Ski Fotball

Støtteordning

Støtteordning

Nytt fra juni 2017

 

Vi har fått tilskudd fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (bufdir) som vi kan bruke til å gi støtte til deltakere på noen av klubbens og lagenes aktiviteter. 

Økonomi trenger derfor ikke å være til hinder for deltakelse og terskelen for å kunne søke er lav. 

 

Hva kan det søkes om støtte til?

 1. Egenandeler til cuper og lignende aktiviteter i regi av laget
 2. Fotballskole - her finner du info om årets fotballskole, men hvis du skal søke om støtte: ikke meld på fra skjemaet på websiden (fordi skjemaet krever online betaling)
 3. Utstyr til kamp eller trening (fotballsko, leggbeskyttere, enkelt tr.tøy eller kamptøy fra klubbkolleksjonen)
 4. Etter skolen-tilbud, TX og Akademi (ikke full dekning, egenbetaling må påregnes) - her finner du info om klubbens etter skolen-tilbud
   

NB: Tilskuddet fra bufdir gir dessverre ikke anledning til å gi støtte til treningsavgift og kontingent, men vi jobber videre med andre alternativer som forhåpentligvis kan gi mulighet for støtte til nettopp dette senere. For 2017 må spillere beregne å dekke treningsavgift/kontingent selv, men det kan gjøres avtale om avdragsbetaling og vi håper at ved å kunne gi støtte til andre fotballrelaterte utgifter at det vil gjøre det enklere å betale avgiften. I motsatt fall, ta kontakt

 

Hvem kan det søkes om støtte til?

 • Spillere i klubben 6-19 år eller andre som bor i Ski kommune (støtte til pkt. 1, 3 og 4 gis kun til spillere i klubben)
 • De som ikke allerede får eller er berettiget til støtte (til det man søker støtte om) fra kommunen/NAV eller andre instanser
 • Lagledere på lag 6-19 år kan søke på vegne av spillere ved utgifter til cuper eller lignende aktiviteter i regi av laget

 

Hva kan du bidra med?

 • Avhengig av hva det gis støtte til og situasjonen til den som søker så kan det være aktuelt å bidra med enkelt dugnadsarbeid tilbake.
 • Det kan f.eks. være dugnadsoppgaver som rydding, renhold, trykking av utstyr, maling og forefallende oppgaver vi måtte ha. 

 

Rammer og praktisk info 

 • Ingen søknadsfrist
 • Søknader sendes pr. e-post til daglig leder - klikk her for å åpne e-post med søknad
 • Full anonymitet, kun daglig leder leser/behandler søknader. I den grad det er behov for å diskutere søknad med andre blir ikke navn oppgitt.
 • Søknader behandles fortløpende, søker skal få svar innen senest én uke

Ski IL Fotball


www.skifotball.no 

post@skifotball.no

Klubbnr. 02130040
Organsisasjonsnr. 976 612 345
Kontonr. 1503.25.43143

Postadresse: PB 291, 1401 Ski
Besøksadresse: Idrettsvn. 35B, Ski idrettspark, 1400 Ski

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift