Ski Fotball

Overganger

Overganger

 
Følgende skjema benyttes for alle overganger:
 
 
 
Nye spillere som kommer til klubben må det som regel meldes overgang på - dvs: har de spilt/blitt registrert i annen klubb tidligere må det meldes overgang.
 
Følgende må gjøres:
 
 • Klikk på link til skjemaet over og fyll ut:

 

 • navn
 • idrettsnr: M for mann, K for kvinne + f.dato/år + de tre første bokstavene i fornavnet
 • adresse
 • postadresse
 • tidligere klubb (trenger ikke fylle inn klubbens reg.nr.)
 • e-post
 • dato, eller bare årstall, for siste kamp (dette er ikke viktig om dere ikke husker det)
 • nasjonalitet (husk kopi av pass om noe annet enn "Norsk" fylles ut her)
  • øvrige felt fylles ut av daglig leder
  • til slutt: signer, scann og send til ragnhild@skifotball.no eller legg skjemaet i postkassen ved inngangsdøren til klubbhuset.

 

 • Daglig leder tar hånd om resten.
 • Beregn at det kan gå fra 1-2 uker etter innsending til overgang er i orden. Normalt tar det 1-3 dager dersom forpliktelser i tidligere klubb er gjort opp. 
 • Nye spillere er ikke spilleberettiget før bekreftelse er mottatt fra kretsen og videreformidlet til lagleder.


 

NB: Spillere som ikke er registrert i klubben/ikke har meldt overgang er ikke spilleberettiget, ei heller forsikret. For å kunne registrere nye spillere trengs også all kontaktinfo i tillegg til fødselsdato. Dette gjelder alle nye spillere enten det skal meldes overgang eller ei. Sørg derfor for å gi nødvendig info til daglig leder.

 

Merk dere følgende viktige endringer:

 

 • Likt for alle under 15 år
 • Amatører kan kun spille for to klubber samme sesong
 • *) ”Deadline” for amatører er flyttet til 10. september (tidl. 31. august)
 • Dispensasjon som tidligere kunne gis fra ”deadline” er borte
 • Dispensasjon i forhold til å kunne spille for to forskjellige klubber er borte

 

*)  Overgangsforespørslene må være  komplette innen fristen. Med komplett menes at all nedlastet dokumentasjon må være fullstendig, signert av de aktuelle partene, svar fra tidligere klubb må være på plass med mindre fristen på 8 dager er utløpt og overgangsgebyret må være betalt.

 

Endringer i overgangsreglementet fra 2013
 

Ski IL Fotball


www.skifotball.no

post@skifotball.no

Klubbnr. 02130040
Organsisasjonsnr. 976 612 345
Kontonr. 1503.25.43143

Faktura, elektronisk adresse (EHF-faktura):
57897661234501

Postadresse:
PB 291, 1401 Ski

Besøksadresse:
Idrettsvn. 35B, Ski idrettspark, 1400 Ski

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift