Ski Fotball

Lagskonti

Lagskonti

Det er ikke anledning for lagene å ha bankkonto i privat regi, dette i hht. NIFs regler. Alle klubbens lag har egen bankkonto i regi av klubben. Det er kun daglig leder i samarbeid med et styreleder som disponerer kontoene, men lagledere får tilsendt økonomisk status/kontoutskrift når som helst på forespørsel.  

Alle lagets utgifter og inntekter skal gå via lagets konto. 

NB: Husk at lagets kontonummer også skal benyttes i Spond eller andre steder som tilbyr cashback til laget.

Kvitteringer for utgifter som skal refunderes fra lagskontoen legges i postkassen utenfor inngangen til klubbhuset. Husk å påføre navn/lag og kontonr. det skal refunderes til. Kvitteringer kan også scannes og sendes pr. e-post til daglig leder. Hvis kvitteringer kommer fra noen utenfor lagets faste støtteapparat skal refusjon på forhånd godkjennes av lagleder - det holder å sende en mail til daglig leder om at utlegg/refusjon er ok. 

Fakturaer eller annet som skal betales fra lagskontoen legges også i postkassen ved klubbhuset, eller sendes pr. e-post.

 

Tilskudd til lagene:

Hvert lag gis et økonomisk tilskudd fra klubben (gjelder ikke Old Boys eller yngre hobbylag). Tilskuddet kan nyttes til aktiviteter rettet mot laget, for eksempel ekstra utstyr, treningsleir, ekstra cuper, overnatting på cuper, avslutninger etc. Summen kan spares opp fra år til år, men må benyttes innen rimelig tid.

Tilskudd til lagene utbetales når alle spillere som er registrert på laget pr. 1 mai (for 6-årslag: pr. 1. september) har betalt treningsavgift/medlemskontingent. 

Det gis en fast sum pr. påmeldte lag i serien. For lag som ikke spiller i serien legges antall spillere til grunn.
Satser pr. påmeldte lag for 2019: 

  • 3er (6-7 år): Kr. 1 000,- (pr. 8 spillere, lagene spiller ikke i serien)
  • 5er (8-9 år): Kr. 2 000,-
  • 7er (10-11 år eller eldre): Kr. 3 000,-
  • 9er (12-13 år): Kr. 5 000,-
  • 11er (14 år og eldre): Kr. 6 000,-
  • Sammensatte lag: Halv sats (eller forholdsmessig ut fra antall spillere vs. totalt antall spillere på laget)

Eksempel: 
G12 år har et 7er-lag og to 9er-lag i serien. Tilskudd = 1 x 3 000,-, 2 x 5 000,-, totalt kr. 13 000,-
 

Oversikt over kontonr. til lagskonti:

Kontonr. Lag Alder 2019 Lagleder
1503.25.44123 Senior Menn 20 Ragnhild Carlsen
1503.25.44115 Junior Menn 19 Roy Johansen
1503.25.43895 Gutter 2003 16 Elin Rosseland
1503.25.43941 Gutter 2004 15 Jørgen Halvorsen
1503.25.43976 Gutter 2005 14 Inger Setnes/Per Christian Langset
1503.25.44034 Gutter 2006 13 Jarleif Gaustad
1503.25.43607 Gutter 2007 12 Vegard Sundsaasen
1503.25.43615 Gutter 2008 11 Eirin Schrøder
1503.25.43534 Gutter 2009 10 Leiv Øyehaug
1503.25.43925 Gutter 2010 9 Magnus Liseter/Janne Krakeli
1503.25.43569 Gutter 2011 8 Are Lausund/Per Amund Solberg
1503.25.43577 Gutter 2012 7 Anette Lien
1503.25.43658
Gutter 2013 6  
1503.25.44085 Jenter 2003 16 Håvard Helland
1503.25.44093 Jenter 2004/2005 15 Sten-Frode Olsen/Rune Løvnæseth
1503.25.44107 Jenter 2006 13 Torkil Sivertsen
1503.25.43550 Jenter 2007 12 Karianne Langseter
1503.25.43631 Jenter 2008 11 Stine Lensjø
1503.25.43526 Jenter 2009 10 Kenneth Hansen
1503.25.43992 Jenter 2010 9 Dag Skillestad
1503.25.44018 Jenter 2011 8 Geir Erlend Kvisten
1503.25.43593 Jenter 2012 7 Line Haugs Jorde
1503.25.43909
Jenter 2013 6  

Ski IL Fotball


www.skifotball.no

post@skifotball.no

Klubbnr. 02130040
Organsisasjonsnr. 976 612 345
Kontonr. 1503.25.43143

Faktura, elektronisk adresse (EHF-faktura):
57897661234501

Postadresse:
PB 291, 1401 Ski

Besøksadresse:
Idrettsvn. 35B, Ski idrettspark, 1400 Ski

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift