Ski Fotball

Trenerkurs i samarbeid med NFF Oslo

Trenerkurs i samarbeid med NFF Oslo

Trenerkurs i Ski 8. april 2014. Magnus Brække, trener for Ski Diamonds, jenter 2006

 

Kurs høsten 2019Meld dere på her

 • Delkurs 1 og 3 arrangeres på Ski
 • Delkurs 2 og 4 arragneres på Oppegård


For trenere i Ski Fotball har vi følgende plan for gjennomføring av trenerkurs:

 

 • Alle trenere i barnefotballen (6-12 år): Barnefotballkveld - arrangeres som enkveldssamling i klubb på våren, teori og praksis
   
 • Alle trenere i barnefotballen (6-12 år): NFF Grasrottrenerern delkurs 1 (NB: delkurs er grunnleggende kurs som senere delkurs bygger på - viktig derfor å ha tatt delkurs 1 før andre delkurs tas)

   
 • Alle hovedtrenere på lag fra 6-7 år: NFF Grasrottrenerern delkurs 1 
   
 • Alle hovedtrenere på lag fra 8-10 år: NFF Grasrottrenerern delkurs 1 + 2 
   
 • Alle hovedtrenere på lag fra 11-12 år: NFF Grasrottrenerern delkurs 1 + 2 + 3

   
 • Alle ass.trenere i barnefotballen 6-12 år: Gjerne delta på NFF Grasrottrenerern delkurs tilpasset lagets alder, men ikke et krav

 


 

 • Alle trenere i ungdomsfotballen (13-19 år): NFF Grasrottrenerern delkurs 1 (NB: delkurs er grunnleggende kurs som senere delkurs bygger på - viktig derfor å ha tatt delkurs 1 før andre delkurs tas)
   
 • Alle trenere i ungdsomsfotballen (13-19 år): Ungdomsfotballkveld - arrangeres som enkveldssamling i klubb på våren eller høsten, teori og praksis

   
 • Alle hovedtrenere i ungdomsfotballen (13-19 år): NFF Grasrottrenerern delkurs 1 + 2 + 3 + 4

   
 • Alle ass.trenere i ungdomsfotballen (13-19 år): NFF Grasrottrenerern delkurs 3 + 4

 

For hovedtrenere er kursene obligatorisk - for ass.trenere er det ønskelig med ulike delkurs av Grasrottreneren.

Barnefotballen og ungdomsfotballkvelden ønsker vi at alle trenere deltar på - min. hovedtrener + én ass.trener pr. lag.

 


Grasrottreneren er laveste nivå for NFFs formelle trenerkurs og passer for alle trenere. Det anbefales å ta delkursene i rekkefølge og for trenere i barnefotballen er det best å dele de opp over flere år slik at man tar delkurs som passer til alder på laget. NB: Delkurs 1 må tas av alle (uansett alder på lag) før videre delkurs tas - dette fordi det her er innhold som videre kurs bygger på og forutsetter at du har vært gjennom.

For trenere i ungdsomsfotballen som ønsker full Grasrottrenerkompetanse må alle fire delkurs tas. De kan enten tas samlet gjennom hele høsten eller ett eller flere delkurs kan tas når kurset arrangereres ulike tider gjennom året - evt. påfølgende høst. Delkurs 1 og 2 arrangeres flere steder gjennom hele året (men oftest på senvinteren/våren), delkurs 3 og 4 arrangeres ikke alltid utenom høstkursene - varierer fra år til år.

 

Alle delkurs av Grasrottreneren gjennomføres av NFF Oslo flere steder hver høst. Kursene starter uken etter høstferien og avvikles fortløpende mandager og torsdager kl. 18-21.30 inntil alle fire delkurs er ferdig. 

 

Klubben dekker påmeldingsavgift til kursene, men det forutsetter at dere gjennomfører og får godkjent kurset - dvs: dere må melde evt. avbud senest 1 uke før oppstart om dere er påmeldt og må melde dere av igjen + at dere ikke kan ha forfall på kurskvelder. 

 

Felles for alle delkursene:

 • Kle deg godt, alle praksisøktene er utendørs.
 • Ta med penn/blyant til å notere.
 • Deltakeravgift pr. delkurs er kr 1.250 - dekkes av klubben, men forutsetter at deltaker gjennomfører kurset - dvs. du må være til stede alle kurskvelder

 

 


 

Ski IL Fotball


www.skifotball.no

post@skifotball.no

Klubbnr. 02130040
Organsisasjonsnr. 976 612 345
Kontonr. 1503.25.43143

Faktura, elektronisk adresse (EHF-faktura):
57897661234501

Postadresse:
PB 291, 1401 Ski

Besøksadresse:
Idrettsvn. 35B, Ski idrettspark, 1400 Ski

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift