Ski Fotball

Lagskonti

Lagskonti

Det er ikke anledning for lagene å ha bankkonto i privat regi, dette i hht. NIFs regler. Alle klubbens lag har egen bankkonto i regi av klubben. Det er kun daglig leder i samarbeid med et styremedlem som disponerer kontoene, men lagledere får tilsendt økonomisk status/kontoutskrift når som helst på forespørsel.  

Alle lagets utgifter og inntekter skal gå via lagets konto. Men; innsamling av småbeløp og egenandeler (opp til ca. 500,- kr.) fra foresatte til f.eks. ekstra utstyr, cuper, avslutninger etc. samles opp av lagleder og settes deretter samlet inn på lagets konto. Dette for å unngå for mange bilag, samt at det på denne måten er lettere for lagledere å følge opp internt.

Kvitteringer for utgifter som skal refunderes fra lagskontoen legges i postkassen utenfor inngangen til klubbhuset. Husk å påføre navn/lag og kontonr. det skal refunderes til (hvis kvitteringer kommer fra "ukjente" skal refusjon på forhånd godkjennes av lagleder - det holder å sende en mail til daglig leder om at utlegg/refusjon er ok). 

Fakturaer eller annet som skal betales fra lagskontoen legges også i den samme postkassen, eller sendes pr. epost.

 

Tilskudd til lagene:

Hvert lag gis et økonomisk tilskudd fra klubben (gjelder ikke Old Boys eller yngre hobbylag). Tilskuddet kan nyttes til aktiviteter rettet mot laget, for eksempel ekstra utstyr, treningsleir, ekstra cuper, avslutninger etc. Summen kan spares opp fra år til år, men må benyttes innen rimelig tid.

Tilskudd til lagene utbetales når kortsalg i regi av lagene (min. 90% av laget) er ferdig + alle på laget har betalt treningsavgift/medlemskontingent. Gjelder spillere reg. på laget pr. 1. mai (for 6-årslag: spillere reg. pr. 1. september).

Tilskuddets størrelse er pr. 2017 som følger (sum pr. påmeldte lag i serien):

  • 6-7 år: Kr. 500,- (pr. 10 spillere)
  • 8-10 år: Kr. 1 000,-
  • 11-12 år: Kr. 2 000,-
  • 13-14 år, 7er: Kr. 2 000,-
  • 13-14 år, 9er: Kr. 3 000,-
  • 14 år, 11er: Kr. 4 000,-
  • 15-16 år, Junior/Senior, 7er: 3 000,-
  • 15-16 år, Junior/Senior, 11er: kr. 6 000,- 
  • Sammensatte lag: Halv sats (eller forholdsmessig ut fra antall spillere vs. totalt antall spillere på laget)

 

 

Oversikt over kontonr. til lagskonti:

Kontonr. Lag Alder 2018 Lagleder
15032543569
Gutter 2011 7 Are Lausund
15032544018
Jenter 2011 7 Geir Erlend Kvisten
15032543925 Gutter 2010 8 Joaquen S. da Silva/Mette Kristiansen/Magnus Liseter
15032543992 Jenter 2010 8 Heidi Aasenhuus
15032543534 Gutter 2009 9 Leiv/Royne/Mimi
15032543526 Jenter 2009 9 Karianne Aamodt
15032543615 Gutter 2008 10 Tone Skarsaune
15032543631 Jenter 2008 10 Stine Lensjø
15032543607 Gutter 2007 11 Vegard Sundsaasen
15032543550 Jenter 2007 11 Karianne Langseter
15032544034 Gutter 2006 12 Anders Såheim
15032544107 Jenter 2006 12 Torkil Sivertsen
15032543976 Gutter 2005 13 Inger Setnes
15032543941 Gutter 2004 14 Jørgen Halvorsen
15032544093 Jenter 2004/2005 14 Silje W. Mathisen
15032543895 Gutter 2003 15 Elin Rosseland
15032544085 Jenter 2003 15 Håvard Helland
15032543658 Gutter 2002 16 Terje Døvik
15032544115 Junior Menn 19 Roy Johansen
15032544123 Senior Menn 20 Ragnhild Carlsen

Ski IL Fotball


www.skifotball.no 

post@skifotball.no

Klubbnr. 02130040
Organsisasjonsnr. 976 612 345
Kontonr. 1503.25.43143

Postadresse: PB 291, 1401 Ski
Besøksadresse: Idrettsvn. 35B, Ski idrettspark, 1400 Ski

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift