Ski Fotball

Klubbhus

Klubbhus

 

Klubbhuskalender

Rødt = salen 

Blått = loftet

 

Reglement og praktisk info for klubbhuset i Ski idrettspark.

Sist oppdatert 20.10.2017

 

Ansvarlig for koordinering av utleie/lån av huset:

Daglig leder i Ski IL Fotball:

Ragnhild Carlsen 
mob: 922 95 977
post@skifotball.no

 


 

Kort sammendrag av viktig info om bruk av huset - må leses av alle leietakere. 

 

                  Når retningslinjer er lest: send e-post med bekreftelse før huset tas i bruk.

 

a) Det er 30 årsgrense på utleie til fester - se pkt. 2

b) Alle som bruker huset til møter o.l. må rydde etter seg - se pkt. 8

c) Alle som bruker huset til fester, avslutninger, bursdager, kamper, cuper, fotballskoler, kurs/samlinger o.l.  må i tillegg til å rydde også vaske etter seg - se pkt. 9 - NB: vask er ikke inkl. i leie

d) Mangelfull opprydding/rengjøring kan medføre krav om ekstra betaling
 

e) Nøkler hentes/leveres i Kundeservice på Ski Storsenter - se pkt. 6

f) Møbler eller utstyr som flyttes fra det ene rommet til det andre må settes tilbake igjen - se pkt. 9 

g) Det sendes ikke faktura - leie betales inn uoppfordret en uke før leie - se pkt. 2

g) Når du retter en forespørsel om bruk av huset: oppgi samtidig hvem det er til, hva det skal brukes til og gjerne til-fra kl.slett (f.eks. Foreldremøte Ski Håndball J2004 kl. 18-20, Sesongavslutning Innebandy, Årsmøte Tennis, Barnebursdag NN osv.).

 


 


 

Leiepriser/betaling av leie:

All bruk av huset i regi av klubber/lag tilknyttet Ski IL Alliansen (dvs. møter, avslutninger, sosiale tilstelninger etc. for lagene eller klubben), er gratis, men privat bruk av huset medfører leie for alle.

- Fredager: kr. 1 200,- 
- L
ørdager og bevegelige ”festdager": kr. 1 400,- 

Ved leie av huset til fester må det også betales depositum kr. 1 500,-. Depositumet benyttes ved evt. skader forårsaket av leietaker eller manglende/for dårlig rengjøring eller rydding.
 

- Ukedager + søndag, dagtid, 1. etg.: kr. 700,-
- Ukedager + søndag, kveldstid, 1. etg.: kr. 400,-
- Ukedager + søndag (dag eller kveld), loft: kr. 200,-

- Huset kan leies til barnebursdager for kr. 400,- søndager etter kl. 14. 

- Follo FK: Vanlige leiebetingelser, med følgende unntak: A-kamper lørdager kr. 800,- søndager kr. 500,-. Spiller/foreldremøter kr. 200,- for inntil 2 timer - ett møte gratis pr. lag pr. år. 

 

Leie + evt. depositum må innbetales en uke i forkant.

Innbetaling skjer uken i forveien til konto nr. 1100.45.68593 – Ski IL Alliansen, PB 291, 1401 Ski.
 

Innbetaling merkes med:

- Dato for leie + evt. et konto-nr. for refusjon av depositum.

NB: Det blir ikke sendt faktura, leietaker sørger selv for å sette inn riktig beløp i hht. oversikt ovenfor.

Har du behov for faktura, ta kontakt med post@skifotball.no

 

 

 

 

Hvem kan leie:

I utgangspunkt leies klubbhuset kun ut til idrettslagets medlemmer. Med idrettslagets medlemmer menes spillere, trenere, ledere og øvrig støtteapparat i klubbene tilknyttet Ski IL Alliansen, dvs: fotball, håndball, turn, innebandy, tennis, ishockey, friidrett og idrettsskolen. 

Ikke-medlemmer kan leie dersom det ikke er til særlig ulempe for idretten, Ski IL Alliansen og deres medlemmer vil alltid være førsteprio.

NB: Det åpnes ikke for bestilling av leie i helger til eksterne eller private arrangement i perioden 1. april - 1. oktober før etter 1. februar det gjeldende år. Dette for å unngå utleie som kan komme i konflikt med Ski IL Alliansen/særidrettenes egne arrangementer.

 

Aldersgrense:

Ved leie av huset til fester er det 30-års aldergrense.

Fra 1.11.2015: Ingen utleie til ungdomsfester (det gjøres ingen unntak). 30-årsgrense gjelder på den som skal ha festen - det er ikke tilstrekkelig bare å stå som ansvarlig for yngres leie/bruk av huset.

 

Generelt om huset:

Klubbhuset ligger i Ski idrettspark og eies av Ski kommune. Ski IL Alliansen leier 1. etg. + loft. På bakkeplan er det inngang til garderober og toaletter som brukere av uteanlegg kan benytte.

Gateadresse er Idrettsveien 35B, 1400 Ski, veibeskrivelse her

 

- All bestilling av huset skal skje skriftlig.

- Salen i 1. etg. har plass til ca. 60 personer.

- Loftet er et lite møterom med plass til ca. 10-12 personer.

- Røyking i lokalet er forbudt.

- Dører og vinduer holdes lukket etter kl. 22.00 (av hensyn til støy for naboene).

- Fotball-SFO har bordtennisbord i salen (pga. manglende lagringsplass andre steder). Dette skal være plassert innerst i rommet og skal ikke benyttes av andre.

 

- Bruk av konfetti er ikke tillatt (vanskelig å vaske bort).

- Møbler og utstyr som evt. flyttes ut av salen ved leie settes tilbake igjen.

- Møbler og utstyr skal ikke medbringes utendørs.

- Møbler og utstyr fra klubbhus og telt lånes ikke ut.


 

Tidspunkt for leie/bruk:

- Ukedager, møter, kveld: fra kl. 17.15 og ut kvelden 
- Ukedager, møter, dagtid: fra kl. 08.00-17.00 


- Fredager, til selskapelighet: fra kl. 18.30, ferdig ryddet/vasket til kl. 14.00 lørdag, kan etter avtale utsettes til senere tidspunkt lørdag*)
- Lørdager, til selskapelighet: fra kl. 14.00, ferdig ryddet/vasket til kl. 14.00 søndag, kan etter avtale utsettes til senere tidspunkt søndag*)

*) Tidligere tidspunkt må avtales noen ganger av hensyn til evt. annen allerede avtalt utleie/bruk av huset påfølgende dag.

 

Nøkler:

Nøkler hentes/leveres ved Kundeservice på Ski Storsenter (enden av rullebåndet i nordenden av senteret). Nøkkelknippet inneholder nøkkel til klubbhuset og til porten ved hovedinngangen.

Nøkler leveres tilbake samme sted første åpningsdag etter leie slik at de er tilgjengelig for neste leietaker

Fotballtrenere/lagledere har fellesnøkkel tilgjengelig i brakka med lagsutstyr. Husk å henge tilbake på plass straks du har låst opp/igjen så andre får tilgang til den, samme nøkkel brukes også til garderober hvis disse er låst.

 

Utstyr + WIFI:

Huset er utstyrt med vanlig kjøkkenutstyr, det er servise, vinglass og bestikk til ca. 50-60 personer. Utstyr for servering (boller, fat osv.) er det noe av, men ikke mye. Det anbefales å ta med serveringsfat/boller/bestikk hvis det skal serveres mat. 

Det er kjøleskap tilgjengelig. 

I salen i 1. etg. er det montert storskjerm/lerret og projektor m/kabel (bilde og lyd) for tilkobling til pc, iPod, iPhone etc. Det er også lydmixer, blue ray-spiller, høyttalere, dekoder/tv-signaler fra Canal Digital (analog grunnpakke, parabol). NB: Tilkobling til projektor med VGA eller HDMI - ta eventuelt med egen overgang hvis behov

Ved behov for trådløst internett: navn og passord til nettverk står på døra mellom salen og gangen.

 

Rydding/rengjøring ved bruk av huset til møter:

 • Bord skal tørkes av. 
 • Stoler stables langs en av langveggene. 
 • Bord settes oppå hverandre og settes langs langveggene. 
 • Tørrmoppe gulvet hvis nødvendig (vanligvis ikke nødvendig etter vanlig møtevirksomhet, men gjøres hvis det har blitt ruskete). 
 • Oppvask settes inn, evt. ryddes ut, av oppvaskmaskin. 
 • Benker på kjøkken skal ryddes og tørkes av  - det eneste som skal stå igjen på benker er to kaffetraktere og en mikrobølgeovn.
 • Lys skal slukkes, vinduer skal lukkes og dør skal låses når man forlater lokalet. 
 • Nøkler leveres tilbake til Kundeservice Ski Storsenter første åpningsdag etter bruk (dvs. mandag hvis det har vært leie i helgen).


Rydding/rengjøring ved bruk av huset til fester, alle arrangementer, avslutninger, bursdager, cuper, fotballskoler eller andre tilstelninger:

 • Bord skal tørkes av.
 • Stoler stables langs en av langveggene. 
 • Bord settes oppå hverandre og settes langs langveggene. 
 • Oppvask settes inn, evt. ryddes ut, av oppvaskmaskin. 
 • Benker på kjøkken skal ryddes og tørkes av  - det eneste som skal stå igjen på benker er to kaffetraktere og en mikrobølgeovn.
 • Gulvene i de rom som er benyttet moppes/vaskes (vanligvis sal, kjøkken, gang, toaletter, trapper). 
 • Toaletter og kjøkken vaskes. 
 • Dersom utstyr/møbler flyttes til andre rom enn der de sto må dette settes tilbake. 
 • Lys skal slukkes, vinduer skal lukkes og dør skal låses når man forlater lokalet.
 • Medbrakte verdigjenstander må ikke stå igjen når man forlater lokalet (Ski IL/Ski kommune er ikke erstatningsansvarlig for skader som måtte oppstå, evt. tyveri). Mat og drikke må også tas med, ikke settes igjen i kjøleskapet.
 • Nøkler leveres tilbake til Kundeservice Ski Storsenter første åpningsdag etter bruk (dvs. mandag hvis det har vært leie i helgen).

 

Rengjøringsutstyr/rekvisita: 

 • Rengjøringsutstyr finnes i og utenfor skapet i rommet mellom kjøkken og sal, samt i nederste skuff på kjøkkenet
 • NB: den store moppen som er ca. 1 m. bred er kun tørrmopp og brukes ikke til å vaske gulvene med - til vask benyttes vanlige mopper
 • Engangskluter/flexi-kluter benyttes til rengjøring av toaletter, kastes etter bruk
 • Skitner mopper/kluter/håndklær legges i skittentøysekk som er festet på bøttestativ
 • Toalettpapir/tørkepapir finnes på rommet mellom kjøkken og sal 


Søppel:

Søppel kastes i container bak klubbhuset. NB: Det finnes to containere; den ene er for papp/papir, den andre for restavfall. Nøkkel til containere er på samme knippe som nøkler til klubbhus og port. 

Området utenfor/rundt klubbhuset skal gås over etter fester; glasskår, tomflasker, røyksneiper og evt. annet må fjernes. 

 

Mislighold av utleieregler:

Hvis leietaker misligholder reglene for leie, kan gjentatt leie nektes.

 

Brannforskrifter:

Ved bruk av klubbhuset er du som leietaker ansvarlig for: 

 • gjøre deg kjent med hvor brannslange og pulverapparat er (i gangen, ved trappen)
 • gjøre deg kjent med rømningsveier
 • påse at rømningsveier ikke blokkeres
 • holde oppsikt ved evt. levende lys 
 • kontrollere lokalet før det forlates 

Ved brann/brannalarm har du ansvar for:

 • at alle kommer seg ut av huset 
 • å varsle brannvesenet 
 • sjekke alle rom du bruker, også kjøkken og toaletter
 • tall på tilstedeværende personer 
 • kontakt med brannvesenet

Etter gjeldende brannforskrifter er det ikke tillatt å benytte huset til overnatting.

TLF. BRANNVESENET:   110

 

 

Ski IL Fotball


www.skifotball.no

post@skifotball.no

Klubbnr. 02130040
Organsisasjonsnr. 976 612 345
Kontonr. 1503.25.43143

Faktura, elektronisk adresse (EHF-faktura):
57897661234501

Postadresse:
PB 291, 1401 Ski

Besøksadresse:
Idrettsvn. 35B, Ski idrettspark, 1400 Ski

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift