med aktører utenom dommerstaben.

 

Klubbens formål

Gi flest mulig barn og unge muligheten til å spille fotball i et trygt og godt oppvekstmiljø.

Se også formålsparagraf i klubbens lov.

 

Klubbens hovedmål

Ha stadig fokus på å øke antall fotballspillere gjennom å tilby et godt sportslig og sosialt opplæringsmiljø og samtidig fokusere på å beholde flest mulig lengst mulig i fotballen.

 

Overordnede retningslinjer

Kommer

Ski IL Fotball


www.skifotball.no

post@skifotball.no

Klubbnr. 02130040
Organsisasjonsnr. 976 612 345
Kontonr. 1503.25.43143

Faktura, elektronisk adresse (EHF-faktura):
57897661234501

Postadresse:
PB 291, 1401 Ski

Besøksadresse:
Idrettsvn. 35B, Ski idrettspark, 1400 Ski

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift