Ski Fotball

Ny i klubben?

Ny i klubben?

 

Velkommen til Ski IL Fotball

 

 

Her har vi samlet litt info som kan være praktisk å vite for deg som er ny i klubben. 

 

 

Hvis du ikke allerede er i gang med treninger på laget - ta kontakt med lagleder og få info om treningstid/sted osv.

Oversikt over lagledere finner du her.  

 

***************************

Organisasjonsinfo: 

Postadr.: Ski IL Fotball, PB 291, 1401 Ski

Besøksadr.: Klubbhuset, Ski idrettspark, Idrettsvn. 35B, 1400 Ski

E-postpost@skifotball.no

Hjemmesidewww.skifotball.no

Kontonr.: DnB, hovedkonto 1503.25.43143

Org.nr. 976 612 345

Klubbnr.: 02130040

 

Kontaktpersoner, ansatte:

Daglig leder: Ragnhild Carlsen, 922 95 977, ragnhild@skifotball.no

Sportslig leder: Glenn Arne Hansen, 930 83 330, glenn@skifotball.no

Etter skolen-tilbud: Henning Lien, 452 40 332, henning@skifotball.no

Klubbshop: Simen C. Strande, 936 22 962, klubbshop@skifotball.no / simen@skifotball.no

Materialforvalter: Morten Simensen, 463 17 034, morten@skifotball.no

 

Ski idrettslag ble stiftet 19. februar 1919. Idrettslaget var et fleridrettslag som organiserte flere idretter, bla. fotballgruppen, frem til 29. april 1996 - da ble det omgjort til et allianseidrettslag og endret navn til Ski IL Alliansen. Stiftelsesdatoen til Ski IL Fotball er dermed også 29. april 1996

 

Følgende klubber tilhører 

Ski IL Alliansen 

Ski IL Fotball - 927 medlemmer

Ski IL Håndball - 496 medlemmer

Ski IL Turn - 434 medlemmer

Idrettsskolen Ski IL - 225 medlemmer

Ski IL Ishockey - 384 medlemmer

Ski IL Tennis - 103 medlemmer

Ski IL Innebandy – 163 medlemmer

Ski IL Friidrett - 163 medlemmer

Ski IL Bordtennis – 21 medlemmer

(antall medlemmer pr. 31.12.15)

 

*******************************************

Klubbens visjon

Fremstå som en betydelig samfunnsaktør i lokalmiljøet gjennom sitt tilbud til alle om å spille fotball. Kubbens fotballopplæring skal basere seg på ønske om å utdanne «hele» personer. I dette ligger det en stor grad av oppdragelse med basis i klubbens verdigrunnlag.

 

Klubbens formål

Gi flest mulig barn og unge muligheten til å spille fotball i et trygt og godt oppvekstmiljø.

Se formålsparagraf i klubbens lov

Klubbens hovedmål

Ha stadig fokus på å øke antall fotballspillere gjennom å tilby et godt sportslig og sosialt opplæringsmiljø og samtidig fokusere på å beholde flest mulig lengst mulig i fotballen.

 

Vi ønsker at du som nytt medlem hos oss også skal være kjent med klubbens verdigrunnlag. 

 

*******************************************

 

 1. Hvilket lag skal jeg melde meg på? Se oversikt over lag på innmeldingssiden. Er du i tvil om hvilket lag som er det rette - ta kontakt med daglig leder. Bli gjerne med på et par treninger før innmelding.
   
 2. Når er det trening? Oversikt over treningstider her, men det kan være endringer for enkeltlag som ikke fremkommer på oversikten, så for å være sikker på å få riktig tider: ta kontakt med lagleder 
   
 3. Hva er satsene for medlemskontingent og treningsavgift? Her finner du oversikt over medlemskontingent og treningsavgift. Giro blir sendt ca. et par uker etter innmelding.
   
 4. Hva trenger jeg av utstyr og hvor mye koster det? Alle som skal spille kamper må selv kjøpe shorts, leggbeskyttere og strømper - dette selges kun fra klubbshopen - i klubbshopen får du også kjøpt treningstøy i klubbkolleksjonen vi bruker. I tillegg trengs fotballsko - dette, sammen med mye annet, får dere til rabattert pris hos vår samarbeidspartner G-Max på Ski Storsenter.
   
 5. Hvilke andre utgifter tilkommer? Det varierer fra lag til lag hvor mye aktivitet som koster penger det legges opp til. Utgifter som kan tilkomme er overnattingsutgifter og lommepenger til cuper (fra ca. 11-12 år). Videre kan det være at lagleder samler inn noen kroner for å finansiere "pølser og brus" til avslutninger eller andre sosiale samlinger. 
   
 6. Har du spilt i en annen klubb tidligere? Da må du melde overgang før du kan spille kamper for oss. Overgangsskjema finner du her. Fylles ut og sendes til daglig leder. Er du i tvil om du er registret i en annen klubb: ta kontakt med daglig leder. Spiller du i en annen klubb trenger vi også tillatelse fra klubben din til at du kan trene med oss, ta kontakt med daglig leder så ordnes dette greit klubbene i mellom. 
   
 7. Noen måter du kan hjelpe klubben til å øke sin faste inntekt påJo flere faste inntekter klubben har, jo enklere er det for oss å holde treningsavgifter lave og antall dugnadstimer på et minimum. Det er til stor hjelp for oss om du klikker på linken og ser om det er noe du kan bidra med.

 

Theo (5) på sin første fotballskole, august 2013

 

Kort om klubben:

 • Vi har ca. 65-70 lag/750 spillere i alle årganger fra 6 år tom. Old Boys
 • Vi er primært en breddeklubb, men har som mål å ha tilbud til flere nivåer – for Senior, Junior og Guttelag vil vi bestrebe å ligge på nivå under Follo FK
 • Vi har målsetning om å ha jentelag i alle årganger - i ungdomsfotballen kan dette bety at vi samarbeider med en eller flere naboklubber
 • Klubbens hjemmekamper spilles i Ski idrettspark
 • Vi har gressbaner og kunstgressbaner, men kunstgressbaner er de som benyttes mest
 • Lagene våre trener primært i Ski idrettspark, men i vinterhalvåret benyttes også skoler og evt. haller

 

 • Tine Fotballskole for barn fra 6-12 år avholdes siste uken før skolestart i august.
 • Eat Move Sleep Cup for lag fra 6-12 år avholdes i april
 • Egon Cup for guttelag 13 år arrangeres i september
 • Ski Øst Cup for lag 6-10 år avholdes i september
 • Ski Storsenter Cup for lag fra (12) 13- (15) 16 år avholdes i november

 

 • 6 år spiller 3er og deltar i Ski Byggserien som administreres av klubben i samarbeid med naboklubber. 
 • 7 år spiller 5er i serie adm. av OFK, men kan delta i Ski Byggserien med 3er-lag i tillegg
 • 8-10 år spiller 5er og deltar i serie adm. av OFK. 
 • 11-12 år spiller 7er og deltar i serie adm. av OFK
 • 13-14 år spiller 9er (evt. 7er) og deltar i serie adm. av OFK
 • 15 år og eldre spiller 11er (og evt. 7er) og deltar i serie adm. av OFK
 • Kampsesongen/serien varer fra april for de eldste, begynnelsen av mai for de yngste tom. september med opphold i sommerferien
 • De yngste har ca. 10-12 kamper i sesongen, eldre lag ca. 16-18 kamper.

 

 • For lagene under 13 år er det hovedsakelig foreldrene som er trenere. Fra 13 år og oppover forsøker klubben å bistå med trenere, men det forutsettes likevel at støtteapp. rundt lagene er foreldrebasert.
 • Klubben holder lagene med nødvendig utstyr, inkl. spillerdrakter, spillerne sørger selv for personlig utstyr; sko, gule strømper, blå shorts og leggbeskyttere. NB: kamputstyr på lagene skal være likt - alle kjøper derfor shorts og strømper av den modellen klubben har valgt. P.t. er det dette Joma. 
 • Noe dugnad må påregnes av foresatte og de eldste spillerne, vanligvis 3-4 ganger pr. år, 3-5 timers økter pr. gang

 

Hva ønsker/forventer vi av de foresatte?

 • At noen av dere tilbyr dere å være med som trener, lagleder eller komitemedlem – dette er en forutsetning for å kunne starte lag. Mange lag velger også å ha en foreldrekontakt.
 • At dere sørger for at barna kommer seg til/fra trening og kamp i rett tid.
 • At dere sørger for å holde dere orientert om tidspunkter for aktiviteter.
 • At dere sørger for at barna har med seg nødvendig utstyr.
 • At dere melder forfall til kamp og trening (til lagleder eller trener).
 • At dere respekterer avgjørelser trenere/ledere/dommere tar - men det er lov å være uenig og ta opp ting på en konstruktiv måte.
 • At dere møter opp når det blir innkalt til foreldremøter eller dugnader.
 • At dere betaler medlemskontingent og treningsavgift i hht. bet. frist (NB: Kun spillere som har betalt er spilleberettiget og dekket av forsikring).
 • At dere er positive til den fritidsaktivitet ditt barn har valgt.

 

Lagleders ansvar/oppgaver:

 • Hovedsakelig en administrativ rolle.
 • Kontaktperson for laget, klubben, motstandere og dommere.
 • Sørge for at laget får oversikt over treninger/kamper og annen nødvendig info.

 

Treners ansvar/oppgaver:

 • Sørge for å instruere/trene spillerne.
 • Laguttak og disponering av spillere.
 • Utvikle spillernes tekniske og taktiske ferdigheter.
 • Hovedtrenere (gjerne også ass.trenere) gjennomfører trenerkurs.

 

Komitemedlems ansvar/oppgaver:

 • Være repr. i den komiteen eller utvalget laget er ansvarlig for å være med å bemanne. Dette er komiteer/utvalg sentralt for klubben – ikke laget

 

Foreldrekontaktens ansvar/oppgaver:

 • Lagleder og foreldrekontakt bestemmer selv hvordan oppgaver skal fordeles, men vanligvis har en foreldrekontakt ansvar for sosiale aktiviteter på laget – noen ganger også dugnader. 

 

Her finner du flere detaljer om roller rundt lagene.

Ski IL Fotball


www.skifotball.no

post@skifotball.no

Klubbnr. 02130040
Organsisasjonsnr. 976 612 345
Kontonr. 1503.25.43143

Faktura, elektronisk adresse (EHF-faktura):
57897661234501

Postadresse:
PB 291, 1401 Ski

Besøksadresse:
Idrettsvn. 35B, Ski idrettspark, 1400 Ski

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift