Ski Fotball

Økonomi

Økonomi

KLUBBØKONOMI

 

Her har vi samlet praktisk info om økonomi i klubben samt hvilke rutiner som gjelder.

 

Budsjett og regnskap

Treningsavgift og medlemskontingent

Lagskonti

 


Alle medlemmer må betale medlemskontingent. Denne fastsettes hvert år av årsmøtet i Ski IL Fotball. Betaling av kontingent/tr.avg. inneværende år gjelder frem til forfall påfølgende år (forfall normalt i mars-april). Alle tillitsvalgte oppfordres til å betale kontingent. Dette gir stemmerett på årsmøtet og trenere/ledere kan som registrerte medlemmer i større grad påvirke beslutninger som tas. 

Spillere må i tillegg til kontingent betale treningsavgift. Det er styret som fastsetter treningsavgiften. Klubben kan noen år ha salg av lodd, rabattkort eller andre produkter som dugnad for spillerne og det kan i slike tilfeller bli innkrevet betaling/forskuttering for dette samtidig som treningsavgift (dette av praktiske adm. årsaker). All info om kontingent og treningsavgift finner du på linken over.

 


BRUK AV VIPPS PÅ LAGSDUGNADER

Hvis lagene har dugnader i egen regi, f.eks. kakelotteri, kan klubbens vippsnummer til lagsdugnad benyttes. 

 • Når de betaler skal de velge "Kjøp og betal". 
   
 • Be de som betaler skrive lagets årgang i meldingsfeltet.
  Dette for at vi skal kunne skille innbetalinger til ulike lag dersom flere lag har dugnad samme periode.
   
 • Husk å sjekke at betaling er gått gjenom. Dette gjøres ved at kunden viser skjermen når betaling er gjennomført. 

Innbetaling går til egen Vippskonto - overføring gjøres deretter til lagets konto. NB: Vipps tar 2,5% gebyr.

Her kan du last ned Vippsplakat for utskrift.

 

Vippsnummer: 14182

 

KONTANTER PÅ LAGSDUGNADER

Generelt ønsker vi minst mulig bruk av kontanter, men om dere har kontanter fra dugnader som skal settes inn i på kontoen så anbefaler vi heller å sette inn på egen konto og deretter overføre pr. bank til lagets konto i klubben. Dette fordi DnB tar kr. 75,- i gebyr for kontantinnskudd og dette vil dermed gå til avkortning på innskuddet.

 

PS:
Hvis laget har dugnad på Ski Storsenter - f.eks. loddsalg e.l. - husk at lagene som får tillatelse til å ha stand på angitte steder må holde seg kun der. Regelen på senteret er at det ikke er tillatt til å gå lenger unna standen/bordet enn max 1 meter. Det er svært viktig at alle som skal ha dugnad får denne beskjeden slik at lagene våre fortsatt kan få lov til å ha stands/dugnader der. 

Husk også at alle som har dugnad bør ha på seg klubbtøy. Ha gjerne også en plakat som viser hvem dere er. 

 


TILSKUDD TIL LAGET

Hvert lag gis et økonomisk tilskudd fra klubben.  Old Boys og ungdoms/seniorlag som drives etter "selvkost"/hobbylag-prinsippet er unntatt ordningen. Sammensatte lag får halvt tilskudd.

Tilskuddet kan nyttes til aktiviteter rettet mot laget, for eksempel ekstra utstyr, treningsleir, ekstra cuper, avslutninger etc. Tilskudd til lagene utbetales når alle på laget har betalt treningsavgift/medlemskontingent. Summen kan spares opp fra år til år, men må benyttes innen rimelig tid.

 


TILSKUDD TIL TRENINGSLEIR ELLER CUP

Lagene fra 15-19 år (alder på laget det året reisen for søknaden gjelder) har anledning til å søke om tilskudd til:

• Treningsleir
• Cuper utenfor Norden

Klikk her for mer info og link til søknadsskjema.

 


 

SPONS PÅ EGNE LAG & FELLES UTSTYR/BEKLEDNING TIL LAGET

 


HVA DEKKER KLUBBEN:

Foruten de vanlige fellesutgiftene dekker klubben flg. utgifter for lagene:

 


HVA DEKKER LAGET/SPILLERNE:

 • Kretsen utsteder bøter og gebyrer for bl.a. å ikke møte til kamp, utsette kamper, manglende innsending av av kampresultat, bruk av ikke-spilleberettiget spiller etc. Se komplett oversikt. Klubben dekker ikke bøter laget pådrar seg - dette må dekkes av laget.
 • Ved deltakelse på cuper, treningsleire e.l. dekker spillerne selv overnatting, bespisning etc. Tilskudd til laget og evt. andre opptjente midler til lagskassa kan/bør benyttes for å redusere egenandelen for spillere.
 • Ved tap av nøkkel til treningsarealer (gymsaler eller haller) medfører det et gebyr på kr. 300,- for å dekke kostnader (samme sum som klubben blir fakturert). Mer info om nøkler her.
 • Utgifter til dommere og halleie (Follohallen) trekkes av lagskontoen dersom laget ikke gir beskjed til klubb og dommer ved avlysning av kamp/endring av kamptidspunkt.
 • Spillerne må selv kjøpe shorts, strømper, leggskinn og fotballsko. Se oversikt over utstyr her.

 


STØTTEORDNING FOR SPILLERE:

 • Vi har for 2017 fått tilskudd som skal brukes til støtte for spillere (vi vet ikke enda om vi får tilsvarende tilskudd for 2018)
 • Det kan søkes om støtte til egenandeler på cuper o.l., fotballskoler, utstyr og etter skolen-tilbud

  Mer info om ordningen finner du her

REFUSJON AV UTGIFTER:

Ved refusjon av utgifter fra klubben legges kvitteringer i postkassen ved inngangsdøren til klubbhuset. Skriv navn, lag og kontonr. bak på kvitteringen.

Trenere med kontrakt får skjema for kjøregodtgjørelse ved henvendelse til daglig leder.

Alle krav om refusjon av utgifter må innleveres senest 10. desember det året det gjelder.

 

Ski IL Fotball


www.skifotball.no

post@skifotball.no

Klubbnr. 02130040
Organsisasjonsnr. 976 612 345
Kontonr. 1503.25.43143

Faktura, elektronisk adresse (EHF-faktura):
57897661234501

Postadresse:
PB 291, 1401 Ski

Besøksadresse:
Idrettsvn. 35B, Ski idrettspark, 1400 Ski

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift