Ski Fotball

Dugnadsfordeling

Dugnadsfordeling

 

 

GENERELL DUGNADSINFO:

 

Nytt fra 2017:

 • Vi har økt treningsavgiften, men redusert antall klubbdugnader fra 3-4 pr. lag til 2 (3)
   
 • Foresatte som av ulike årsaker ikke kan ha vanlig kioskvakt og/eller cupvakt blir satt opp til andre oppgaver i løpet av året.
  Fordeling av oppgaver etter hva det er behov for, det kan f.eks. være rydding av søppel og gjenglemt i parken, rengjøring klubbhus, rydding/rengjøring kiosker, salg av kort, vedlikehold i parken el.l. 
   
 • Lag som ikke har representanter i komiteer og utvalg får en ekstra dugnadsvakt 

 

Nedenfor finner du fordeling av dugnader for inneværende år. Cuper og kioskvakter er de største dugnadene våre og gir et netto overskudd på i underkant av en million.

Vi håper du vil se på dugnader som positive tiltak. Det er sosialt, nyttig og bidrar til samhold og verdiskapning i klubben. Sammen skal vi legge gode rammer for sunn drift som gir et godt tilbud til spillerne våre og vi vil at alle bidrar. 

Dugnadsfordelingen vil variere fra år til år avhengig av økonomi, klubbens arrangement, pålagte oppgaver og evt. forpliktelser ovenfor sponsorer. Daglig leder vil gjøre en fordeling av dugnader tidlig på året hvert år. Det kan oppstå endringer underveis i løpet av året som gjør at oppgaver/dugnader endres mht. innhold eller tidspunkt for noen av lagene. 

 

Følgende prinsipper er lagt til grunn for dugnadsfordeling:

 • De som har roller som gir fritak for klubbdugnad er fritatt for dugnader på alle lag i klubben (noen har barn på flere lag) - ikke bare på det laget man selv har en rolle.
   
 • Følgende roller er fritatt øvrig dugnad:
  • På lag fra 13 år:
   • Alle trenere og lagledere
   • Dugnadsansvarlige
   • Ressurspersoner som bemanner klubbens utvalg, nøkkelroller og komiteer 
   • De som har rolle som gir fritak på et annet lag i klubben
     
  • På lag 6-12 år:
   • Hovedtrenere
   • Assistenttrenere som er med ca. like mye som hovedtrenere
    • NB: Assistenttrenere som er med mindre enn ca. 50% får én dugnadsøkt - dugnadsansvarlig holder oversikt over tildeling av vakt
   • Hovedlagledere
   • Dugnadsansvarlige
   • Ressurspersoner som bemanner klubbens utvalg, nøkkelroller og komiteer 
   • De som har rolle som gir fritak på et annet lag i klubben
     
 • Ved tildeling av ordinære kioskvakter som er oppsatt av klubben gjennom sesongen vil foresatte som har flere barn/spillere på ”kioskvaktlag” kun få oppført vakt for den eldste spilleren.
   
 • Det tas ikke hensyn til om man har barn/spillere på flere lag ved fordeling av dugnader utenom ordinære kioskvakter. Mao: på cuper og andre dugnader vil man få oppsatt dugnad for hvert barn/lag.
   
 • Til cuper blir det fordelt det antall vakter som er nødvendig for gjennomføringen av cupen - det tas ikke hensyn til om egne barn skal delta/ikke delta på cupen, dette vil gjøre organiseringen av cupene nærmest umulige. I utgangspunkt beregner vi at alle Skilag i aktuell alder stiller på klubbens egne cuper.
   
 • Vanligvis vil alle lag som er satt opp med dugnad til den cuper få tildelt vakter, men behov varierer fra cup til cup. I de tilfellene det gis færre vakter holder dugnadsansvarlig på laget oversikt over vakter slik at de som ikke fikk vakt til cupen får andre/flere oppgaver senere. Målet er at alle foresatte som ikke er fritatt skal ha ca. like mange økter i løpet av et år. 
   
 • Info om alle dugnader finnes her på websiden. Vaktfordeling, henvisning til webside + evt. øvrig info blir sendt til alle i rimelig tid før dugnad - enten fra klubben eller fra dugnadsansvarlig på laget.
   
 • Alle må selv sørge for å bytte vakt om oppsatt tid ikke passer - evt. kan det også gjøres avtale med ungdom som påtar seg ekstravakter (oversikt over dem følger dugnadsinfo). 
   
 • Det enkelte lag kan velge å gjennomføre egne dugnader med inntjening direkte til laget, men plikter da å orientere foresatte om at dette er i regi av laget og ikke klubben sentralt. NB: Dugnadsfritak klubben gir på klubbdugnader gjelder ikke nødvendigvis på dugnader i regi av laget - lagledere bestemmer.

 

Endring fra 2018: 

 • Fritak dugnad (fritatt på alle klubbens lag):
  • Én trener pr. påmeldte lag i serien (hovedtrener på laget, evt. treningsgruppen om årgangen ikke spiller i serien)
  • Én lagleder pr. årgang
  • Én dugnadsansvarlig pr. årgang (for de som har dugnadsansvarlig)
    
 • Fritak dugnad (fritatt på det laget ressurspersonen representerer):
  • Ressurspersoner som bemanner klubbens utvalg, nøkkelroller og komiteer 
    
 • Delvis fritak dugnad (blir satt opp på én vakt):
  • Alle ass.trenere 
  • Alle ass.lagledere
    
 • Kioskvakter:
  • Tom. 2017 så er ordningen at hvis man har flere spillere i familien på kioskvaktlag så får man oppsatt vakt for kun én av spillerne. Fra 2018 utgår søsken-ordningen og alle får oppsatt vakt for hver av spillerene uavhengig av om man har flere barn i familien på kioskvaktlag. Dette både fordi vi har behov for flere vakter, men også fordi søskenordningen er vanskelig å administrere. 
    
LAG ÅRG. 2017 KLUBBDUGNAD 1 KLUBBDUGNAD 2 KLUBBDUGNAD 3
Senior Menn 1997-  Vedlikehold/anlegg Evt. uforutsett dugnad  
Junior Menn 1998-2000 Kioskvakt Søppelplukking uke 10-33  
Gutter 16 2001      
Gutter 15  2002 Kioskvakt Ski Storsenter Cup  
Gutter 14  2003 Kioskvakt Ski Storsenter Cup  
Gutter 13  2004 Egon Cup Ski Storsenter Cup  
Gutter 12  2005 Kioskvakt Ski Storsenter Cup  
Gutter 11 2006 Egon Bedriftscup el. annen oppg. Kioskvakt  
Gutter 10  2007 Eat Move Sleep Cup Kioskvakt  
Gutter 9 2008 Eat Move Sleep Cup Kioskvakt  
Gutter 8 2009 Eat Move Sleep Cup Kioskvakt  
Gutter 7 2010 Eat Move Sleep Cup Ski Øst Serieavslutning  
Gutter 6 2011 Ski Øst Serieavslutning    
         
Junior Kvinner 1998-2000 Kioskvakt Kioskvakt  
Jenter 15 2002 Rengjøring klubbhus Kioskvakt Ski Storsenter Cup  
Jenter 14 2003 Kioskvakt    Ski Storsenter Cup  
Jenter 13 2004 Kioskvakt x 2 *) Ski Storsenter Cup  
Jenter 12 2005 Kioskvakt    Ski Storsenter Cup  
Jenter 11 2006 Egon Bedriftscup el. annen oppg. Kioskvakt     
Jenter 10  2007 Eat Move Sleep Cup Kioskvakt  
Jenter 9 2008 Eat Move Sleep Cup Kioskvakt  
Jenter 8 2009 Eat Move Sleep Cup Kioskvakt     
Jenter 7 2010 Eat Move Sleep Cup Ski Øst Serieavslutning  
Jenter 6 2011 Søppelplukking uke 34-50    
 
*) Ekstra kioskvakt for laget, ingen representanter i komiteer/utvalg.
 
Hver dugnadsøkt beregnes å vare ca. 3-6 timer.
 
Kort forklaring til hver av dugnadene (det blir sendt ut egne instrukser for nærmere beskrivelse til de det gjelder):
 
Eat Move Sleep Cup   Utendørscup for lag 6-12 år 29.-30. april. Oppgaver: kiosk, p-vakt, premier, speaker, rigging etc.
Egon Cup   Nivådelt utendørscup for Gutter 13 lørdag 16. september. Oppgaver: kiosk, p-vakt, premier, speaker, rigging etc.
Egon Bedriftscup   Cup for bedrifter 2. september. Oppgaver: rigging, kiosk, p-vakt, speaker etc.
Ski Øst Serieavslutning   Utendørscup for lag fra 6-10 år 17. september. Oppgaver: Rigging, rydding, parkering, kiosk etc.
Ski Storsenter Cup   Innendørscup for lag fra (12) 13- 16 (15) år 24.-26. november. Oppgaver: kiosk, inngang, banesekretariat, rydding etc.
Søppelplukking   Plukke søppel én gang ukentlig på nærmere angitte roder i Ski idrettspark, mars-desember
Kioskvakt   Bemanne Ski Fotballs kiosker i idrettsparken gjennom sesongen (mars-oktober). Behov: ca. 350 vakter
Rengjøring klubbhus   Hovedrengjøring innvendig på klubbhuset, utføres to-tre ganger årlig 
Vedlikehold/anlegg   Varierer fra år til år; vedlikehold av bygninger og utstyr i parken. 
Grasrotandelen   Verve grasrotgivere til klubben - gjøres i form av oppfordring via sms, epost eller direkte henv.
Evt. uforutsett dugnad   Dugnader som vi tidlig på året ikke kjenner til, men som evt. kan komme i løpet av året.
 
Aktuelle dugnadsoppgaver som ikke er avklart:
Utdeling brosjyrer:   Utdeling av brosjyrer fra Plexusklinikken. Ca. 3000 stk. leveres i postkasser i Follo-området

Ski IL Fotball


www.skifotball.no 

post@skifotball.no

Klubbnr. 02130040
Organsisasjonsnr. 976 612 345
Kontonr. 1503.25.43143

Postadresse: PB 291, 1401 Ski
Besøksadresse: Idrettsvn. 35B, Ski idrettspark, 1400 Ski

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift