Ski Fotball

Partnere

Partnere

SKI IL FOTBALLS SPONSORER OG SAMARBEIDSPARTNERE

bidrar til at klubben kan holde lave treningsavgifter for spillerne og likevel tilby mye og god aktivitet. 


 

 

 

Oppgi "Ski Fotball" i mrk.felt ved bestilling av telt

   

 

 

 

 

 

Ski IL Fotball


www.skifotball.no 

post@skifotball.no

Klubbnr. 02130040
Organsisasjonsnr. 976 612 345
Kontonr. 1503.25.43143

Postadresse: PB 291, 1401 Ski
Besøksadresse: Idrettsvn. 35B, Ski idrettspark, 1400 Ski

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products